Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 3 sty 2019, o 05:14

Wysoka Izbo,
Szanowni Posłowie!


Prezentuję projekt ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który określa sposób ogłaszania absencji Prezydenta oraz jej stwierdzania. Obecnie żadne przepisy nie pozwalają na ogłaszanie absencji przez Prezydenta oraz żadne przepisy nie regulują stwierdzania przedłużającej się absencji Prezydenta, jeżeli do takowej by doszło.

Zachęcam do zapoznania się z projektem oraz wzięcia udziału w debacie. Jednocześnie przypominam, iż w dniu wczorajszym w życie wszedł Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej, dlatego zachęcam do stosowania się do przepisów w nim zawartych.

Zarządzam dwudniową debatę.

Ustawa o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.
[Absencja Prezydenta]

Czasową absencją Prezydenta jest zapowiedziana lub niezapowiedziana nieobecność Prezydenta Republiki Bialeńskiej w pełnieniu powierzonych mu funkcji.

Artykuł 2.
[Absencja zapowiedziana]

1. Prezydent może ogłosić swoją absencję na drodze postanowienia.
2. Postanowienie ogłaszające zapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) okres absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
3. Okres zapowiedzianej absencji nie może jednorazowo przekraczać 1 tygodnia.
4. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być członek Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.
[Absencja niezapowiedziana]

1. Absencja niezapowiedziana oznacza nieobecność Prezydenta w systemie informatycznym, która przekroczyła 3 doby oraz nie została uprzednio zapowiedziana zgodnie z artykułem poprzedzającym i trwa do momentu powrotu Prezydenta.
2. Absencję niezapowiedzianą stwierdza Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.
3. Postanowienie ogłaszające niezapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza 1 tydzień, Parlament podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.
5. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być członek Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.
[Maksymalny czas trwania absencji]

Łączna długość absencji podczas jednej kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej nie może przekraczać 2 tygodni.

Artykuł 5.
[Przepis końcowy]

Ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 10:25

Panie Prezydencie,
Wysoka Izbo!


Bardzo proszę Pana Prezydenta wnioskodawcę o uzasadnienie wprowadzonych w ustawie terminów (każdego z kolei), a także tego przepisu:

4. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być członek Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.


Dlaczego takie ograniczenie?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Andrzej Swarzewski 3 sty 2019, o 10:54

A dlaczego nie przewodniczący pro tempore Parlamentu? Moim zdaniem kadencje są na tyle krótkie (a ewentualny wybór nowego prezydenta w przypadku nagłej realiozy aktualnego na tyle prosty), że nie potrzebujemy "regentów".
Planujesz urlop?
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 11:18

Co Państwo powiedzą na takie poprawki?

Artykuł 1.
[Absencja Prezydenta]

Absencją Prezydenta jest zapowiedziana lub niezapowiedziana nieobecność Prezydenta Republiki Bialeńskiej w pełnieniu powierzonych mu funkcji.

Artykuł 2.
[Absencja zapowiedziana]

1. Prezydent może ogłosić swoją absencję na drodze postanowienia.
2. Postanowienie ogłaszające zapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) okres absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
3. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel Republiki Bialeńskiej, jeżeli Przewodniczący nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 3.
[Absencja niezapowiedziana]

1. Absencja niezapowiedziana oznacza nieobecność Prezydenta w systemie informatycznym, która przekroczyła 3 doby oraz nie została uprzednio zapowiedziana zgodnie z artykułem poprzedzającym i trwa do momentu powrotu Prezydenta.
2. Absencję niezapowiedzianą stwierdza Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.
3. Postanowienie ogłaszające niezapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza tydzień, Parlament podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.
5. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel Republiki Bialeńskiej, jeżeli Przewodniczący nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 4.
[Przepis końcowy]

Ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Andrzej Swarzewski 3 sty 2019, o 12:15

Co oznacza sformułowanie "nie będzie w stanie ich podjąć"? Kto ma to oceniać i na podstawie jakich kryteriów?
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 12:15

Sam Przewodniczący. Taka jest intencja.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Hewret 3 sty 2019, o 12:33

4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza tydzień, Parlament podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.


A jeśli uchwała ta zostanie odrzucona, to co wtedy? :P
/-/ Hewret von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 12:36

P.o. dalej jest p.o.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 3 sty 2019, o 15:27

Piccolomini napisał(a):Bardzo proszę Pana Prezydenta wnioskodawcę o uzasadnienie wprowadzonych w ustawie terminów (każdego z kolei)


Terminy są dostosowane do długości kadencji. Przypominam, iż kadencja Parlamentu i Prezydenta trwa 8 tygodni. Tydzień jednorazowej absencji to bardzo długi okres, a dwa tygodnie w czasie jednej kadencji to ćwiartka kadencji. Nie powinniśmy pozwolić, aby Prezydent mógł być dłużej nieobecny. Jeżeli chodzi o absencję niezapowiedzianą - 3 dni nielogowania się na forum, pełniąc funkcję Prezydenta, to wystarczająco długi okres, aby powiedzieć, że coś jest nie w porządku.

Piccolomini napisał(a):4. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta może być członek Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.


Dlaczego takie ograniczenie?


Pragnę zwrócić uwagę, iż osoba pełniąca obowiązki Prezydenta w czasie jego absencji, to najważniejsza osoba w państwie. Tymczasowo, ale jednak najważniejsza. Nie powinno być możliwości, aby taką osobą został każdy. Możliwość tę mieć powinni wyłącznie Posłowie oraz członkowie Gabinetu, którzy są najbliższymi współpracownikami Prezydenta i razem z nim realizują zadania przewidziane dla władzy wykonawczej i to właśnie ktoś z nich powinien zostawać pełniącym obowiązki. Posłowie wykonują zadania przewidziane dla władzy ustawodawczej i tak powinno zostać, nawet tymczasowo. Posłowie uzyskują mandaty w wyniku wyborów, a Gabinet wyniku powołania przez Prezydenta oraz wyrażenia wotum zaufania przez Parlament - są to osoby publicznego zaufania. Oczywiście, Przewodniczący pro tempore jest drugą osobą w sukcesji, jednak w sytuacji, kiedy przejmuje wszystkie obowiązki Prezydenta oraz zrzeka się mandatu Posła. W sytuacji absencji Prezydenta Przewodniczący może nadal zajmować się przewodzeniem Parlamentowi, co przewidują odrębne przepisy, a pełniący obowiązki sprawami przewidzianymi wyłącznie dla Prezydenta.

Andrzej Swarzewski napisał(a):Moim zdaniem kadencje są na tyle krótkie (a ewentualny wybór nowego prezydenta w przypadku nagłej realiozy aktualnego na tyle prosty), że nie potrzebujemy "regentów".


Każdemu może przydarzyć się losowe wydarzenie i nie będzie mógł przez kilka dni uczestniczyć w życiu Bialenii. Urząd Prezydenta jest urzędem, na którym nigdy nie powinno znajdować się realiozy tego typu. O absencji mówimy tylko w takich sytuacjach.

Piccolomini napisał(a):Co Państwo powiedzą na takie poprawki?


Jeżeli Pan Poseł pragnie złożyć poprawki, proszę to zrobić w wyszczególniony sposób, nadać numery poprawkom oraz zaprezentować Wysokiej Izbie. Proces legislacyjny nie przewiduje zgłaszania tożsamego projektu w czasie trwania tej samej debaty.

Hewret napisał(a):A jeśli uchwała ta zostanie odrzucona, to co wtedy?


Wówczas doszłoby do sytuacji patologicznej - Parlament utrzymałby przy władzy Prezydenta, którego de facto nie ma. Jednak jeżeli do tego by doszło, dalej władzę będzie sprawował pełniący obowiązki Prezydenta.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 3 sty 2019, o 18:34

Pełniący obowiązki w takim razie też mógłby przewodzić Parlamentowi. Ta instytucja koliduje z urzędem Przewodniczącego pro tempore Parlamentu. Na tę chwilę nie jestem skłonny poprzeć zaprezentowanego projektu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron