Strona 1 z 2

Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:15
przez Laurẽt
Wysoka Rado,

w związku z tym, że sprawa nie jest dla wszystkich oczywista, a dodam, że według niektórych opinii powinna być rozpatrzona formalnie to po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wnoszę by trafiła pod obrady zakończone głosowaniem.

Sprawa dotyczy Jego Królewskiej Wysokości Roberta Fryderyka (A0062), byłego Księcia i Króla Baridasu, który za swe wcześniejsze zasługi został przeze mnie umieszczony w Komnacie Zasłużonych na pozycji. 14.

Chciałbym dodać, że gdyby głosowanie zakończyło się tym, że przegłosowane było by usunięcie JKW z Komnaty Zasłużonych to wnoszę o podjęcie uchwały, którą załączam w tej sprawie.

Uchwała Rady Królestwa
z dnia …
w sprawie usunięcia z Komnaty Zasłużonych


My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu

w składzie:

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Wyrażamy dezaprobatę wobec postępowania Jego Królewskiej Wysokości Roberta Fryderyka (A0062), byłego Króla Baridasu oraz na podstawie przeprowadzonego głosowania wnosimy o jego usunięcie z Komnaty Zasłużonych.


Fare Aryon!

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 16 maja 2019, o 19:22
przez Arsacjusz
Wysoka Rado,

na podstawie art. 2 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 uniwersału Rady Królestwa z dnia 28 września 2018 r. o porządku obrad Rady Królestwa (Dz. P. poz. 10419) zarządzam pierwsze czytanie projektu uchwały Rady Królestwa w sprawie w sprawie usunięcia z Komnaty Zasłużonych, które potrwa do 21 maja 2019 roku, godziny 14.00.

Arsacjusz Arped
Przewodniczący Rady

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 17 maja 2019, o 14:31
przez Julian FER
Wysoka Rado,

skoro nikt nie zaczął, więc będę pierwszym, który zabierze oficjalnie głos w tej sprawie. Podtrzymuję swoje stanowisko i nadal uważam, że skoro pojawiło się tyle negatywnych informacji z jego strony to trzeba go usunąć, bo sobie zasłużył. O pożegnaniu z baridajską koroną juz nie wspomnę, bo obecne materiały są dla mnie wystarczające.


Fare Aryon!

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 25 maja 2019, o 13:20
przez Arsacjusz
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado,

zarządzam głosowanie nad przedłożoną uchwałą, które potrwa do 30 maja 2019 roku, godziny 11.00.

Arsacjusz Arped

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 25 maja 2019, o 14:24
przez Arsacjusz
Głosuję za.

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 25 maja 2019, o 16:48
przez AFvTD
Wysoka Rado

Nie zamierzam w żaden sposób usprawiedliwiać działań JKW Roberta Fryderyka, ani tym bardziej przekonywać do swojego zdania.

W związku z tym WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu.

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 26 maja 2019, o 15:03
przez Julian FER
Głosuję za.

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 26 maja 2019, o 15:06
przez Filip I Gryf
Wysoka Rado!

Głosuje za.

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 28 maja 2019, o 07:00
przez Laurẽt
Wysoka Rado,

za.

(-) Laurencjusz MaHi at Atera

Re: Uchwała w sprawie Komnaty Zasłużonych

PostNapisane: 28 maja 2019, o 23:11
przez Führanka
Obywatele,

głosuję za