Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

ZbP OPM

ZbP OPM

Postprzez Piotr Paweł I 20 paź 2019, o 19:07

Informuję niniejszym o przeniesieniu siedziby Związku b. Pracowników Organizacji Polskich Mikronacji do Sarmacji, do Angemont.
Oto

Karta ZbP OPM

1. Związek b. Pracowników Organizacji Polskich Mikronacji, zwany dalej Związkiem, jest stowarzyszeniem byłych pracowników Organizacji Polskich Mikronacji. Siedzibą Związku jest m. Angemont.

2. Władzami Związku są:
a) Założyciel, którym jest Piotr de Zaym, pierwszy Sekretarz Generalny OPM,
b) Zarząd, wybierany przez Kongres Związku spośród członków rzeczywistych Związku, który kieruje bieżącymi pracami Związku,
c) Kongres Związku, nakreślający plany działania, w którym uczestniczą wszyscy członkowie rzeczywiści Związku.

3. Członków rzeczywistych i skreśla przyjmuje Założyciel; członkowie rzeczywiści muszą być byłymi pracownikami OPM. Członków stowarzyszonych przyjmuje i skreśla Zarząd.

4. Związek przejmuje na siebie własność OPM i administruje nią; może dokonywać sprzedaży tej własności lub ją podnajmować.

5.
a) Do czaru zwołania Kongresu i wyboru Zarządu, Założyciel przejmuje ich uprawnienia. Założyciel może też powołać Zarząd, pozostając jego Prezesem.
b) Kongres zwołuje Założyciel po przekroczeniu liczby 3 członków rzeczywistych.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: ZbP OPM

Postprzez Piotr Paweł I 21 paź 2019, o 07:43

Zapraszamy wszystkich byłych pracowników OPM!


ZbP OPM.jpg
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: ZbP OPM

Postprzez Piotr Paweł I 21 paź 2019, o 17:58

OŚWIADCZENIE
ZbP OPM

Związek b. Pracowników OPM z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe ze strony Księcia Sarmacji. Uważamy, iż jest to wystarczający powód do zaniechania z naszej strony jakichkolwiek roszczeń pod adresem Sarmacji. Będziemy w pełni usatysfakcjonowani, jeśli Księstwo Sarmacji odda pod nasz zarząd ośrodek wypoczynkowy dla byłych pracowników OPM.
Niestety, z ubolewaniem stwierdzamy wrogie wobec b. pracowników OPM stanowisko Królestwa Dreamlandu. Związek b. Pracowników OPM żąda natychmiastowego zaprzestania przez Dreamland wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Awary, którą oddał na rzecz OPM. Związek domaga się od Dreamlandu rekompensaty finansowej za niewypłacone przez siebie i przez Królestwo Scholandii wynagrodzenia dla pracowników OPM.
Zapowiadamy nasz stanowczy protest. Będziemy domagać się od Dreamlandu poddania się arbitrażowi w sprawie naszych roszczeń.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: ZbP OPM

Postprzez Piotr Paweł I 22 paź 2019, o 19:54

To jest na razie bardzo wstępna propozycja...


# Powstaje Trybunał Arbitrażowy Polskich Mikronacji.
# Inicjatorem jest Księstwo Sarmacji, które wyznacza pierwszego I Sędziego Trybunału.
# Dołączają się kolejne mikronacje, wyznaczając - w kolejności zgłoszeń - II Sędziego i kolejnych Sędziów.
# Inicjator określa warunki brzegowe - np. mikronacja musi mieć 5 aktywnych mieszkańców, stronę internetową i forum dyskusyjne.
# Trybunał przyjmuje Kartę Trybunału. Można skorzystać z takich oto sformułowań OPM, nieco zmienionych.

Art. I
1. Każdy Członek Trybunału zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności, aby ewentualne konflikty rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.
2. Każdy Członek Trybunału ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub arbitrażu, na zasadach określonych w niniejszej Karcie.
3. Mediacja oraz poddanie sporu pod arbitraż, są dobrowolne.
4. Stroną mediacji lub arbitrażu może być również zbiorowość niebędąca Członkiem Trybunału .

Art. II
1. Wniosek o przeprowadzenie mediacji składa się I Sędziemu, który niezwłocznie przekazuje go drugiej stronie, o czym informuje Trybunał.
2. Jeżeli druga strona konfliktu wyrazi zgodę na mediację, I Sędzia informuje Trybunał o jej rozpoczęciu.
3. Rolę mediatora pełni Sędzia, wyłoniony spośród członków Trybunału Arbitrażowego.
4. Postępowanie mediacyjne jest poufne, chyba że strony mediacji inaczej postanowią.
5. Po zakończeniu mediacji, I Sędzia informuje Trybunał o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Art. III
1. Wniosek o arbitraż winien zawierać:
(1) oznaczenie stron sporu;
(2) oznaczenie przedmiotu sporu;
2. Wniosek składa się I Sędziemu
3. Prawidłowo złożony wniosek,I Sędzia przekazuje drugiej stronie sporu oraz przedstawia Trybunałowi.
4. W ciągu 14 dni od dnia przekazania wniosku, strona może złożyć odpowiedź na wniosek, w której oświadcza czy wyraża zgodę na arbitraż, a także ustosunkowuje się do twierdzeń wniosku; niezłożenie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczne z odmową poddania sporu pod arbitraż.
5. Postępowanie arbitrażowe toczy się przed Sędzią, wyłonionym
6. Przewodniczącym Trybunału Arbitrażowego jest i Sędzia. Pierwszego I Sędziego wskazuje Inicjator powstania Trybunału; kadencja I Sędziego trwa 4 miesiące, a następnie członkowie Trybunału wyłaniają kolejnego I Sędziego. Jeśli zostanie nim inny Sędzia, dotychczasowy I Sędzia zostaje II Sędzią. I i II Sędzia winien być osobą o nieposzlakowanej opinii i mieć co najmniej podstawową wiedzę prawniczą.
7. Postępowanie arbitrażowe jest jawne.
8. Wyrok Trybunału Arbitrażowego jest wiążący dla stron i podlega ogłoszeniu.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: ZbP OPM

Postprzez Santi Vilarte 23 paź 2019, o 08:37

Całkiem sensownie, chociaż zapewne większy wpływ KS na obsadę spotka się ze sprzeciwem reszty...
W mediacji nie pokładałbym wielkich nadziei, bo nawet kwestie techniczne: obie strony musiałyby najpewniej być na wspólnym kanale Discorda, żeby zorganizować jakąś sesję mediacyjną, bo wymiana wiadomości za pośrednictwem trybunału byłaby kłopotliwa...Co innego arbitraż, gdzie strony jak rozumiem jednorazowo przedstawiłyby swoje racje.

Problemem może też być nasza szczupłość kadrowa, przez co w trybunale mogą się znaleźć osoby zainteresowane sprzyjaniem sprawie swojego kraju...Ale mimo wszystko popieram powstanie takiej instytucji. Chętnie też widziałbym ją w Angemoncie 8-)
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Dyskusja ogólna i powitania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość