Strona 1 z 2

Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 10 mar 2019, o 15:29
przez AFvTD
Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych Hasselandu

Art 1.

Art. 1.
Dodaje się ust. 3e w brzmieniu
e) Instytucji państwowych

Art. 10.
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy
Otrzymuje brzmienie
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 1. niniejszej ustawy

Dodaje się art. 14a
Królestwo Hasselandu przekazuje subwencję instytucjom państwowym, na wniosek przedstawiciela danej jednostki.

Dodaje się art.. 24a o brzmieniu
Lord Szambelan może podjąć w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów decyzję o przekazaniu pieniędzy na inicjatywę inną niż określona w ustawie.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia


Wysoka Izbo
Chciałbym przedłożyć projekt ustawy, która zmienia pewne sprawy, związane z naszą gospodarką. Co prawda, nie jest to nadal remedium na całe zło, jednak wprowadza ona pewne rozwiązania. Pierwszym z nich jest naprawienie oczywistego błędu w Art. 10., który nieprawidłowo wskazuje art. 3. jako podmioty którym może zostać udzielone dofinansowanie. Prawidłowym artykułem jest art. 1. Jednocześnie dołączyłem do art. 1. Ust. 3e umożliwiający udzielenie dofinansowania również instytucjom państwowym.

Art. 14a umożliwia przedstawicielom takich instytucji na złożenie wniosku o dofinansowanie. Jest to kierowane głównie zapytaniem właśnie Lorda Marszałka o dofinansowanie Gwardii Hasselandzkiej.

Ostatnią zmianą jest art. 24a. Pozwoli on na szybsze podejmowanie decyzji finansowych, dając więcej przestrzeni do pracy Lordowi Szambelanowi oraz Lordowi Sekretarzowi. Jednocześnie nadal nie pozwala Lordowi Szambelanowi roztrwonić pieniędzy kiedy tylko by tego zapragnął.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 10 mar 2019, o 19:49
przez Thomas
Czy subwencja będzie przyznania jednorazowo czy też będzie to stała kwota wypłacana co miesiąc z budżetu państwa na konto GH?

Jeżeli będą subwencję to należałoby zarejestrować Gwardie Hasselandu i założyć jej konto, oczywiście z dostępem do niego przez Lorda Marszałka GH.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 10 mar 2019, o 19:52
przez AFvTD
Subwencja będzie przyznawana ilekroć zajdzie taka potrzeba. Nie ma sensu, aby na koncie GH gromadzić pieniądze, które nie zostaną wykorzystane. Tak samo, jeżeli GH będzie potrzebować pieniędzy, nie będzie musiała czekać na rozliczenia budżetowe, a wystarczy, że o takową subwencję się zwróci.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 10 mar 2019, o 21:43
przez Piotr Paweł I
Nad wnioskiem będziemy procedować do jutra, 11 bm, do końca dnia - ja go generalnie popieram. Tak na marginesie, przydałoby się stworzyć w Hasselandzie możliwość wydawania libertów... by było po co je mieć :twisted:

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 10 mar 2019, o 21:56
przez Bajtuś
Popieram wniosek.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 10 mar 2019, o 22:02
przez AFvTD
Cóż, nad wykorzystaniem libertów w KH pracuję ;)

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 11 mar 2019, o 13:42
przez Thomas
Jako Lord Marszałek mam zamiar wprowadzić żołd. Dlatego też postulowałem o subwencję.

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 11 mar 2019, o 16:46
przez AFvTD
JO Lordzie Protektorze

Składam wniosek formalny o wydłużenie debaty do 13 marca br. Niech będzie to jeszcze chwila wytchnienia w celu przeczytania projektu jeszcze raz, odniesieniu się do niej z dystansem i chwilą refleksji. Może ktoś jeszcze będzie miał jakieś uwagi, których przedstawienie ograniczy zbyt krótka debata?

Z wyrazami szacunku

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 15 mar 2019, o 18:38
przez Piotr Paweł I
Debata została zakończona.
Głosujemy przeklejając wypełniając poniższą kartę - ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
są na to 3 dni, do 18 bm, chyba, że wcześniej ilość oddanych głosów zadecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu ustawy.

___________________________________________________

KARTA DO GŁOSOWANIA W SENACIE
Królestwa Hasseland
u


Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1 -
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3 -
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1 -
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 1 -
Józef Sowiński- siła głosu 1 -
Piotr de Zaym- siła głosu 4 -
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1 -

___________________________________________________

Re: Projekt nowelizacji ustawy o finansach

PostNapisane: 15 mar 2019, o 19:28
przez Bajtuś
___________________________________________________

KARTA DO GŁOSOWANIA W SENACIE
Królestwa Hasselandu


Alfred Fabian von Tehen-Dżek- siła głosu 1 -
Bajtuś Bajtuś- siła głosu 3 - ZA
Erik Otton von Hohenburg- siła głosu 1 -
Januszek von Hippogriff-Pałasz-siła głosu 1 -
Józef Sowiński- siła głosu 1 -
Piotr de Zaym- siła głosu 4 -
Thomas von Lisendorf- siła głosu 1 -

___________________________________________________