Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A2] Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

[A2] Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Santi Vilarte 13 lip 2019, o 22:00

Wysoka Izbo!

realizując jeden z punktów mojego programu, pragnę przedstawić nowelizację ustawy o wicekrólestwie Cyberii. Moim pomysłem było po pierwsze usunąć przepisy martwe, po drugie wprowadzić instytucję, która może pomóc Cyberii, jeśli chodzi o aktywność. Proponuję w tym celu powoływać chętnych do konkretnych projektów, na mocy nowego art. 7., także spośród osób z innych prowincji. Tryb oficjalnego powoływania byłby stosowany tylko wtedy, kiedy za zrealizowanie projektu dana osoba ma otrzymać wynagrodzenie, np. dotację dla inicjatywy. To może się okazać skuteczniejsze, jeśli będziemy przyjmować osoby na krótki okres, żeby nie było efektu wypalenia i przeciążenia różnymi obowiązkami.
Rada Ludowa - z tego co widzę, nie rozwinęła w ogóle działalności, i myślę, że lepszy będzie model, który działa w Angemoncie - jednoosobowe zarządzanie z opcją zwracania się o opinię. Dlatego proponuję przekształcić ją w organ opiniodawczy.
Reszta zmian jest porządkowa albo kosmetyczna. Usunąłem możliwość powołania przez LS innej osoby na Wicekróla, do dubluje się to z opcją Lorda Namiestnika. Wprowadziłem pojęcie "zadeklarowany mieszkaniec" zamiast "mieszkaniec", żeby odpowiadało to obecnej sytuacji systemowej.


art. 1. [wicekrólestwo]
Cyberia jest wicekrólestwem, będącym jednostką administracyjną Królestwa Hasselandu.

art. 2. [obywatele wicekrólestwa]

Mieszkańcami Wicekrólestwa Cyberii, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i mieszkańcy Królestwa Hasselandu, którzy wyrazili chęć zamieszkiwania w Wicekrólestwie.
art. 3.
Wicekrólestwo pozostaje pod szczególną opieką władz Królestwa Hasselandu. Władze Królestwa Hasselandu chronią dziedzictwo cyberyjskie - dawnych państw Hasselandu, Cymerii i Valtarii.
art. 4. [władze]
Organami Wicekrólestwa są:
1. wicekról,
2. inni urzędnicy, w tym Lord Namiestnik, jeśli zostali powołani,
3. Rada Ludowa.

art. 5. [Wicekról]

1. Wicekról kieruje Wicekrólestwem.
2. Wicekrólem jest Lord Szambelan. W razie uzasadnionej potrzeby Lord Szambelan może powołać innych urzędników, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
3. Wicekról ma prawo do wydawania rozporządzeń krajowych z mocą ustaw krajowych. Przed wydaniem aktu Wicekról może zwrócić się o jego zaopiniowanie do Rady Ludowej.
4. Wicekról może powołać Ministra Stanu i innych urzędników swojej Administracji.

art. 6. [Rada Ludowa]

1. Rada Ludowa jest organem opiniodawczym Wicekrólestwa.
2. W skład Rady Ludowej wchodzą wszyscy zadeklarowani mieszkańcy Wicekrólestwa.
3. Rada Ludowa podejmuje uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawach, w których zwróci się o to do niej Wicekról, a także inni urzędnicy, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
4. Rada Ludowa ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia krajowego, wydanego przez Wicekróla. Decyzja Wicekróla jest ostateczna.
5. Rada Ludowa wybiera ze swego grona Seniora, kierującego jej pracami. W razie jego braku lub nieobecności obowiązki Seniora sprawuje Wicekról.

art. 7. [Projekty kulturowe]
1. Wicekról może powołać wybraną osobę w celu przeprowadzenia konkretnego projektu kulturowego lub narracyjnego.
2. Powołanie następuje w drodze rozporządzenia Wicekróla. Art. 6 pkt 4 nie stosuje się.
3. Rozporządzenie określa w szczególności cel projektu i zakres uprawnień jego kierownika. Nie jest wymagane jego wydanie, jeśli projekt nie wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych.

art. 8. [obowiązywanie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.


Z regulaminu wynika, że debata potrwa do wtorku, 16.07. do 22:00. chyba, że zostanie skrócona/przedłużona. Zachęcam do wypowiedzi.
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Santi Vilarte 16 lip 2019, o 18:38

Skracam debatę o te 2 godziny wobec braku wypowiedzi i zarządzam głosowanie. Głosowanie potrwa do piątku, 19.07. do 21:00. Przeklejamy kartę do głosowania, głosując ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJĘ SIĘ:

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1


@PiotrdeZaym @HochErik @AFvTD @JanuszekvHP @Thomas @Seweryn @GFvH @ArturKardacz
Przy Bajtusiu nie mogłem znaleźć go na liście, więc wyślę info pk.

Myślę, że dobrą praktyką będzie oznaczanie CS przynajmniej w poście rozpoczynającym głosowanie, aby nikt nie przegapił nawet jeśli nie jest zainteresowany udziałem w debacie.
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez GFvH 16 lip 2019, o 18:41

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Filip I Gryf 16 lip 2019, o 19:35

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1 ZA
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Profil

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Kolo 16 lip 2019, o 19:47

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1 ZA
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Piotr Paweł I 16 lip 2019, o 20:05

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA [mimo wątpliwości, jako wciąż urzędujący (?) Lord Namiestnik]
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1 ZA
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Thomas 19 lip 2019, o 04:35

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA [mimo wątpliwości, jako wciąż urzędujący (?) Lord Namiestnik]
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1 ZA
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4 ZA
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
/-/ Thomas von Lisendorff
Komandor GH KH
bsmt MW KS,
Dowódca Esksdry Okrętów Podwodnych
IV Floty Operacyjnej,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Santi Vilarte 19 lip 2019, o 20:09

Głosowanie zakończone, głosowało 6 CS, za: 6, przeciw/wstrzymał się: 0
Osiągnięto wymagane minimum, ustawa została przyjęta. Osobno powiadomię o opublikowaniu.
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt ustawy o wicekrólestwie Cyberii

Postprzez Santi Vilarte 19 lip 2019, o 21:08

Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 


Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości