Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Santi Vilarte 5 gru 2019, o 12:27

Wysoka Izbo,
w związku z niedawno zakończoną operacją Gwardii Hasselandzkiej i objęciem kontroli nad półwyspem Dornostia, składam projekt ustawy, która kompleksowo reguluje funkcjonowanie tego regionu. Kierowałem się chęcią jak największego uproszczenia kwestii administracyjnych. Wzorowałem się też co do struktury aktu na podobnym, już istniejącym, dotyczącym Cyberii.

W art. 1 dodałem wzmiankę o załączniku, którym będzie mapa - na dniach postaram się znaleźć kogoś, kto mógłby taką przygotować, lub sam spróbuję to zrobić w weekend - ale generalnie będzie ona wyglądać tak, jak mapka uproszczona, którą publikowałem na początku działań wojennych.

Ze względu na zmiany w Konstytucji (art. 8) będzie potrzebna wyższa większość przy ew. głosowaniu. Zmiany są jednak niewielkie i raczej techniczne - eliminują dublujący się przepis, na który zwracałem uwagę jeszcze przy uchwalaniu obecnej KKH. Zapraszam do dyskusji.
------------------------------
Art. 1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy region Dornostii staje się integralną częścią Królestwa Hasselandu, a przez niego Księstwa Sarmacji. Region Dornostii uzyskuje status Terytorium Administracyjnego Dornostii (TAD). Dokładne granice terytorium określa załącznik 1 do niniejszej ustawy.
Art. 2.
Organami TAD są:
1. administrator generalny (administrator),
2. zgromadzenie powszechne,
3. inni urzędnicy, jeśli zostaną powołani przez administratora.
Art. 3.
1. Administratorem jest Lord Szambelan. W razie jego nieobecności lub wakatu obowiązki urzędu zastępczo sprawują inni urzędnicy KH, zgodnie z odpowiednimi ustawami.
2. Administrator:
a) wydaje wszelkie akty prawne, obowiązujące w TAD,
b) reprezentuje TAD przed organami Hasselandu i Sarmacji,
c) pobiera podatki, jeśli takowe zostaną ustanowione osobno dla TAD,
d) zwołuje zgromadzenie powszechne i stwierdza prawo lub brak prawa do brania w nim udziału,
e) wykonuje inne czynności, nie zarezerwowane dla innych organów.
Art. 4.
1. Zgromadzenie powszechne to zebranie wszystkich mieszkańców TAD.
2. Przez mieszkańca rozumie się osobę, która wykazała się odpowiednią aktywnością przez napisanie przynajmniej pięciu postów w wątkach i działach oznaczonych jako dedykowane Dornostii. Uzyskanie statusu mieszkańca nie wymaga składania żadnych dodatkowych wniosków.
3. Zgromadzenie powszechne obraduje nad sprawami przedstawionymi mu przez administratora, podejmując uchwały. Zgromadzeniu przewodniczy administrator. Zgromadzenie jest zwoływane w dowolnym czasie, jednak przynajmniej raz do roku.
Art. 5.
1. Siła głosu w zgromadzeniu przedstawia się następująco:
a) administrator – 3,
b) obywatele Hasselandu – 2,
c) pozostali – 1.
2. Przebieg głosowania i pozostałe sprawy proceduralne określi regulamin zgromadzenia.
Art. 6.
Administrator może powołać inspektora, jeśli konkretny zakres spraw kulturalnych, finansowych lub wojskowych wymaga powołania odrębnego urzędu. Inspektor odpowiada przed administratorem w zakresie wszystkich wydawanych przez siebie decyzji.
Art. 7.
1. Organy TAD wymienione w art. 2 pkt 1 i 3 otrzymują wynagrodzenie z budżetu Hasselandu, jeśli w danym miesiącu wykażą aktywność w związku ze sprawowanym urzędem. Organy TAD nie mogą zaciągać zobowiązań, które nie miałyby pokrycia w budżecie Hasselandu.
2. Administrator generalny jest „innym urzędnikiem dworskim” w myśl art. 1 pkt 6 rozporządzenia Lorda Szambelana ws. organizacji Dworu Królewskiego z 19 lutego 2019 r.
Art. 8.
1. Skreśla się art. 8 Konstytucji (KKH) w brzmieniu:
Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

2. W art. 29 KKH dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
4. Terytorium Administracyjne Dornostii ze stolicą w Kymerionie.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Piotr Paweł I 5 gru 2019, o 20:38

Lordzie Szambelanie,
Wysoka Izbo!


Mamy trzy dni na debatę. Sprawa jest szczególna, bo chodzi o poszerzenie naszego terytorium. W tym miejscu chciałem wyrazić uznanie dla wszystkich uczestników pokojowej akcji zajmowania Dornostii.
Ja starannie przeanalizuję projekt; widziałbym może w nim jakieś nawiązanie do Bizancji i Złotej Rusi, np. poprzez wprowadzenie podpunktu e w Art. 3 pkt 2 (wówczas obecny e stałby się f):

e) dba o pielęgnowanie tradycji Bizancji i Złotej Rusi,


Takie działanie podkreśliłoby nasze historyczne prawa do tej ziemi.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Santi Vilarte 5 gru 2019, o 21:36

@PiotrdeZaym pomyślałem o tym i planuję wydać uroczysty akt - czy to w formie uchwały ZK czy jakiejś samodzielnej LS, a może nawet księcia-króla - włączający Dornostię do KH, i tam byłoby więcej o prawach historycznych. Ale oczywiście, nie mam nic przeciwko ew. takiej poprawce
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Piotr Paweł I 6 gru 2019, o 20:22

Projekt uchwały zaproponuję. I gorąco zachęcam pozostałych członków Saviuny do udziału w dyskusji.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Kolo 8 gru 2019, o 12:48

Cóż... długo mnie tutaj nie było, i pewnie minie trochę czasu nim ponownie zaangażuje się w jakąś dzialność w Hasselandzie, jednak pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze w tą dyskusję, o ile mam do tego jeszcze prawo :)
Po pierwsze obserwując z daleka nasze Królestwo doszłem do wniosku, że przydałby się nam dobrze przemyślana reforma podziału terytorialnego, wydaję mi się że w przypadku Cyberii i Vienbien można było lepiej zagospodarować te tereny. Radziłbym połączyć te terytoria w coś chociażby na kształt luźnej konfederacji, lub w jedną prowincje. Wówczas prostym zadaniem byłoby znalezienie jednej osoby, która mogłaby objąć urząd Wicekróla (wiem, że obecnie w Vienbien i w Cyberii rządy sprawuje Lord Namiestnik, jednakże tytuł Wicekróla mógłby być bardziej kuszący np. dla nowych i ambitnych mieszkańców.), plusem takiego rozwiązania byłoby również, to że mając jedynie dwie prowincje, władze Królestwa Hasselandu mógłby prowadzić skuteczniejszą politykę zachęcania Hasselandczków do osiedlania się na terenie Wicekrólestwa Cyberii i Vienbien (nazwa robocza) oraz rozwijania tego regionu np. poprzez zachęty finansowe.

W tym momencie do grupy na Forum Centralnym Królestwo Hasselandu należy jakiejś 15 osób, zdaję sobie oczywiście sprawę z tego że nie jest to grupa w pełni reprezentatywna z uwagi chociażby na aktywność, jednak gdyby udało się znaleźć w tej grupie przynajmniej 3 osoby gotowe osiedlić się w WKCiV, to można byłoby się przy odrobinie szczęścia pokusić nawet o sformowamie czegoś na kształt rządu, a w najgorszym razie znajdzie się jedną osobę która będzie mogła rozwijać zarówno Vienbien jak i Cyberię...

Z mojej strony jest to jedynie luźna propozycja, którą chciałem się tylko podzielić z pozostałymi Hasselandczykami, w każdym razie do niczego nie namawiam i przepraszam za to, iż nie wypowdziałem się w sposób bardziej, jakby to ująć... Konkretny na temat tego projektu ustawy, nie będę miał też nikomu za złe jeżeli wypowiedź ta zostanie przekształcona w odrębny wątek. Co do samego włączeniu Drobnostii nie mam żadnych zastrzeżeń, tak samo jak do projektu ustawy.

Z poważaniem
(-) Erik Otton von Hohenburg
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Piotr Paweł I 9 gru 2019, o 08:16

To dobry pomysł. Proponuję więc najpierw przyjąć ustawę o Dornostii, a potem zastanowić się co dalej - bo być może chodzi o zmianę Konstytucji.
Jeśli Lord Szambelan zgadza się na proponowaną przeze mnie poprawkę, nie będziemy jej głosować oddzielnie. Możemy tak procedować?
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Santi Vilarte 9 gru 2019, o 18:35

Zgoda, głosujmy
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Piotr Paweł I 9 gru 2019, o 18:51

Zarządzam głosowanie, które potrwa do 13 bm (piątek) włącznie.
Głosujemy, przeklejając i uzupełniając kartę do głosowania.

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6
Michael Wolferine (AG737) [brak tytułu] 1
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Santi Vilarte 9 gru 2019, o 18:55

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Michael Wolferine (AG737) [brak tytułu] 1
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii

Postprzez Kolo 10 gru 2019, o 16:52

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 + 4 = 6 ZA
Michael Wolferine (AG737) [brak tytułu] 1
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość