Strona 2 z 3

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 19 sie 2019, o 14:42
przez Piotr Paweł I
OK, przedłużmy z 3 do 5 - ale jeśli komuś nie zależy na odwołaniu, znaczy, nie zależy na pieniądzach :evil: Za to dodałem bezzwłocznie... Lord Szambelan się zgadza?

Od decyzji z pkt 5 stronie służy odwołanie w ciągu 5 dni od dnia jej oznajmienia do Lorda Protektora. Lord Protektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, bezzwłocznie wydaje decyzję, która jest ostateczna.


BP, MSPANC - uroczysty facepalm. To już jest naprawdę nudne.


Może jest i nudne, ale coraz to zmienia się lista CS i trzeba to mieć na uwadze.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 19 sie 2019, o 15:29
przez Santi Vilarte
@Seweryn Ale chciałem przypomnieć, że chodzi tu o niewielką sumę 1000Ⱡ. Nie będę się targował, może być 5 dni, ale jeśli ktoś będzie omijał obowiązek podatkowy i nabijał pracy kancelarii, np. regularnie składając odwołania pod koniec terminu, to przedstawię nowelizację do powyższego ;) Pozostała część przepisu ok.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 19 sie 2019, o 17:21
przez Verwaltung
Zdaje sobie sprawę z tego, że kwota jest niska, jeśli jednak umożliwiamy odwołanie, to dobrze, żeby był czas na poczynienie odpowiednich kroków. 5 dni może być.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 19 sie 2019, o 17:40
przez Santi Vilarte
Poza tym, gdyby zaistniało faktycznie kilka takich sytuacji, to je zbiorę pod postacią wytycznych, wskazując, które uznaję za podejrzane i dlaczego, a które nie. Dzięki temu pewność obrotu pieniężnego będzie odpowiednio wysoka. Ale jak dotąd w skali całej Sarmacji, odkąd tu jestem, mieliśmy raptem 2? sprawy o takie przekręty. Także w skali budżetu KH ten problem, spodziewam się, będzie marginalny, a przez to będzie można wyrozumiale podchodzić do tych spraw.


Edit. Wobec dyskusji w tym wątku:
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=791&p=315245#p315245

składam uzupełnienie do swojego projektu - proponuję wykreślenie przepisu art. 3 pkt 3 UoFP:
3. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów


mój stosunek do tego obowiązku jest obojętny, tzn. konta i tak muszą być spisane do obliczeń, a czy zostanie to wstawione na forum, czy nie, nie robi mi różnicy. Proszę o opinie.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 21 sie 2019, o 10:22
przez Santi Vilarte
Proszę CS o wyrażenie swojej opinii, lub o wyznaczenie terminu końcowego debaty @PiotrdeZaym bo sprawa jest dość pilna.

@AG576 @HochErik @AFvTD @JanuszekvHP @Seweryn @GFvH @ArturKardacz @MichaelWolferine

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 21 sie 2019, o 14:44
przez Piotr Paweł I
Jeśli można Lorda Szambelana poprosić o zaktualizowany projekt ustawy - to zaraz po jego opublikowaniu zarządzę głosowanie.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 21 sie 2019, o 15:41
przez Santi Vilarte
Ustawa o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu
Art. 1.
Art. 2. ustawy w brzmieniu:
1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki
2. Podatki pobierane są 15 dnia każdego miesiąca
3. Wysokość podatku wynosi 2000 lt
4. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

Otrzymuje brzmienie:
Art. 2.

1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Podatek pobierany jest 15. dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość podatku wynosi 1000 lt.
4. Podatek pobierany od mieszkańców oraz obywateli gromadzony jest na koncie Królestwa Hasselandu.
5. Podatek nie jest pobierany od osób, które na moment jego poboru posiadają na koncie mniej niż 10000lt. Jednakże Lord Szambelan, w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów może zdecydować o niestosowaniu niniejszego punktu w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.
6. Od decyzji z pkt 5 stronie służy odwołanie w ciągu 5 dni od dnia jej oznajmienia do Lorda Protektora. Lord Protektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, wydaje decyzję, która jest ostateczna.


W art. 3 dodaje się pkt 5:
5. Do przychodu nie wlicza się kwot, uzyskanych jako dofinansowanie instytucji na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

I skreśla się pkt 3 w brzmieniu:
3. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów.


Art. 5 w brzmieniu:
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Otrzymuje brzmienie:
Art. 5.
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 5% od nadwyżki powyżej 50000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 000 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.


W art. 7 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
2. Stawkę podatku od żywienia ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.


Art. 9 w brzmieniu:
Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Otrzymuje brzmienie:
Art. 9.

1. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości do 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki:
a) Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
b) Napisali przynajmniej pięć postów na forum Królestwa Hasselandu
c) Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej.
2. Jeśli obywatel w ciągu siedmiu dni od wypłaty dofinansowania przeprowadził się do innej prowincji, zrzekł się obywatelstwa lub został go pozbawiony, Lord Szambelan może zdecydować o obowiązku zwrotu dofinansowania.


Art. 19. W brzmieniu:
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt
4. Lorda Konstabla - 7500 lt
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt
6. Lordów Doradców - 7 000 lt
7. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt (stawka dzienna 500 lt)
2. Lorda Protektora - 10 000 lt. (stawka dzienna 333,3 lt)
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt (stawka dzienna 300 lt)
4. Lorda Konstabla - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
6. Lordów Doradców - 7 000 lt (stawka dzienna 250 lt)
7. Innych urzędników dworskich, w tym Lordów Namiestników. - 5 000 lt (stawka dzienna 166,6 lt).


W art. 20 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów. Jeśli jego obowiązki są wykonywane przez Lorda Szambelana, to ewentualną decyzję w tych sprawach w stosunku do Lorda Szambelana podejmuje Lord Protektor.


Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 21 sie 2019, o 15:50
przez Piotr Paweł I
Zamykam dyskusję - przechodzimy do głosowania. Mamy na to czas do soboty, 24 bm włacznie. Proszę przeklejać kartę do głosowania i dopisywać własny głos.

------------------------------------------------

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 za
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Severin von Verwaltung (AG763) [baron] 2 + 1 = 3
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Michael Wolferine (AG737) [brak tytułu] 1
Gerson Obata (AG990) [brak tytułu] 1

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 21 sie 2019, o 16:41
przez Santi Vilarte
Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 za
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Severin von Verwaltung (AG763) [baron] 2 + 1 = 3
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Michael Wolferine (AG737) [brak tytułu] 1
Gerson Obata (AG990) [brak tytułu] 1

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

PostNapisane: 21 sie 2019, o 16:56
przez Gerson Obata
Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 za
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Severin von Verwaltung (AG763) [baron] 2 + 1 = 3
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Michael Wolferine (AG737) [brak tytułu] 1
Gerson Obata (AG990) [brak tytułu] 1 ZA