Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o finansach

debaty senatu i decyzje najwyższych władz

Moderator: Królestwo Hasselandu: władze

Projekt ustawy o finansach

Postprzez AFvTD 1 gru 2018, o 15:54

Jaśnie Oświecony Lordzie Szambelanie
Wysoka Izbo

Niniejszym przedstawiam projekt ustawy o finansach publicznych Królestwa Hasselandu. Ten 48 artykułowy tekst w zupełności stabilizuje sytuację finansową Hasselandu, uchwala podatki oraz określa zasady przydzielania dotacji. Jednocześnie mówi więcej na temat Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów, o której niewiele mówi samo postanowienie w sprawie organizacji Dworu Królewskiego.

Ustawa jest jednocześnie zapowiedzią większych zmian w prawie Hasselandu, które sądze powinniśmy jak najszybciej wprowadzać. Liczę na rozsądek Wysokiej Izby, zaproponowanie stosownych zmian i przyjęcie ustawy. Poniżej tekst.

Ustawa o finansach publicznych Królestwa Hasselandu

Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Art 1. Niniejsza ustawa określa przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu

Art 2. Niniejsza ustawa określa wysokość podatków prowincjonalnych

Art 3. Niniejsza ustawa określa zasady i wysokość dotacji dla

1. Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
2. Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
3. Miast leżących na terenie Hasselandu
4. Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.

Art 4. Niniejsza ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.

Art 5. Niniejsza ustawa określa zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

Rozdział II. [Podatki]
Art 6. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki

Art 7. Wysokość podatku jest zależna od aktywności oraz zgromadzonych środków

Art 8. Okres rozliczeniowy podatków przypada na 15. dzień każdego parzystego miesiąca.

1. Za parzyste miesiące uznaje się luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień.

Art 9. Bazowa wysokość podatku wynosi 10 000 lt (słownie: dziesięć tysięcy libertów).

Art 10. Każda wypowiedź mieszkańca lub obywatela w przeciągu 2 miesięcy zmniejsza podatek o 100 lt (słownie: sto libertów)

1. Kwota obejmująca określone w tym punkcie zmniejszenie podatku nie może przekroczyć 3000 lt.
Art 11. Jeżeli mieszkaniec lub obywatel ma mniej niż 30 000 lt (słownie: trzydzieści tysięcy libertów), kwota podatku jest zmniejszona o 6 000 lt(słownie: sześć tysięcy libertów), a jeżeli ma mniej niż 10 000 lt (słownie: dziesięć tysięcy libertów), mieszkaniec lub obywatel jest całkowicie zwolniony z podatku.

Art 12. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą wnioskować o zwrot podatku, jeżeli wykazywali szczególną aktywność na polu samorządowym.

Art 13. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

Art 14. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.

Art 15. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.

Art 16. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu.

Art 17. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.

Art 18. Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art 19. Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu

1. Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
2. Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Rozdział III [Dodatkowe przychody]

Art 20. Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV. [Wydatki]
Art 21. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zakwaterowanie kantyny w Angemoncie.

Art 22. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora
3. Lordów Doradców
4. Lorda Konstabla
5. Lorda Stewarda
6. Innych urzędników dworskich.

Art 23. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Rozdział V [Dofinansowania i dotacje]

Art 24. Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy

Art 25. Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 23.

Art 26. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt.

Art 27. Instytucje mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym

1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art 28. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt

Art 29. Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art 30. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.

Art 31. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw

Art 32. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art 33. Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony

Art 34. W art 27. i 33. za instytucję uznaje się również lenno.

Rozdział VI [Płaca minimalna]

Art 35. Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art 36. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lordów Doradców - 7 500 lt
4. Lorda Konstabla - 7 500 lt.
5. Lorda Stewarda - 10 000 lt
6. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Art 37. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może zostać nagrodzone premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia.

Art 38. Za niewypełnianie swoich obowiązków wynagrodzenie może zostać zmniejszone maksymalnie dwukrotnie.

Art 39. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt

Art 40. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Art 41. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów zajmuje się powołany do tego Lord Doradca, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu

Art 42. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu

Art 43. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,

Art 44. Lorda Doradcę Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art 45. Kancelaria Dworska Gospodarki i finansów publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.

Art 46. W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje

1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art 47. W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

Art 48. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt ustawy o finansach

Postprzez Jarosław Wawrzyniak 1 gru 2018, o 16:35

Szanowny Wnioskodawco

Jutro odniosę się do propozycji bo wiele przepisów mi się podoba, jednak są zapisy, które budzą moje wątpliwości.
Zwracam też uwagę iż zgodnie z RS to Lord Protector rozpisuje debatę i do mojego biura proszę złożyć projekt byśmy mogli procedować zgodnie z RS.
Trzeba zwalczać pederastów: Dżeka, Wander, Asketila, Hergemon i Helwetyka ku czci dobrych obyczajów z pogardą dla dewiacji.
No i ciota Wander się obudził, pederasta Hergemon będzie mnie osądzał z przyzwoitą ekscelencją:) ciekawe trio:D

Dlaczego siedzę w więzieniu? Bo pedalskie nasienie Helwetyk jest tchórzliwą ciotą bojącą się moich słów.

Jedna z funkcji Dżeka- laskomat umiejscowiony pomiędzy Hasselandem a mieszkaniem Helwetyka

Dalej komedia prawna od szczeniaka LS Dżeka po Romańskiego:D
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Jarosław Wawrzyniak
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ustawy o finansach

Postprzez AFvTD 1 gru 2018, o 16:40

Proszę zatem przenieść watek do odpowiedniego działu, a moją (tą) odpowiedz wydzielić.

Zwsz
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt ustawy o finansach

Postprzez Jarosław Wawrzyniak 1 gru 2018, o 17:25

Ok przeniose
Trzeba zwalczać pederastów: Dżeka, Wander, Asketila, Hergemon i Helwetyka ku czci dobrych obyczajów z pogardą dla dewiacji.
No i ciota Wander się obudził, pederasta Hergemon będzie mnie osądzał z przyzwoitą ekscelencją:) ciekawe trio:D

Dlaczego siedzę w więzieniu? Bo pedalskie nasienie Helwetyk jest tchórzliwą ciotą bojącą się moich słów.

Jedna z funkcji Dżeka- laskomat umiejscowiony pomiędzy Hasselandem a mieszkaniem Helwetyka

Dalej komedia prawna od szczeniaka LS Dżeka po Romańskiego:D
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Jarosław Wawrzyniak
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ustawy o finansach

Postprzez Piotr Paweł I 1 gru 2018, o 18:58

Dziękuję za ten projekt - muszę go najpierw starannie przestudiować...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 


Powrót do Dział władz

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości