Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Moderator: Królestwo Hasselandu: władze

[Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Januszek vH-P 25 sty 2019, o 17:07

Lordzie Protektorze
Wysoka Izbo

Przygotowując się obecnie do pracy magisterskiej zobaczyłem, że w Konstytucji Królestwa Hasselandu znajduje się taki art.

Art. 12. [Samorządy]
Zasady funkcjonowania samorządów, Wicekrólestwa Vienbien i Wicekrólestwa Cyberii, są określone w oddzielnej ustawie.


Znalazłem ustawe o Wicekrólestwie Cyberii, ale o Wicekrólestwie Vienben nie. Dlatego pomyślałem, żeby ustawe taką dać. Myśle, że możemy oprzeć się na "starohasselandzkiej" ustawie o Wicekrólestwie Vienben.

Ustawa o Wicekrólestwie Vienbien

art. 1. [wicekrólestwo]
Miasto i terytorium Vienbien stanowią Wicekrólestwo, będące jednostką administracyjną Królestwa Hasselandu.

art. 2. [obywatele wicekrólestwa]
Obywatelami Wicekrólestwa Vienbien, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i stali mieszkańcy Królestwa Hasselandu, zamieszkujący Wicekrólestwo.

art. 3. [władze]
Władzami Wicekrólestwa są:
a) Wicekról
b) Rada Ludowa

art. 4. [Wicekról]
a) Wicekról kieruje Wicekrólestwem.
b) Wicekróla powołuje Król spośród zamieszkującej Wicekrólestwo szlachty hasselandzkiej. Na wniosek Króla, Rada Ludowa przedstawi kandydata lub kandydatów na Wicekróla; wskazanie Rady Ludowej nie jest wiążące dla Króla.
c) Kadencja Wicekróla trwa 4 miesiące.
d) Wicekról ma prawo do wydawania dekretów krajowych z mocą ustaw krajowych i zatwierdzania ustaw krajowych, przyjmowanych przez Radę Ludową.
e) Wicekról może powołać Ministra Stanu i innych urzędników swojej Administracji.

art. 5. [Rada Ludowa]
a) Rada Ludowa jest legislaturą Wicekrólestwa.
b) W skład Rady Ludowej wchodzą wszyscy obywatele Wicekrólestwa; uczestniczą bez prawa głosu także inni mieszkańcy.
c) Rada Ludowa uchwala Ustawy Krajowe Wicekrólestwa. Ustawy wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Wicekróla.
d) Rada Ludowa ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dekretu krajowego, wydanego przez Wicekróla. Decyzja Wicekróla jest ostateczna.
e) Wicekról może zwrócić się do Rady Ludowej o współudział w tworzeniu Administracji, w tym w powoływaniu Ministra Stanu.
f) Radzie Ludowej przewodniczy Senior, wybierany spośród obywateli Wicekrólestwa; w razie jego braku, Radzie Ludowej przewodniczy Wicekról. Senior może powołać Proseniora.

art. 6. [obowiązywanie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
W stopniu Sierżantaa (czynny),
Baron Sarmacki,
Magister medycyny net.

Więcej informacji na moim profilu. Chcesz, zobacz!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Instytut Edukacji Sarmackiej
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Januszek vH-P 25 sty 2019, o 21:41

Wow! Dopiero teraz zobaczyłem, że już taka ustawa miała być.Debata nad ustawą o Wicekrólestwie Cyberii. :D
To teraz możemy to zrobić.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
W stopniu Sierżantaa (czynny),
Baron Sarmacki,
Magister medycyny net.

Więcej informacji na moim profilu. Chcesz, zobacz!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Instytut Edukacji Sarmackiej
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Januszek vH-P 26 sty 2019, o 19:37

Lordzie Protektorze
Wysoka Izbo

Wnosimy jakieś poprawki? Ja bym w sumie usunął
art. 2. [obywatele wicekrólestwa]
Obywatelami Wicekrólestwa Vienbien, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i stali mieszkańcy Królestwa Hasselandu, zamieszkujący Wicekrólestwo.


Bo nie odnosi się do naszej sytuacji. Chyba, że w takiej formie
art. 2. [obywatele wicekrólestwa]
Obywatelami Wicekrólestwa Vienbien, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i stali mieszkańcy Królestwa Hasselandu.

I kropka.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
W stopniu Sierżantaa (czynny),
Baron Sarmacki,
Magister medycyny net.

Więcej informacji na moim profilu. Chcesz, zobacz!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Instytut Edukacji Sarmackiej
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Piotr Paweł I 26 sty 2019, o 22:20

Generalnie - popieram. Jeszcze zgłoszę swoje uwagi, zwłaszcza taką, że Vienbien to własciwie jedno, duże miasto, trochę jak Singapur.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Piotr Paweł I 29 sty 2019, o 11:36

Oto poprawiony projekt. Ale uwaga: twórcą Vienbien jest Eddard Noqtern, może się wypowie? I uwaga 2 - mieszkańcami Vienbien są mieszkańcy Vienbien... Nie twórzmy kolejnego obywatelstwa :)

Ustawa o Wicekrólestwie Vienbien

art. 1. [wicekrólestwo]
Miasto i terytorium Vienbien stanowią Wicekrólestwo, będące jednostką administracyjną Królestwa Hasselandu.

art. 2. [mieszkańcy wicekrólestwa]
Mieszkańcami Wicekrólestwa Vienbien, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i stali mieszkańcy Królestwa Hasselandu, zamieszkujący Wicekrólestwo.

art. 3. [władze]
Władzami Wicekrólestwa są:
a) Wicekról - Nadburmistrz
b) Rada Miasta

art. 4. [Wicekról - Nadburmistrz]
a) Wicekról - Nadburmistrz, zwany dalej Wicekrólem, kieruje Wicekrólestwem.
b) Wicekróla powołuje Lord Szambelan spośród mieszkańców Wicekrólestwa. Na wniosek Lorda Szambelana, Rada Miasta przedstawi kandydata lub kandydatów na Wicekróla; wskazanie Rady Miasta nie jest wiążące dla Lorda Szambelana.
c) Kadencja Wicekróla trwa 4 miesiące.
d) Wicekról ma prawo do wydawania dekretów krajowych z mocą ustaw krajowych i zatwierdzania ustaw krajowych, przyjmowanych przez Radę Miasta.
e) Wicekról może powołać Ministra - Burmistrza i innych urzędników swojej Administracji.

art. 5. [Rada Miasta]
a) Rada Miasta jest legislaturą Wicekrólestwa.
b) W skład Rady Miasta wchodzą wszyscy mieszkańcy Wicekrólestwa.
c) Rada Miasta uchwala Ustawy Krajowe Wicekrólestwa. Ustawy wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Wicekróla.
d) Rada Miasta ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dekretu krajowego, wydanego przez Wicekróla. Decyzja Wicekróla jest ostateczna.
e) Wicekról może zwrócić się do Rady Miasta o współudział w tworzeniu Administracji, w tym w powoływaniu Ministra - Burmistrza.
f) Radzie Miasta przewodniczy Nadrajca, wybierany spośród mieszkańców Wicekrólestwa; w razie jego braku, Radzie Miasta przewodniczy Wicekról. Nadrajca może powołać swojego Zastępcę.

art. 6. [obowiązywanie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Januszek vH-P 29 sty 2019, o 12:26

Ja projekt popieram w każdej postaci. :D
Nas mało, a rozbudowana administracja nie będzie dobra. Jestem za projektem.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
W stopniu Sierżantaa (czynny),
Baron Sarmacki,
Magister medycyny net.

Więcej informacji na moim profilu. Chcesz, zobacz!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Instytut Edukacji Sarmackiej
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Januszek vH-P 31 sty 2019, o 21:00

Lordzie Protektorze
Wysoka Izbo

W związku z brakiem dyskusji proszę o skróceniu debaty i przejście do głosowania.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
W stopniu Sierżantaa (czynny),
Baron Sarmacki,
Magister medycyny net.

Więcej informacji na moim profilu. Chcesz, zobacz!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Instytut Edukacji Sarmackiej
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Piotr Paweł I 1 lut 2019, o 08:28

Możemy głosować zaraz, ale najpierw niestety potrzebna jest pełna lista senatorów żeby stworzyć kartę do głosowania. Liczę na pomoc Lorda Szambelana. Ewentualnie zrobimy tymczasowo kartę "dopisywaną", gdzie każdy będzie się dopisywał.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Wicekrólestwo Vienben] Projekt ustawy o organizacji

Postprzez Januszek vH-P 1 lut 2019, o 09:40

A to racja. To lepiej zrobić pełną listę, żeby miało to ręce i nogi. :D
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
W stopniu Sierżantaa (czynny),
Baron Sarmacki,
Magister medycyny net.

Więcej informacji na moim profilu. Chcesz, zobacz!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Instytut Edukacji Sarmackiej
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
 


Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość