Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Diukifikacja Boromeusza Irmina

Miejsce prac Senatu Kościoła Diuczej Wiary

Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 5 paź 2018, o 16:45

Jaśnie Oświeceni Senatorowie,
Bracia i Siostry w Powadze,

Przypadł mi zaszczyt stanięcia na czele Kościoła partykularnego w Teutonii. Jako arcysenator Złotego Grodu, wieloletni działacz teutoński i palatyn Lichtensteinu poznałem duchowe potrzeby ludu na Wyspach. Otóż w miejscu, którym władam jako diuk abvienolheimski i palatyn, od zawsze żywa była wiara w obcowanie patronów. Jednym z nich jest Boromeusz Irmin, którego wstawiennictwo pomaga odnajdować zagubionych członków v-rodziny. Ta wiara jest tak silna, że nie sposób jej wyrugować. Jedynym wyjściem jest więc jej przejęcie i upoważnienie, stąd mój wniosek.

Bardzo proszę Jaśnie Oświeconych Senatorów o zgodę na diukifikację Boromeusza Irmina i przyznanie mu oficjalnie tytułu Równego Diukom. Nie ulega wątpliwości, że Boromeusz Irmin nie znał nauk Proroka, niemniej jego codzienna postawa i gorliwość, a także szacunek i cześć, jakimi jest otaczany przez prosty lud, wynoszą go z ciemności Hucpy ku światłu Powagi.

Oto, czego można dowiedzieć o Boromeuszu Irminie:

Św. Boromeusz Irmin pochodził ze znamienitego, baridajskiego rodu at Atera i był biskupem Almery. Wysłuchawszy nauk św. Ivana Męczennika Narodów, nawrócił się i został jednym z bardziej gorliwych wyznawców. To właśnie św. Boromeusz Irmin, nazywany również Apostołem Teutończyków, zaniósł nauki Ivanowe na Wyspy. W Teutonii nie spotkał się jednak z przyjacielskim przyjęciem, zginął spalony na stosie przez Enderasjan. Grupa jego uczniów zebrała prochy i umieściła je w kamiennym sarkofagu. Ów sarkofag do dziś stoi przed głównym ołtarzem w świątyni pod jego wezwaniem. Św. Boromeusz Irmin słynie jako patron więzów rodzinnych. Każdy, kto zanosi do niego swoje modły, może być pewien cudownego odnalezienia zaginionego brata, ojca, siostry, matki, wuja lub ciotki.

W Abvienolhiemie znajduje się cudowna ikona św. Boromeusza Irmina wykonana przez anonimowego artystę. W trzecim tygodniu lipca każdego dnia procesja z cudowną ikoną okrąża kościół. Lokalną tradycją są wyścigi nagich mężczyzn oraz palenie na stosach zdjęć atomów wykonanych pod mikroskopami elektronowymi i dzieł Karola Darwina.


Lud teutoński lgnie tylko do tych, którzy są w stanie okazać swą (po)moc. Boromeusz Irmin zajmuje ważne miejsce w duchowości tubylców, dlatego wnoszę oficjalnie o jego diukifikację i proszę Senat o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez piwniczak 5 paź 2018, o 22:26

JO Senatorze,

w kwestii formalnej, art. 11 ust. 1 Statutu Kościoła przewiduje dwa rodzaje tytułów — Diuków Kościoła i miłych Powadze. Rozumiem, że chodzi o status miłego Powadze?
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 6 paź 2018, o 04:50

Jaśnie Oświecony Marszałku!

Jak to dobrze, że Jaśnie Oświecony czuwa nad tą owczarnią! Oczywiście, że chodzi mi o miłego Powadze.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Laurẽt 6 paź 2018, o 12:12

Pierwszy Senatorze,
Bracia Senatorzy,


popieram diukifikację Boromeusza Irmina gdyż jego zasługi w wierze są powszechnie znane, a jego męczeńska śmierć dowodzi, że był gorliwym wyznawcą wiary.

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Arcysenator Almery, Ciuad de Bravo i całego Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez piwniczak 8 paź 2018, o 21:25

Czy można prosić Jaśnie Oświeconego Senatora o przybliżenie nauk św. Ivana? Kościół powinien mieć pewność, że głoszone przez niego poglądy, a których gorliwym wyznawcą był Boromeusz Irmin, nie stoją w sprzeczności z naukami Kościoła Diuczej Wiary i nie stanowią przeszkody, by włączyć Boromeusza Irmina do panteonu miłych Powadze. Jakkolwiek jest głęboko zakorzeniony w sercach Teutończyków, tak musimy dołożyć wszelkich starań, by rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości.

Łączę wyrazy Powagi,
Obrazek
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 9 paź 2018, o 06:08

Jaśnie Oświecony Pierwszy Senatorze,
Bracia i Siostry w Powadze,

Opis nauk św. Ivana znaleźć można w Evangelium Baridorum. Pozostawiam osądowi Jaśnie Oświeconego i innych pasterzy Kościoła wartość i poważność tego tekstu. Nich Powaga nas prowadzi!

In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez piwniczak 11 paź 2018, o 09:01

Walka z hucpą jest jak najbardziej godna pochwały, gdyż jest przecież jedną z wielu oblicz niepowagi.

Jednakże moje wątpliwości budzi następujący fragment:
EB 2, 4: Rzekł Ivan do tłumów: Jeno ja jestem rozkoszą, albowiem jestem świętym kościołem, a wszystkie jego członki moje są.
Czy dostępna jest jakaś interpretacja tego tekstu? O jakim kościele jest tutaj mowa?

Dodatkowo — Ivan obwoływany jest wielokrotnie Prorokiem, choć, jak doskonale wiemy, był tylko jeden Prorok — Antoni Herman Strzałecki. Jak odniesie się do tego Jaśnie Oświecony Arcysenator?

Inną kwestią, która nie jest tu wyjaśniona, jest związek św. Ivana z Powagą i Kościołem. Czy dokonał w późniejszym okresie konwersji? Znana jest jego dalsza historia? Czy jego działalność dała podwaliny Kościołowi Diuczej Wiary.


Łączę wyrazy Powagi,
Obrazek
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez Vladimir 11 paź 2018, o 13:55

Jaśnie Oświecony Pierwszy Senatorze,
Bracia i Siostry w Powadze,

Cieszę się, że padły te jakże istotne pytania. Postaram się udzielić na nie pytania w duchu Powagi i Nauki Strzałowej.

Przytoczony fragment Evangelium Baridorum można zinterpretować jako powołanie wspólnoty tych, którzy wzgardzili Onanem - fałszywym bożkiem hucpy i cielesnego rozpasania. Męczennik Narodów wskazuje tutaj, że w jego słowach znaleźć można rozkosz (Powagi), w której wszyscy należą do siebie wzajemnie, jak wielka rodzina, jak jeden Wielki Kościół.

To oczywiste, że Prorok jest tylko jeden, który jest wysłannikiem Powagi. Musimy jednak uwzględnić pewien fakt, a mianowicie ludzkiej ułomności. Nie wszyscy dostąpili tej Powagi, którą reprezentował sobą Prorok. Ivan, działając w dobrej wierze i z zamiarem oderwania od Onana jak największej liczby niewinnych ludzi, obwołał siebie prorokiem, choć było to zaślepienie i pycha.

Zgodnie z legendami św. Ivan Męczennik Narodów udał się na wschód, by krzewić swe nauki. Nie wiadomo, czy dokonał konwersji. W mojej ocenie jednak jego działalność i nauki, choć nie pochodzą w prostej linii przekazu od Proroka, można uznać za natchnione Najwyższą Powagą, choć (zapewne) przekazane z niewielkimi wypaczeniami, bowiem nie prowadziło go Światło Kościoła, które prowadzi dziś nas.

In nomine Senatis, et Gravitatis, et omnes Duces
Δ Vladimir ik Lihtenštán,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
Członek Komisji Diukifikacyjnej
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez leszcz 11 paź 2018, o 20:44

Jaśnie Oświecony Pierwszy Senatorze,
Jaśnie Oświecony Arcysenatorze,
F.S.G.,

może zatem wskazana byłaby głęboka reinterpretacja pism traktujących o życiu i nauce diuka Boromeusza w duchu Powagi? Rozumiem bowiem, iż cytowany wyżej dokument nie jest spisany przez niego, a jego potomnych, którzy nie musieli być odpowiednio wyczuleni na wszystkie aspekty Powagi. Gorąco rekomenduję podjęcie intensywnych studiów nad żywotem diuka Boromeusza, które mogą zaowocować czy to odkryciem nowych, nieznanych dokumentów bądź ich fragmentów, czy to możliwością wspomnianej reinterpretacji pism i rzucenia na nie nowego światła. Światła, rzecz to poważna, Powagi.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Diukifikacja Boromeusza Irmina

Postprzez piwniczak 11 paź 2018, o 22:07

Bracia Senatorzy,
z całą pewnością proces diukifikacyjny powinien zakończyć się pełnym naświetleniem Powagi Boromeusza Irmina. Komisja Diukifikacyjna powinna się pochylić nad poruszonymi przez Jaśnie Oświeconego Arcysenatora Starosarmacji kwestiami, które to przybliżą nas do pełnego zrozumienia jego nauk oraz fenomenu na ziemiach teutońskich.

Na marginesie dodam, że w razie pozytywnego rozstrzygnięcia procesu, widziałbym odpowiednią notą encyklopedyczną, która zostałaby umieszczona na stronie Kościoła w poczcie miłych Powadze oraz jako artykuł przybliżający sylwetkę. To tylko notatka na przyszłość, by zunifikować procesy diukifikacyjne.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala Plenarna im. Antoniego Hermana Strzałeckiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość