Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Statut Luczeng

Moderator: Królestwo Hasselandu: władze

Statut Luczeng

Postprzez Eddard Noqtern 16 maja 2018, o 14:54

Na podstawie decyzji Jego Królewskiej Mości Piotra Pawła I wyrażonej w Senecie, po przeanalizowaniu każdego możliwego prawa mówiącego o stanowieniu praw przez miasta ogłasza się Statut Luczeng, który zacznie obowiązywać wraz z publikacją.Statut Luczeng
§1
Luczeng jest terytorium samorządowym oraz hrabstwem miejskim w obrębie Królestwa Hasselandu.

§2
Hrabstwo Luczeng wyraża swoją samorządowość przez posiadanie organów własnej administracji i władzy miejskiej wybieranych przez mieszkańców.

§3
Za herb Luczeng uznaje się przedstawiony jako załącznik w "Rozporządzeniu o ustanowieniu Herbu dla Luczeng" menadżera Luczeng z dnia 30 XII 2016r.: tarczę o złotym obramowaniu. Środek podzielony na dwie równe części o kolorach:
– po lewej- kolor bordowy z czerwonym smokiem (głowa zwrócona ku środkowi),
– po prawej- kolor ciemnobłękitny z niebieskim smokiem (głowa zwrócona ku środkowi)

§4
Za mieszkańca uznaje się osobę aktywną w hrabstwie Luczeng, posiadającą w hrabstwie mieszkanie oraz angażującą się w różne aspekty życia codziennego Luczeng oraz legitymującą się statusem mieszkańca bądź też jest wpisany na listę mieszkańców.

§5
Status mieszkańca wydaje mer (w wyjątkowych przypadkach menedżer) lub odpowiedni do tego organ powołany przez niego na wniosek osoby zainteresowanej.

§6
Do organów władzy samorządowej Luczeng zalicza się:
-Mer
- Radę Luczeng,
- gwardia mieszczańska,

§7
Mer:
- jest wybierany w głosowaniu powszechnym przez mieszkańców Luczeng
+każdy mieszkaniec Luczeng zamieszkały miasto więcej niż 2 miesiące ma 3 pkt głosowe
+każdy mieszkaniec Luczeng legitymujący się obywatelstwem Hasselandu zamieszkały w Luczeng
nie później niż 4 dni przed głosowaniem ma 2 pkt głosowe,
+inni: 1pkt głosowy
- jest przewodniczącym Rady Luczeng, kieruje jej pracami, a w wypadku głosowania w Radzie jego głos jest decydujący.
- przechowuje pieczęć miejską i pieczętuje dokumenty związane z miastem składając na nich swój podpis i bierze odpowiedzialność za nie.
- ma za zadanie zapewnić stały rozwój miastu.
- kontroluje działalności organów mu podległych.
- powołuje i odwołuje konsula,
- wydaje status mieszkańca,
- posiada władzę zwierzchnią nad gwardią mieszczańską.
- jego kadencja trwa 2 miesiące
- wydaje ustawy miejskie i uchwały miejskie,

§8
Menedżer:
- jest odpowiednikiem mera i posiada te same kompetencje co on,
- jest wybierany i ogłaszany przez odpowiedni organ Królestwa Hasselandu jeśli urząd mera jest nieobsadzone ponieważ przeprowadzenie nowych wyborów jest niemożliwe.

§9
Konsul:
- jest wybierany przez mera,
- jego zadaniem jest:
+ promocja miasta poza granicami hrabstwa,
+wykonywanie zadań zleconych mu przez mera,
+reprezentowanie miasto poza granicami hrabstwa,
-podczas nieobecności mera- zastępuje go.
-w wypadkach wyjątkowych jeśli stanowisko mera nie jest obsadzone dłużej niż jeden miesiąc a organy Królestwa Hasselandu nie odpowiadają z urzędu dostaje uprawnienia mera.

§10
Kapitan:
-jest głównym dowódcą gwardii mieszczańskiej,
- jest wybierany na okres 2 miesięcy spośród kandydatów wskazanych przez mera,
- ma prawo użyć siły militarnej gwardii mieszczańskiej w wypadku zagrożenia mieszkańców miasta,
- ma prawo odpowiedzieć w miarę swych możliwości na wszelką agresję skierowaną przeciwko Luczeng,
- ma za zadanie:
+ przygotować i aktualizować plan obrony Luczeng,
+ tworzyć i kontrolować oddziały gwardii,
+ szkolić kadrę oficerską,
- w wypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Luczeng ma prawo do zablokowania miasta od wszelkich kontaktów zagranicznych oraz stworzyć dodatkowe oddziały dokonując poboru.

§11
Rada Luczeng
- jest organem doradczym Mera.
- w jego skład wchodzi : Mer, Konsul, Kapitan, przedstawiciel Królestwa Hasselandu.

§12
Gwardia Mieszczańska:
- jest organizacją militarną mającą zapewnić bezpieczeństwo miastu oraz terytorium morskiemu Luczeng,
- w jej skład wchodzą oddziały: lądowy, morski, lotniczy, inżynieryjny,
- dowództwo zwierzchnie nad gwardią posiada Mer,
- dowództwo bezpośrednie nad Gwardią posiada Kapitan z Rady Luczeng,
- jest utrzymywane z budżetu miasta.

§13
Lista Mieszkańców
- prowadzi ją Mer bądź też osoba przez niego do tego wyznaczona,
- zostaje do niej wpisany każdy mieszkaniec Luczeng po uzyskaniu statusu mieszkańca.

Obrazek
/-/Obrazek
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Powrót do Hrabstwo Luczeng

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość