Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 3 sty 2019, o 18:48

Szanowny Panie Pośle Piccolomini,

w jaki sposób instytucja pełniącego obowiązki Prezydenta będzie korygować z funkcją Przewodniczącego pro tempore Parlamentu? Prezydent jest nieobecny, więc wyznaczył swojego tymczasowego zastępcę. Przewodniczący pro tempore nie jest zastępcą Prezydenta, jak to było w przypadku Wiceprezydenta za poprzedniej konstytucji. Przewodniczący jest wyłącznie następcą Prezydenta (w przypadku opróżnienia urzędu) oraz wspiera go w przewodzeniu Parlamentowi. Nie ma żadnego połączenia z władzą wykonawczą.

Proszę w takim razie zaproponować alternatywne rozwiązanie, bowiem ustawa w takim czy innym brzmieniu przyjęta powinna zostać.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 21:06

Zaprezentuję jutro odpowiednie poprawki.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 6 sty 2019, o 04:42

W związku z brakiem debaty, zamykam debatę nad projektem ustawy. Przechodzimy do głosowania nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Zarządzenie: głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Projekt ustawy: załącznik (poniżej karty do głosowania)

Karta do głosowania:

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 3 doby.

Załącznik:

Ustawa o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.
[Absencja Prezydenta]

Czasową absencją Prezydenta jest zapowiedziana lub niezapowiedziana nieobecność Prezydenta Republiki Bialeńskiej w pełnieniu powierzonych mu funkcji.

Artykuł 2.
[Absencja zapowiedziana]

1. Prezydent może ogłosić swoją absencję na drodze postanowienia.
2. Postanowienie ogłaszające zapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) okres absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
3. Okres zapowiedzianej absencji nie może jednorazowo przekraczać 1 tygodnia.
4. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być członek Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.
[Absencja niezapowiedziana]

1. Absencja niezapowiedziana oznacza nieobecność Prezydenta w systemie informatycznym, która przekroczyła 3 doby oraz nie została uprzednio zapowiedziana zgodnie z artykułem poprzedzającym i trwa do momentu powrotu Prezydenta.
2. Absencję niezapowiedzianą stwierdza Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.
3. Postanowienie ogłaszające niezapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza 1 tydzień, Parlament podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.
5. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być członek Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.
[Maksymalny czas trwania absencji]

Łączna długość absencji podczas jednej kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej nie może przekraczać 2 tygodni.

Artykuł 5.
[Przepis końcowy]

Ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Andrzej Swarzewski 6 sty 2019, o 10:37

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 6 sty 2019, o 11:55

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Hewret 7 sty 2019, o 10:05

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - Wstrzymuję się
/-/ Hewret von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 8 sty 2019, o 03:54

Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Uprawnionych do głosowania: 3 Posłów

ZA: brak
PRZECIW: 1 Poseł
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU: 2 Posłów


Niniejszym stwierdzam, iż Parlament Republiki Bialeńskiej odrzucił projekt Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość