Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Postprzez Piotr Paweł I 17 maja 2019, o 09:16

Lord Protektor
oraz
Hasselandzka Akademia Nauk

ogłaszają konkurs na badania dziejów Hasselandu

1. Pradzieje Królestwa Hasselandu opisane są tu: https://muzeumhasselandzkie.wordpress.com/
W skrócie:

- 897 r. umiera król Hasselandu Morwiniusz III. W testamencie przekazał państwo trzem synom: najstarszemu Erranowi (34 l.), średniemu Obranowi (31 l.)i najmłodszemu Zayamowi (28 l.). Podział zakończono w 911 r., gdy wojewoda Murryk obwołał królem lubianego księcia Zayama.
- 913 r. przybywa do Hasselandu misja kupiecko-religijna z biskupem Pawłem Szczygłem. Zayam w 914 r. postanowił przyjąć chrześcijaństwo (jako Jan Mateusz I). Cymeria przyjęła chrześcijaństwo i zawarła unię personalną z Hasselandem w 937 r.
- 966 r. umiera król Franciszek I; regent bp. Józef Zaym zwołuje pierwsze w historii Zgromadzenie Starszyzny. Zgromadzenie uchwaliło Statuta Hassyjskie.
- 1000 r. Janusz I organizuje Zjazd Hassyjski, z udziałem 78 starszych hassyjskich, 61- valtarskich i 43 – cymeryjskich. Zawarta zostaje Unia Tarlandzka (od miasta Tarland w którym był zjazd); król Janusz I uznany został za zwierzchnika Unii i naczelnika Rady Trzech; jego zastępcą został król Valtarii – Lubomir (imię z chrztu; pogańskie – Andyrian), a formalną członkinią Rady Trzech – wielka księżna Magdalena.
- 1101 r., na Hasseland, rozdarty sporem o sukcesję, napadają wrogowie z kontynentu. W Hasselandzie, od imienia dowódcy wrogiej armii Johanna, nazwani zostali Johanisami.
- 1102 r. Ks. Mikołaj ogłasza się Namiestnikiem Królewskim. Wysyła wici, organizuje pospolite ruszenie. Zbiera się kilkanaście tysięcy ludzi. W czerwcu dochodzi najpierw do bitwy pod Maryjanowem, a potem – 22 czerwca – do wielkiej bitwy pod Smardzewem. Zwyciężają wojska Hasselandu. Napastnicy uciekają. Ks. Mikołaj ogłaszony zostaje królem.
- W 1102 r. W okolicach wsi Niesia pojawił się jakiś potwór, powszechnie określany jako “Smok Niesiański”. Gdy w okolicach Niesi szedł spory oddział Johanisów, rycerz zwany Jędrkiem z Kalimierza wywabił go z jamy i naprowadził na Johanisów, którzy zostali całkowicie zniszczeni. Smok potem odleciał w nieznanym kierunku. Dzisiejszy Order Smoka ma swój początek w tamtych wydarzeniach.
- 1208 r. Janusz IV zwołuje Zgromadzenie Starszyzny, które przyjmuje II Statuta Hassyjskie; od tej pory król posiłkował się opiniami Rady Rycerskiej. Do XV w., kiedy to Rada Rycerska została przekształcona w Senat, królowie funkcjonowali opierając się właśnie na niej.
- XII-XIII w. przybywa do Hasselandu grupa anglojęzycznych kupców i uczonych. Jeden z nich, Henry Higgins, został nawet członkiem Rady Rycerskiej. Pod ich wpływem kasztelanie zaczęto nazywać hrabstwami, a kasztelanów – hrabiami. Zawładnięcie w XIII w. Cymerią i utworzenie Marchii Cymeryjskiej z Erykiem Darlanem na czele przyczyniło się do powstania tytułu markiza.
– 1320 umiera król Paweł II ; Karol koronowany jako Karol I (58); swego najstarszego syna Pawła (34 l.) mianuje Starszym Rady Rycerskiej, faktycznie – pierwszym szefem rządu.
– 1327 Karol I zwołuje po raz pierwszy Zjazd Deputacyj, który zastąpił dawne Zgromadzenie. Zjazd uchwalił III Statuta Hassyjskie.
– 1351 Karol I (89) umiera; Paweł – Starszy Rady Rycerskiej (faktycznie zastępuje go diuk Damian Warrchowt), chory, abdykuje na rzecz swego syna Karola Stefana (35 l.), jako Karola II. Karol II nadaje ojcu tytuł arcyksięcia.
– 1358 umiera arcyks. Paweł; nowym Starszym Rady Rycerskiej faktyczny szef Rady, diuk Damian.
– 1363 Zjazd proponuje, by Radę Rycerską nazwać Królewską – i tak się też staje.


2. W ramach konkursu prosimy o:
- sugestie ws. wydarzeń po 1363 r. , najlepiej do 1600 r. Mogą być to wojny (z dowolnym państwem, bądź całkiem "literackim", bądź nawiązującym do istniejących mikronacji), rokosze, rewolty, utworzenie uniwersytetu, wynalezienie czegoś przez uczonych itp.
- sugestie językowe - skoro mamy mieć język hasselandzki, to może mianem Saviuny określano Radę Rycerską, a może jeszcze inaczej?
- inne sugestie, dotyczące nawet późniejszego okresu, tj. do XIX w. Pamiętajmy, że dawna Cyberia to trzy, nie za wielkie (?) wyspy, Hasseland, Cymeria, Valtaria.
- przydatne byłoby wykazanie jakichś związków z Sarmacją (najlepiej pozytywnych, ale niekoniecznie). Jeśli oczywiście jest to możliwe.


3. Z najlepszych propozycji spróbujemy stworzyć dalszy ciąg historii dawnego Hasselandu. Zdobywca I miejsca otrzyma tytuł głównego eksperta HAN i nagrodę pieniężną 5000 lt, zdobywca II miejsca tytuł eksperta HAN i nagrodę 3000 lt, III miejsca - tytuł eksperta HAN i nagrodę 1000 lt. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Piotr Paweł I 17 maja 2019, o 20:13

Zapomniałem dodać kluczową rzecz: termin!

Pierwszy termin to niedziela, 25 maja.
Jeśli nie napłyną co najmniej trzy prace, to konkurs zostanie wydłużony do 1 czerwca.
A jeśli do 10 czerwca nie zdołamy przyznać I i II nagrody, konkurs będzie bezterminowy.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Piotr Paweł I 30 maja 2019, o 15:52

Pierwszy termin minął,
Teraz mamy 1 czerwca, ale nie słyszę ani skrzypu gęsich piór, ani stukotu maszyn do pisania, ani nawet klekotu komputerowych klawiszy.

Historycy-literaci - do piór!
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Kolo 30 maja 2019, o 18:11

Czy prace konkursowe należy publikować w tym wątku, czy też wysyłać je Pocztą Konną do Waszej Królewskiej Wysokości?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Hetman_Gotfryd 30 maja 2019, o 21:39

Na 1 czerwca się nie wyrobię z pracą. Oraz podbijam kolegi pytanie- czy tu składamy prace ?
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Piotr Paweł I 31 maja 2019, o 15:16

Prace konkursowe publikujemy

w tym wątku

a i tak jeśli dostanę do jutra tylko jedną pracę, to konkurs przedłużam, bo - napisałem przecież - jeśli do 10 czerwca nie zdołamy przyznać I i II nagrody, konkurs będzie bezterminowy. Teraz wyjaśniam dodatkowo, że prace można wysyłać do 9 czerwca, a 10 czerwca okaże się, czy jesteśmy w stanie przyznać I i II nagrodę i konkurs się kończy, czy też będzie bezterminowy. I co w praktyce oznacza ta bezterminowość...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Józef Sowiński 31 maja 2019, o 16:22

Historia w mikronacjach jest zazwyczaj pomijana... Podejmuję rękawicę, co do prac to postaram się powoli dosyłać części.
Prezes Partii Rozwoju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Konkurs historyczny

Postprzez Kolo 31 maja 2019, o 16:25

W takim razie i ja spróbuję przygotować jakąś własną wersję kliku zdarzeń jakie mogłyby mieć miejsce w Hasselandzie:

W 1386 roku umiera Król Karol II, diuk Damian zostaje interexem. W tym czasie dochodzi do rozłamu w Radzie Rycerskiej na dwa stronnictwa: popierające najstarszego syna Karola II - Jana (39 lat) oraz stronnictwo popierającego jego młodszego brata Albrechta (34 lat). W 1387 roku władzę w kraju przejmuje Jan 40 letni wówczas jan, który panuje jako Jan Karol I, młodszy brat zostaje wygnany z kraju oraz otruty w 1390 roku. W latach 1392 - 1412 następuje rozkwit gospodarczy Królestwa, wydany zostaje tzw. Kodeks Angemoncki w 1402 - akt uznawany przez część historyków za pierwszy kodeks karny na ziemiach hasselandzkch. Jan Karol I umiera w 1413 roku w wieku 66 lat. Władze po nim przejmuje najstarszy z jego synów Stefan (lat 33),  znany odtąd jako Stefan I, który stara się kontynuować politykę ojca, na nieszczęście dla niego samego i Królestwa w czasie jego 20 letniego panowania ma miejsce splot wielu nieszczęśliwych wydarzeń min: wielki pożar Angemont w 1417 oraz wielki bunt chłopski na Cymerii w 1425. Król umiera bezpotomnie w 1433 roku, Rada Królewska dokonuje wyboru Arcyksięcia Alfreda na Króla Hasselandu (który będzie panował jako Alfred I) w 1434 roku, za jego panowania udaje się częściowo uspokoić nastroje antykrólewskie wśród szlachty, Rada Królewska zostaje przekształcona w Senat w roku 1442, a 8 lat później zostaje wydany tzw. Statut z Shimontsen nadający szlachcie liczne przywileje w tym możliwość współdecydowania o wysokości podatków. W 1453 powstaje Akademia w mieście Angemont - pierwszy uniwersytet w Hasselandzie. Król umiera w wieku 63 lat w 1460 roku.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Lord Protektor

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość