Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A1] Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

[A1] Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Santi Vilarte 14 sie 2019, o 20:56

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt zmian w kilku artykułach ustawy o finansach publicznych. Poniżej przedstawiam osobno każdą ze zmian, ale moim głównym celem jest, aby ustawa była w większym stopniu wykonywana, niż jest to obecnie. Według mojego szybkiego sondażu, mamy najbardziej rozwinięty system podatkowy spośród prowincji. Obywatel KH może być opodatkowany z kilku różnych tytułów. Tyle, że jednocześnie obciążenia podatkowe są nieproporcjonalne w stosunku do poziomu uzyskiwania dochodów przez większość obywateli.
Obecne regulacje muszą spowodować jedno z dwóch: albo nie będą wykonywane, albo ich wykonywanie spowoduje wydrenowanie rachunków obywateli i spadek zainteresowania Hasselandem. Na razie konsekwentnie idziemy pierwszą ścieżką. Proponuję obniżkę podatków i wprowadzenie kwot wolnych, jako zabezpieczenia przed "drenowaniem".
Jednocześnie przyznaję, że w paru kwestiach nie mam gotowych pomysłów, zwłaszcza w kwestii tego, jak liczyć przychód obywatela. Dlatego jego definicję pozostawiłem niezmienioną, ale liczę na ew. pomysły CS.


Pogrubiłem zmiany.

Art. 2.

1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Podatek pobierany jest 15. dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość podatku wynosi 1000 lt.
4. Podatek pobierany od mieszkańców oraz obywateli gromadzony jest na koncie Królestwa Hasselandu.
5. Podatek nie jest pobierany od osób, które na moment jego poboru posiadają na koncie mniej niż 10000lt. Jednakże Lord Szambelan, w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów może zdecydować o niestosowaniu niniejszego punktu w razie stwierdzenia nietypowych transferów pieniędzy, które skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.

Obniżka podatku o połowę oraz próg zastosowania 10000lt. Sytuacja budżetu KH jest dobra i w mojej opinii ta obniżka dochodów jej nie pogorszy, tym bardziej, że i tak wpływają nieregularnie.

Art. 3.
1. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.
(...)
5. Do przychodu nie wlicza się kwot, uzyskanych jako dofinansowanie instytucji na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często, ale nie ma sensu jak dla mnie, żeby część udzielonego wsparcia automatycznie wracała do kasy KH.

Art. 5.
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 5% od nadwyżki powyżej 50000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 000 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Obniżka podatku dla Angemontu i kwota wolna - obecna stawka jest zbyt wysoka, w stosunku do stałych dochodów miasta. Gdyby pobierać od Angemontu co miesiąc 15000Ⱡ, to automatycznie miasto częściej musiałoby zwracać się o wsparcie do KH.

Art. 7.
1. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie.
2. Stawkę podatku od żywienia ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

O ile się orientuję, nie było to dokładnie wskazane, kto i czym to określa.

Art. 9.

1. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości do 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki:
a) Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
b) Napisali przynajmniej pięć postów na forum Królestwa Hasselandu
c) Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
<d) Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji.>
2. Jeśli obywatel w ciągu siedmiu dni od wypłaty dofinansowania przeprowadził się do innej prowincji, zrzekł się obywatelstwa lub został go pozbawiony, Lord Szambelan może zdecydować o obowiązku zwrotu dofinansowania.

Usunięcie wymogu wcześniejszego wniosku o wsparcie centralne. Nie widzę potrzeby wiązania jednego z drugim, a w naszym interesie jest zachęcanie na różne sposoby do osiedlenia się w KH.

Art. 19.

Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt (stawka dzienna 500 lt)
2. Lorda Protektora - 10 000 lt. (stawka dzienna 333,3 lt)
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt (stawka dzienna 300 lt)
4. Lorda Konstabla - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
6. Lordów Doradców - 7 000 lt (stawka dzienna 250 lt)
7. Innych urzędników dworskich, w tym Lordów Namiestników. - 5 000 lt (stawka dzienna 166,6 lt).

Dodanie stawek dziennych (wynagrodzenie/30), aby było jasne, jak wypłacamy wynagrodzenia za niepełne miesiące.

Art. 20.

Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów. Jeśli jego obowiązki są wykonywane przez Lorda Szambelana, to ewentualną decyzję w tych sprawach w stosunku do Lorda Szambelana podejmuje Lord Protektor.

Dodałem pkt 3 w celu eliminacji konfliktu interesów. Teraz np. wykonuję w praktyce obowiązki Lorda od finansów i teoretycznie mógłbym sobie przyznawać stale premię :)

Podsumowując, mam nadzieję, że te zmiany dostosują UoFP do "realiów" naszego v-życia, jednocześnie nie komplikując nadmiernie jej stosowania. Zapraszam do dyskusji ;)
Zgodnie z regulaminem, debata powinna trwać do soboty, 17.08. godz. 22:00, ale w razie zainteresowania z góry zwracam się z wnioskiem o jej przedłużenie.
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Santi Vilarte 17 sie 2019, o 21:07

Wobec braku debaty zwracam się do LP @PiotrdeZaym o zarządzenie głosowania.
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr Paweł I 18 sie 2019, o 11:46

Szanowny Lordzie Szambelanie,
Wysokie Zgromadzenie!


Powinienem to uczynić wcześniej, przepraszam - teraz zgłaszam moją uwagę.

5. Podatek nie jest pobierany od osób, które na moment jego poboru posiadają na koncie mniej niż 10000lt. Jednakże Lord Szambelan, w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów może zdecydować o niestosowaniu niniejszego punktu w razie stwierdzenia nietypowych transferów pieniędzy, które skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.


Po pierwsze - "nietypowy transfer" jest określeniem wysoce nieścisłym. Może "w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia handlowego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego".
I wg. mnie powinna być możliwość jakiegoś odwołania się, bo LS może jednak popełnić błąd - to jednak jest arbitralna decyzja - tylko do kogo? Może I instancją byłby Lord Sekretarz Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów, a II instancją LS?
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Kolo 18 sie 2019, o 14:43

Po pierwsze - "nietypowy transfer" jest określeniem wysoce nieścisłym. Może "w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia handlowego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego".


Popieram tą poprawkę.

I wg. mnie powinna być możliwość jakiegoś odwołania się, bo LS może jednak popełnić błąd - to jednak jest arbitralna decyzja - tylko do kogo? Może I instancją byłby Lord Sekretarz Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów, a II instancją LS?


Słuszna uwaga, jednak jeżeli jest to jedynie czysto techniczny błąd, to Lord Szambelan mógłby poprostu wyrazić skruche z tego powodu i zwrócić pieniądze — przy założeniu, że będzie on uczciwym urzędnikiem. Jeżeli jednak taką osobą nie będzie, to wsparcia należałoby szukać u osoby niepowiązanej bezpośrednio z Lordem Szambelanem, w tym miejscu polecałbym właśnie Lorda Protektora, który nie jest bezpośrednio odpowiedzialny przez Lordem Szambelanem w przeciwieństwie do innych członków Dworu Królewskiego. Chyba, że pod moją nieobecność coś się zmieniło w kwestii wyboru Lorda Protektora i Lorda Sekretarza.

Pozdrawiam
(-) Erik
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr Paweł I 18 sie 2019, o 15:33

To może tak.
Postępowanie jest jednoinstancyjne.
W razie potrzeby - skarga do Lorda Protektora, który rozpatruje sprawę (ewentualnie przy powołaniu ekspertów) i może stwierdzić, że transfer nie został dokonany w celu uniknięcia podatku.
W razie takiego stwierdzenia, podatek jest zwracany.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Santi Vilarte 18 sie 2019, o 20:22

Szanowni Przedmówcy @HochErik @PiotrdeZaym

zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, ale w moim projekcie nie przewidziałem drugiej instancji ze wzgl. na fakt, że chodzi o niewielką kwotę.

Przy definicji tego transferu, nie do końca popieram też tę alternatywną definicję, bo taki przelew nie musi mieć uzasadnienia akurat handlowego. To proponuję szerzej:
w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.


Ok, stwórzmy możliwość odwołania się, ale sugeruję jednak jedną instancję, bo inaczej to stworzy konieczność stworzenia wielu dodatkowych przepisów procesowych, związanych z przejściem sprawy między instancjami. A wiemy, że nawet obecne są w dużej mierze niewykonywane. Zgadzam się, niech będzie to LP, bo jakby nie było - Lord Kancelarii Finansów jest w pełni zależny od LS i może być przez niego odwołany bez udziału innego organu.

To propozycja z autopoprawką:

Art. 2.

1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Podatek pobierany jest 15. dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość podatku wynosi 1000 lt.
4. Podatek pobierany od mieszkańców oraz obywateli gromadzony jest na koncie Królestwa Hasselandu.
5. Podatek nie jest pobierany od osób, które na moment jego poboru posiadają na koncie mniej niż 10000lt. Jednakże Lord Szambelan, w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów może zdecydować o niestosowaniu niniejszego punktu w razie stwierdzenia transferów pieniędzy, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a skutkowałyby uniknięciem obowiązku podatkowego.
6. Od decyzji z pkt 5 stronie służy odwołanie w ciągu 3 dni od dnia jej oznajmienia do Lorda Protektora. Lord Protektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, wydaje decyzję, która jest ostateczna.
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr Paweł I 19 sie 2019, o 08:09

I to jest wg. mnie bardzo dobre rozwiązanie.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Santi Vilarte 19 sie 2019, o 10:06

Z mojej strony też nie ma żadnych dalszych uwag, więc jeśli w międzyczasie nikt poza nami nie zgłosił innych, to myślę, że możemy przejść do głosowania
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr Paweł I 19 sie 2019, o 10:13

Zaraz będziemy głosować, tylko trzeba przejrzeć listę członków ZK...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Postprzez Verwaltung 19 sie 2019, o 12:13

Dzień dobry Państwu!

Od decyzji z pkt 5 stronie służy odwołanie w ciągu 3 dni od dnia jej oznajmienia do Lorda Protektora. Lord Protektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, wydaje decyzję, która jest ostateczna.


3 dni to nie jest jakoś mało, ale terminy krótsze niż tydzień w mikronacjach są moim zdaniem nieprzystosowane do realiów. Za bardzo "bialeński" przepis jak dla mnie. 4 dni więcej wielkiej różnicy dla skarbcu nie zrobi, a zwiększy szansę obywatela na przygotowanie się do starcia z biurokracją.

Zaraz będziemy głosować, tylko trzeba przejrzeć listę członków ZK...


BP, MSPANC - uroczysty facepalm. To już jest naprawdę nudne.
(—) Severin von Verwaltung
Konsylier na Dworze JKM Filipa I Gryfa
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Następna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości