Strona 1 z 1

Komunikat władz Hasselandu ws. operacji w Czarnozamczu

PostNapisane: 7 sty 2020, o 06:53
przez Santi Vilarte
Obrazek


Władze Hasselandu z uwagą obserwują przygotowania, czynione przez teutońskie siły paramilitarne w celu przeprowadzenia operacji na obszarze Czarnozamcza, do którego ostatnio pretensje zgłosił Dreamland.

Niedawne działania sił dreamlandzkich, prowadzone metodą faktów dokonanych, należy potępić w tym sensie, że objęły terytorium będące swoistym klinem między terytoriami sarmackimi. Przejście zatem tych ziem pod zarząd dreamlandzki tworzyłoby poważne zagrożenie dla Księstwa w razie rozmieszczenia tam oddziałów oraz znacząco utrudniłoby komunikację cywilną, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną. W tym zakresie władze Hasselandu w pełni zgadzają się z rządem centralnym Sarmacji.

Powodzenie operacji TLGK będzie zarazem powodzeniem polityki czysto militarnej Księstwa. Jednak zwracamy uwagę, że za nią musi iść w parze skuteczna akcja dyplomatyczna. Narracyjna akcja militarna, mimo że podejmowana w słusznej sprawie, może otworzyć kolejny spór między Sarmacją i Dreamlandem, nierozwiązywalny metodami narracyjnymi. Jednocześnie trudno znaleźć dla nich alternatywę stricte zbrojną, wobec braku zainteresowania zgłaszaną przez Hasseland inicjatywą rozstrzygania takich spraw poprzez starcie w wybranej grze strategicznej lub innej.

Hasseland będzie obserwował przebieg wyprawy i deklaruje pełną pomoc dyplomatyczną na rzecz przyjaznego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania problemu.