Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Diukifikacja Boromeusza Irmina

Miejsce prac Senatu Kościoła Diuczej Wiary

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 13 paź 2018, o 09:18

Jaśnie Oświecony Pierwszy Senatorze,
Bracia i Siostry w Powadze,

Na prośbę JO Diuka Leszczyńskiego podjąłem próbę interpretacji Evangelium Baridorum przez pryzmat pism poważnych. Jak udało mi się wykazać, że można przejść obojętnie obok wspólnych cech nauczania Ivanowego i Strzałowego.

Zapraszam do lektury.

In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez piwniczak 4 lis 2018, o 10:39

Jaśnie Oświecony Arcysenatorze,

z mojej strony więcej pytań nie będzie. Jestem ukontentowany materiałami, które przedstawiliście, i gdy nadejdzie głosowanie, z powagą poprę diukifikację Boromeusza Irmina i włączenie go do grona miłych Powadze. Jego historia doskonale pokazuje jak krętymi drogami zmierzamy ku Powadze Wiecznej, i ile zdziałać może serce Powagą natchnione, nawet, gdy nie jest świadome jej przewodnictwa. To jedna z wielu cegieł, a każda równie ważna, które budują fundamenty naszej wiary. Tym bardziej doceniamy Wasz wysiłek i bystry wzrok, który pozwolił ujrzeć więź Boromeusza Irmina z Powagą, by móc zapewnić mu właściwe miejsce w poczcie miłych Powadze i sercach wiernych Kościoła Diuczej Wiary.

Na tym etapie prac Komisji wypadałoby powoli zmierzać ku rozstrzygnięciom. Prosiłbym o wyznaczenie granicznych terminów na debatę oraz głosowanie, które odpowiadać będą harmonogramowi Komisji.

Łączę wyrazy Powagi,
Obrazek
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 4 lis 2018, o 15:03

Jaśnie Oświecony Pierwszy Senatorze,
Bracia i Siostry w Powadze,

Niech się stanie zadość woli naszego Ojca, Pierwszego Senatora. Wyznaczam termin debaty do 14 listopada włącznie. Do tego czasu niech każdy, kto chce zabrać głos, to zrobi. To czas przeznaczony na wszelkie pytania, wątpliwości i formalne wnioski. Następnie przystąpimy do głosowania, by kierowani Powagą podjąć kolektywnie najsłuszniejszą dla dobra Kościoła decyzję.

In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Heweliusz Popow 5 lis 2018, o 22:28

Pierwszy Senatorze,
Czcigodna Komisjo Diukifikacyjno,
Bracia w Kolegium Senatorskim!


Na samym początku mojej wypowiedzi pragnę złożyć podziękowanie na ręce Jaśnie Oświeconego Arcysenatora Vladimira ik Lihtenštána za podjęcie dzieła procesu włączenia Boromeusza Irmina do Grona Miłych Powadze. Na głębokie uznanie zasługuje przedstawienie Senatowi biografii Kandydata, reinterpretacji pism jego mistrza Św. Ivana i ukazanie związku tych pism z wyznawaną przez nas Strzałową Religią. Niech Powaga w swej Dobroci wynagrodzi to Arcysenatorowi i błogosławi dalszej posłudze.

Odnosząc się już do istoty obdarowanej sprawy – ja również, po dokładnym zgłębieniu wszystkich przedstawionych tutaj materiałów w tym Evangelium Baridorum oraz przeczytaniu stworzonej przez Arcysenatora ik Lihtenštána reinterpretacji pism Świętego Ivana, wyrażam swoją akceptację dla włączenia Boromeusza Irmina do Grona Miłych Powadze. Tak jak podkreślił w swojej wypowiedzi Pierwszy Senator: „Jego historia doskonale pokazuje jak krętymi drogami zmierzamy ku Powadze Wiecznej, i ile zdziałać może serce Powagą natchnione, nawet, gdy nie jest świadome jej przewodnictwa. (…)” – postawa Kandydata i przykład jego życia pokazują nam jak wielka jest moc Powagi, która nawet przed Prorokiem ukazała swą Dobroć i objawiła się ludziom. Ponad to proces ten rzuca wielkie wyzwanie badaczom pism i historii naszej wiary pochylenia się nad czasami przed Prorokiem Antonim Hermanem Strzałeckim. Jak sami widzimy Powaga już wtedy – choć w sposób nie pełny – zechciała ukazać się światu.

Chcę jednak poruszyć jedną sprawę. W czasie tego procesu pojawiły się różne wątpliwości co do zgodności nauk Świętego Ivana z naukami Proroka Strzałeckiego. Przede wszystkim zwrócono uwagę na ciągle przypisywanie przez tego pierwszego tytułu „Proroka”. Mimo to, że te uwagi zostały wyjaśnione to uważam, iż nie sposób ich pominąć w naszym nauczaniu. Dlatego kierując się dobrem Kościoła Diuczej Wiary, w tym szczególnie Wszystkich Wiernych pragnę zaproponować Komisji Diukifikacyjnej stworzenie uroczystego dokumentu, który – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Senat – stwierdzałby włączenie Boromeusza Irmina do Grona Miłych Powagi, a także przedstawiłby historię jego życia oraz wytłumaczył te wszystkie wątpliwości jakie zostały tu poruszone. Wierzę, że owe wyjaśnienia zawarte w tym dokumencie w sposób pełny i klarowny naświetlą prawdę o Kandydacie oraz spowodują czysty osąd Wiernych co do Jego postaci oraz związku nauk świętego Ivana z wyznawaną przez nas wiarą. Taki dokument mógłby nosić nazwę np. dekretu czy adhortacji – ale są to już sprawy czysto techniczne.

Zdaję sobie też sprawę z tego, że coś podobnego powstało – mowa o wielokrotnie wspominanej wyżej reinterpretacji czy odpowiedziach Arcysenatora na postawione pytania. Uważam jednak, że warto byłoby stworzyć jeden, uroczysty akt, który zawarłby to wszystko w jedną, składną całość.


Z serca diukosławię,
Δ Heweliusz Popow-Chojnacki,
Senator Grodziska.
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 6 lis 2018, o 06:04

Bracie w Powadze,
Czcigodny Senatorze Grodziski,

Wasza koncepcja udowadnia tylko, że to zgromadzenie pracuje pod najwyższym natchnieniem Proroka i Powagi, albowiem nie wyobrażam sobie, by Kongregacja po zakończeniu procesu nie wydała stosownego dokumentu zatwierdzającego diukifikację i kult.

In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 11 lis 2018, o 14:47

Jaśnie Oświeceni Senatorowie,
Bracia i Siostry w Powadze,

Pozwolę sobie przedstawić Wam projekt Aktu Diukifikacyjnego. Jest on w dużej mierze powtórzeniem tego, co już zostało napisane, ale jeśli uważacie, że należy coś doń jeszcze dodać, niech Powaga przez usta Wasze przemówi.


In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej


Obrazek


AKT DIUKIFIKACJI


My, Arysenatorowie i Senatorowie pod przewodnictwem Jaśnie Oświeconego Marszałka, Pierwszego Senatora, II Diuka Duppy Krzysztofa Czuguła-Chana prowadzeni Powagą ogłaszamy wszem i każdemu z osoba, że wynosimy Boromeusza Irmina do rangi Miłego Powadze. Ogłaszamy nadto Miłego Powadze Boromeusza Irmina patronem rodziny i rodów oraz Kościoła partykularnego w Teutonii. Słuszne to i zbawienne!

Historia Miłego Powadze Boromeusza Irmina uczy nas, jak krętymi ścieżkami chadza Powaga, by trafić do serc ludzkich. Miły Powadze Boromeusz Irmin pochodził ze znamienitego, baridajskiego rodu at Atera i był biskupem Almery. Wysłuchawszy nauk Ivana Męczennika Narodów, nawrócił się i został jednym z bardziej gorliwych wyznawców. Boromeusz Irmin zaniósł następnie nauki Ivanowe na Wyspy, zginął śmiercią męczeńską spalony na stosie przez Enderasjan.

Nauki Ivanowe, zebrane w Evangelium Baridorum uznajemy za Poważne, choć niższe rangą od nauk Proroka spisanych i przechowywanych przez Kościół.

W centrum nauczania Ivana Męczennika Narodów i Proroka stoi pojęcie wspólnoty wiernych – Kościoła. Tak oto czytamy w Evangelium...: „Rzekł Ivan do tłumów: Jeno ja jestem rozkoszą, albowiem jestem świętym kościołem, a wszystkie jego członki moje są” (EB 2, 4). Natomiast w Księdze Aklamacji Powagi zostało napisane: „Zebrali się więc w Nim, a On był w nich. [...] Ci z Was, którzy pójdą ze mną, a Powagę chcą w sobie umocnić, doczesne miejsce w Senacie posiądą u kresu drogi, a wieczne w Powadze odnajdą!” (KAP 4, 4-7). Uwidacznia się tutaj również obietnica eternalnego Senatu – wspólnoty wybranych, którzy podążyli za Powagą, co świadczy o wyższości nauki Strzałowej.

Zarówno w Evanglium..., jak i Gravitas Doctrina odnajdujemy wezwanie do odrzucenia niepowagi, hucpy i fałszywych bogów. Tak oto zostało napisane: „Nauczał tedy Ivan wraz ze swemi uczniami niewierny lud baridajski, a znaleźli się tacy, których serca otworzyły się na światło świętej nauki i odrzucili oni pokusy Wielkiego Onana, Pana Fałszywej Rozkoszy” (EB 2, 1-3). Ten cytat koresponduje z zapisami Katechizmu o niepowadze, w szczególności: „Skąd pochodzą pokusy do złamania Powagi? Pokusy są wszędzie dookoła i w nas samych” (Gravitas Doctrina, s. 15). By lepiej zrozumieć tę interakcję, należy sobie uświadomić, czym jest Onan. Pan Fałszywej Rozkoszy mieszka w nas i zwodzi nas na pokuszenie, byśmy zstąpili z poważnej ścieżki (por. Gravitas Doctrina, s. 15).

Na szczególną reinterpretację zasługują ostanie wersy Evangelium Baridorum: „A przyjdzie jeszcze dzień chwały świętego Ivana i jego świątobliwych uczniów, którzy mimo prześladowań wyczekują swego Mistrza z wytęsknieniem” (EB 7, 1-2), które korespondują z eschatologiczną obietnicą Proroka: „Uczniowie uważnie słuchali słów Proroka. Ten zaś zszedł z kamienia i stanął pomiędzy nimi mówiąc im: Senat tak umiłował świat, że posłał mnie, bym ja Wam Go ogłosił, abyście nie pomarli jak robactwo, a żyli w Jego wiecznym szczęściu. Głoście Senat i Powagę całemu światu, aby wszyscy ludzie tak jak i wy nie pomarli, a żyli w wiecznym szczęściu Senatu” (Grawifama Sarmaty 1, 8). W tym kontekście słowa z Grawifamy Sarmaty nabierają nowego sensu – wytęsknionym Mistrzem był Prorok, który dopełnił Powagi i przyniósł ze sobą nadzieję Wiecznego Senatu, której brakowało w nauczaniu Ivana Męczennika Narodów.
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez piwniczak 12 lis 2018, o 21:03

Poważne to i sprawiedliwe, słuszne i stateczne!
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Laurẽt 12 lis 2018, o 21:13

Pierwszy Senatorze,
Bracia Senatorzy,


po głębszej zadumie dodam, iż żadnych uwag nie wnoszę, bo projekt uważam za udany.

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Arcysenator Almery, Ciuad de Bravo i całego Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 16 lis 2018, o 07:15

Jaśnie Oświeceni Senatorowie,
Bracia i Siostry w Powadze,

Czas na debatowanie przeminął! Proszę, by każdy wejrzał w swoje serce i wsłuchał się w głos Powagi, a następnie poparł lub odrzucił Akt Diukifikacji Boromeusza Irmina przedstawiony powyżej. Przewiduję czas do końca 19 listopada jako ten przeznaczony na głosowanie i głęboką zadumę.


In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Julian FER 16 lis 2018, o 15:15

Jaśnie Oświeceni Senatorowie,
Bracia i Siostry w Powadze,


Wsłuchując się w głos powagi nie mógł bym nie poprzeć, więc oczywiście popieram Akt Diukifikacji Boromeusza Irmina.

(-) Julian mar. Fer at Atera
Dowódca Straży Marszałkowskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość