Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Mer] Zarządzenia

Moderator: Królestwo Hasselandu: władze

[Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 29 kwi 2019, o 21:11

W tym wątku będę zbiorczo zamieszczał ew. zarządzenia.

_________________________________________
ZARZĄDZENIE 1/2019 - Angemont, 29.04.2019 r.


1. Nadaje się nazwy ulicom i obiektom, wskazanym na mapach, będących załącznikami do niniejszego zarządzenia, odpowiednio:
-strzałka z nr 1 – ulica Razuryjska; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 2 – ulica Baronów; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 3 – ulica Tuoleńska; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 4 – Plac Kwietniowy; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 5 – ulica Portowa; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 6 – ulica Do Portu. (mapa nr 2)
2. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności technicznych w związku z pkt. 1, włącznie z przygotowaniem projektów nowych map powierza się merowi Angemontu.
3. Nazwy wskazane w pkt. 1 wchodzą w życie z dniem 29.04.2019 r.
___________________________________________
Załączniki:
1. Alfabetyczny spis ulic Angemontu (aktualny na dzień 29.04.2019 r.)
2. Mapy nr 1 i 2
Załączniki

mapa nr 2.jpg
Mapa nr 2

mapa nr 1.jpg
Mapa nr 1
Ostatnio edytowano 29 kwi 2019, o 21:16 przez Santi Vilarte, łącznie edytowano 1 raz
Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 29 kwi 2019, o 21:15

Załącznik 1 do zarządzenia 1/2019

Alfabetyczny spis ulic Angemontu (aktualny na dzień 29.04.2019 r.)
Pogrubiono ulice, o których mowa w zarządzeniu

Baronów
Boliwarska
Braterska
Cymerii
Długa
Gellońska
Główna
Graniczna
Gubernatorska
Krańcowa
Królewska
Krzywa
Książęca
Osiedlowa
Parkowa
Południowa
Portowa
Razuryjska
Rządowa
Surmeńska
Tuoleńska
Uchodźców
Valtarii

Stare Miasto:
Barbakan
Diecezjalna
Do Portu
Handlowa
Katedralna
Kwitnąca
Magnolii
Mała
Ogrodowa
Starosarmacka
Trakt pałacowy
Wiśniowa
Wjazdowa
Zakościelna
Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 29 kwi 2019, o 21:25

_________________________________
Zarządzenie 2/2019 - Angemont, 29.04.2019 r.


1. Ze względów bezpieczeństwa, znosi się przystanki podwójne w sieci metra Angemontu.
2. Wszystkie przystanki metra działają odtąd jako pojedyncze. Bez zmian pozostaje funkcjonowanie komunikacji naziemnej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.04.2019 r.
_________________________________
Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 4 maja 2019, o 11:13

_________________________________
ZARZĄDZENIE 3/2019 z dnia 04.05.2019 r.


o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane

1. Ogłasza się przetarg na budowę 51 budynków mieszkalnych po płd. stronie ul. Południowej w Angemoncie.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych i udział podwykonawców.
3. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty, które będą potwierdzać posiadanie odpowiedniego sprzętu i kadr do wykonania zamówienia, a także odpowiednio złożyć oświadczenia lub przedstawić zaświadczenia w zakresie:
-udziału podwykonawców,
-karalności,
-zaległości podatkowych,
-zleceń wykonanych w ciągu ostatniego roku.
4. TERMINY:
a) ogłoszenie przetargu: 04.05.2019 r. o godz. 12:30, Aula B ratusza w Angemoncie
b) koniec składania ofert i otwarcie ofert: 08.05.2019 r. o godz. 12:30
c) wybór najlepszej oferty: 09.05.2019 r. o godz. 10:00, sala Błękitna ratusza
W przypadku braku odwołań, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bezpośrednio po wyborze oferty.
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) posiadają dobrą sytuację finansową, przez co rozumie się środki finansowe lub gwarancje w wysokości min. 300 000 Ⱡ (słownie: trzysta tysięcy libertów),
c) posiadają doświadczenie w tego typu zleceniach, min. 2 wykonane zlecenia na roboty budowlane w ciągu ostatniego roku.
6. Wszelkie zapytania, wnioski i inne pisma w toku postępowania wykonawcy mogą kierować na adres:
Referat Przetargów Publicznych
Dział III Finansowy
ul. Rynek 1
2-707 Angemont

7. WADIUM: każdy wykonawca ma obowiązek wnieść wadium najpóźniej w momencie złożenia oferty. Wysokość wadium to 65 000Ⱡ (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy libertów). Wadium musi zostać złożone na cały okres postępowania, a brak jego złożenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.
8. KRYTERIA: Zamawiający przy wyborze będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru:
-cena: waga 50%
-okres gwarancji: waga 35%
-termin zakończenia robót: waga 15%.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w razie nieotrzymania środków na jego sfinansowanie.
10. Roboty będą przeprowadzone zgodnie z projektem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
11. Zamawiający powołuje komisję przetargową w składzie:
-Santiago Vilarte von Hippogriff - przewodniczący,
-Manuel Fernández Sagasta - członek.
12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2019 r.
________________________________
Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 9 maja 2019, o 11:40

__________________________
Informacja do zarządzenia 3/2019 z dnia 09.05.2019 r.


o wynikach przetargu na roboty budowlane

1. Dnia 09.05.2019 r. o godz. 10:00 komisja przetargowa dokonała wyboru najlepszej oferty.
2. Na zebraniu komisji nie stawili się pełnomocnicy wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Złożono następujące oferty:
a) Zligbud:
-cena- 970 501Ⱡ brutto,
-okres gwarancji- 24 miesiące od dnia oddania do użytku,
-termin zakończenia robót: 01.04.2020 r.

b) Grupa Kapitałowa Monex:
-cena: 1 103 660Ⱡ brutto,
-okres gwarancji- 24 miesiące od dnia oddania do użytku,
-termin zakończenia robót: 01.03.2020 r.

4. Stwierdzono, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z przetargu.
5. Stwierdzono, że wykonawcy wnieśli wadium oraz że ich oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Maksymalna liczba punktów, jakie mogła zdobyć oferta, wynosiła 100. Z tego:
-cena: 50% = 50 pkt,
-okres gwarancji: 35% = 35 pkt,
-termin zakończenia robót: 15% = 15 pkt.
Ponieważ w przetargu złożono dwie oferty, pkt. były rozdzielane pomiędzy nie w zależności od tego, która oferta lepiej spełniała dane kryterium.
7. Oferty otrzymały następującą liczbę pkt.:
a) Zligbud:
-kryterium cena: 50 pkt,
-kryterium okres gwarancji: 17,5 pkt,
-kryterium termin zakończenia robót: 0 pkt.
Łącznie: 67,5 pkt.

b) GK Monex:
-kryterium cena: 0 pkt,
-kryterium okres gwarancji: 17,5 pkt,
-kryterium termin zakończenia robót: 15 pkt.
Łącznie: 32,5 pkt.

8. Wybrana została oferta: ZLIGBUD.
9. Wobec nieobecności pełnomocnika wykonawcy na wyborze oferty, wysłano do niego informację o wynikach przetargu.
10. Od dnia 09.05.2019 r. biegnie 7-dniowy termin na odwołanie się od wyników przetargu, który upływa dnia
16.05.2019 r. W razie braku odwołań lub ich odrzucenia/oddalenia, zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą, a następnie wprowadzenie go na plac budowy.
11. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, zawartej z wykonawcą, jeśli w oznaczonym terminie nie podejmie on robót.
12. Po zrealizowaniu w/w punktów, komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Podpisano:
-Santiago Vilarte von Hippogriff - przewodniczący,
-Manuel Fernández Sagasta - członek.
_______________________________
Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 24 maja 2019, o 16:57

__________________
ZARZĄDZENIE nr 4/2019

o pozbawieniu obywatelstwa honorowego

1. Pozbawia się obywatelstwa honorowego Miasta Stołecznego Angemontu następujące osoby:
-Jarosław Wawrzyniak (AG644).
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 r.
_________________
Uzasadnienie:
Wobec wejścia w życie 14.04.2019 r. uchwały Senatu wydalającej w/w z Hasselandu:
http://prawo.sarmacja.org/akt,10850.html
niniejsze zarządzenie jest jedynie jej logicznym dopełnieniem.
Santiago Vilarte
Mer Angemontu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 


Powrót do Stolica i Hrabstwo Angemont

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron