Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Przyszłość HAN

Przyszłość HAN

Postprzez Piotr Paweł I 15 cze 2020, o 13:08

Wysokie Zgromadzenie,

Hasselandzka Akademia Nauk jest ważną instytucją naukową w Hasselandzie. Co ważne, jest następcą pierwszej hasselandzkiej instytucji naukowej, Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej.
Akademią od dawna zajmuję się sam. Obecnie jestem rektorem tej uczelni; poprzednio byłem jej Patronem. Proponuję, by uczelnia istniała na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Założę Fundację Rozwoju Nauki Hasselandzkiej, która mieć będzie np. 75% udziałów, a Hasseland mieć będzie 25%.
Poniżej proponowana nowa ustawa.

Ustawa
o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny


art. 1. [Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny]

1. Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny, zwana dalej Akademią, jest instytucją naukową i szkołą wyższą w Królestwie Hasselandu.
2. Akademia jest prawnym następcą Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Hasselandu, Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Hasselandzkiego, Wirtualnego Instytutu Dziennikarstwa oraz Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej.
3. Akademia jest spółką akcyjną i działa na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przy czym Królestwo Hasselandu posiada 25% akcji, a Fundacja Rozwoju Nauki Hasselandzkiej lub prawny następca tej Fundacji - 75%. Fundacja Rozwoju Nauki Hasselandzkiej lub prawny następca tej Fundacji nie mogą zbyć swoich udziałów bez zgody Lorda Szambelana.
4. Akademia nadaje stopnie i tytuły naukowe zgodnie ze stosownymi przepisami Księstwa Sarmacji.

art. 2. [władze Akademii]

Władzami Akademii są:
a) Rektor Akademii, zwany dalej Rektorem, powoływany na czas nieokreślony przez Fundację Rozwoju Nauki Hasselandzkiej lub prawnego następcę tej Fundacji. Rektor ma prawo powołać Prorektora, któremu może powierzyć część swoich obowiązków.
d) Senat Akademii złożony z Rektora, przedstawiciela Lorda Szambelana i wykładowców Akademii, będący ciałem doradczym Rektora.

art. 3. [statut Akademii]

1. Statut Akademii, który określa strukturę Akademii i zasady zatrudniania pracowników naukowych, nadaje Rektor.
2. Statut Akademii określa też zasady prowadzenia działalności dydaktycznej i nadawania stopni oraz tytułów naukowych.

art. 6. [Budżet Akademii]

1. Budżet Akademii składa się z dotacji prywatnych, państwowych i opłat od studentów (czesnego).
2. Lord Szambelan może zlecić prowadzenie badań naukowych lub podjęcia określonych działań dydaktycznych, poprzez otarcie nowego kierunku nauczania - wówczas wspiera Akademię poprzez przyznanie grantu.

art. 7. [wejście Ustawy w życie]

1. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.
2. Traci moc ustawa o Ustawa o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny z 17 września 2018 r.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez Piotr Paweł I wczoraj, o 09:04

Wysokie Zgromadzenie,

Zrezygnowałem z procedowania tej ustawy wobec pojawienia się projektu nowej Konstytucji. Teraz do tego wracam. Ja chcę zrealizować proponowaną "zamianę" - "Gazeta Hasselandzka" stanie się instytucją państwową, choć oczywiście zamierzam w niej być obecny na zasadach ustalonych z Lordem Szambelanem; HAN stanie się instytucją państwowo-prywatną.
Myślę, że to dobre rozwiązanie.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez AFvTD wczoraj, o 15:21

JO Lordzie Protektorze
Wysokie Zgromadzenie

Wcześniej nie wypowiadałem się w tej sprawie, natomiast odpowiednie rozwiązanie odpowiadające naszej sytuacji przedstawiłem obecnie prywatnie. W związku z tym, że jest to sytuacja, która wymaga od nas obustronnych uzgodnień uważam, że jest to najlepsze wyjście z sytuacji.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez Artur wczoraj, o 16:57

Wysokie Zgromadzenie,

chciałbym przedstawić propozycję aby Hasselandzka Akademia Nauk w całości została przekazana wnioskodawcy. Wnioskodawca jest najodpowiedniejszą osobą do zarządzania HAN. Uważam, iż tworzenie kolejnej instytucji, której zadaniem będzie opiekowanie się HANem jest zbędne. Energię i czas można spożytkować w HAN. Nie widzę powodu by władze Hasselandu ingerowały w jakikolwiek sposób w akademię. Wydaje mi się, że szeroko pojęta autonomia i zarządzanie przez wnioskodawcę HAN przyczyni się do jej rozwoju. W przyszłości HAN mogłaby szkolić prawników, urzędników, dyplomatów. Tego życzę serdecznie. W związku z tym proponuję podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli Wysokie Zgromadzenie wyrazi wstępną aprobatę dla mojej propozycji niezwłocznie przedstawię stosowna uchwałę bądź ustawę. Mi forma jest obojętna.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Artur
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez Piotr Paweł I wczoraj, o 16:58

Jeśli tak - musi być to ustawa unieważniająca obecną ustawę.
Pomyślę nad tym...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez Piotr Paweł I wczoraj, o 20:38

Wersja prywatyzująca... Moim zdaniem taka formuła będzie OK, bo podkreśli szczególny status uczelni prywatnej, ale hasselandzkiej.

Ustawa
o przekazaniu Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny

art. 1. [Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny]

1. Hasselandzka Akademia Nauk im. Królowej Magdaleny, zwana dalej Akademią, jest instytucją naukową i szkołą wyższą w Królestwie Hasselandu.
2. Akademia jest prawnym następcą Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Hasselandu, Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Hasselandzkiego, Wirtualnego Instytutu Dziennikarstwa oraz Hasselandzkiej Królewskiej Akademii Dyplomatycznej.

art. 2. [Przekazanie Akademii]
1. Akademia, będąca własnością Królestwa Hasselandu, zostaje przekazana arcyksięciu Piotrowi de Zaym, jako Założycielowi Akademii.
2. Założyciel Akademii nadaje Statut Akademii i powołuje jej władze.

art. 3. [wejście Ustawy w życie]

1. Wejście w życie ustawy uzależnione jest od przekazania przez arcyksięcia Piotra de Zayma "Gazety Hasselandzkiej" na rzecz Królestwa Hasselandu.
2. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.
3. Traci moc ustawa o Ustawa o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny z 17 września 2018 r.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez AFvTD 28 minut temu

Szanowni Członkowie Zgromadzenia

Ponieważ trzeba nad tematem tym pochylić się już w tej chwili, proszę o wycofanie wszystkich dotychczasowych projektów przedstawionych przez Członków Zgromadzenia w trakcie tej debaty. Nie ma sensu bawić się w półśrodki. Zanim zacząłem pisać tę wypowiedź, przejrzałem nasze prawo. Poza Ustawą o HAN o naszej wspaniałej uczelni prawa nie ma.

Uczelnię chcemy sprywatyzować w rękach obecnego Lorda Protektora - Jaśnie Oświeconego Piotra de Zaym. To nie ulega wątpliwościom, zostało również stwierdzone w trakcie dyskusji. W niczyich rękach uczelnia nie będzie prosperować lepiej, niż w rękach obecnego Lorda Protektora. Przekazanie tej instytucji wydaje mi się czystą formalnością.

Porządek z prawem związanym z HAN w Hasselandzkim ustawodawstwie trzeba zrobić. Z racji, że stanie się on instytucją prywatną - nie powinien on zawierać się w naszym ustawodawstwie oficjalnym. W moim przekonaniu uczelnia powinna działać na zasadach ustalonych wewnętrznie. Czy to będzie statut, dekalog czy cokolwiek innego - ma drugorzędne znaczenie.

Dlatego też uważam, że uchylenie ustawy jest konieczne. W tym celu musimy uchwalić odrębną ustawę uchylającą. W tej materii zgadzam się z zapisami zawartymi w przedstawionym już przez diuka projekcie. Natomiast nie uważam, aby konieczne było jakiekolwiek definiowanie Hasselandzkiej Akademii Nauk w naszym ustawodawstwie. Szczególnie, jeżeli ustawa ma na celu uchylenie innej ustawy.

W związku z tym proponuję ograniczyć się tylko do uchylenia tychże przepisów. Przedstawiam wobec tego projekt:

Ustawa Zgromadzenia Narodowego w sprawie Uchylenia Ustawy o Hasselandzkiej Akademii Nauk im Królowej Magdaleny z 17 września 2018r.
Art. 1. Uchyla się Ustawę o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny z dnia 17. września 2018 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Praw.


Dzięki temu krótkiemu, a jakże treściwemu projektowi mamy porządek z Hasselandzką Akademią Nauk. Nie rozwiązuje on jednak problemu przekazania Akademii JO Piotrowi de Zaym. W związku z tym, że przekazanie nie powinno odbywać się na drodze ustawy - a umowy pomiędzy Diukiem, a Królestwem Hasselandu, sądzę, że stosowniejsze będzie przyjęcie równolegle przez Zgromadzenie poniższego projektu:

Umowa pomiędzy Królestwem Hasselandu, a Jaśnie Oświeconym Diukiem Piotrem de Zaymem w sprawie ustalenia stanu faktycznego instytucji hasselandzkich
Art. 1. Królestwo Hasselandu reprezentowane przez Lorda Szambelana Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka zrzeka się wszelkich roszczeń do Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny na rzecz Jaśnie Oświeconego Diuka Piotra de Zayma.

Art. 2. Jaśnie Oświecony Piotr de Zaym zrzeka się wszystkich roszczeń względem Gazety Hasselandzkiej oraz przekazuje ją całkowicie w posiadanie Królestwa Hasselandu.

Art. 3. Wszyscy redaktorzy Gazety Hasselandzkiej do czasu rezygnacji lub stracenia możliwości pełnienia funkcji redaktora pozostają redaktorami Gazety Hasselandzkiej.

Art. 4. Koszty zmian systemowych wynikające z poniższych ustaleń w całości pokrywa Królestwo Hasselandu.

Art. 5. Umowa wchodzi w życie z chwilą publikacji w Dzienniku Praw.


Umowa ta, chociaż nie ma tak silnej mocy jak ustawa - nie dość, że nie wiąże nam rąk w jakikolwiek sposób, rozwiązuje sprawę HAN oraz nacjonalizacji Gazety Hasselandzkiej, której status prywatno-krajowy nie był do końca jasny. Zapis Art. 3. jest zapisem zabezpieczającym, jakby ktoś nagle zechciał wyrzucić któregoś z redaktorów bez powodu, natomiast Art. 4. zabezpiecza wykonanie ustaleń umowy, gdyby okazała się konieczna pomoc Rady Ministrów.

Dodatkowo, zdaję sobie sprawę, że umowa mogłaby zostać przyjęta bez zgody Zgromadzenia, z racji reprezentatywnej roli Lorda Szambelana, natomiast chciałbym, aby jednak zostało wyrażone poparcie ze strony społeczeństwa. Sądzę, że wszystkim nam dobro Hasselandu leży na sercu i będzie bardzo ważne w trakcie głosowania.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
 

Re: Przyszłość HAN

Postprzez Piotr Paweł I 12 minut temu

Czcigodny Lordzie Szambelanie,

Dobrze, wycofuję swój projekt - i przystaję na tę propozycję.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 


Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość