Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez KJAF 5 sie 2018, o 18:05

Wysoka Rado,

skracam drugie czytanie. Przechodzimy do czytania trzeciego.

Zarządzam głosowanie nad projektem uniwersału. Stanowi on załącznik do niniejszego zarządzenia.

Głosowanie potrwa 3 dni, wymagana jest większość zwykła.

Lista uprawnionych do głosowania zamieszczona jest w załączniku numer 2.

Załącznik 1

Uniwersał Rady Królestwa Baridasu
o wyborze Króla


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

skład

uchwalamy, co następuje:


[b]Art. 1. [Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Prawo wyboru Króla przysługuje wszystkim obywatelom sarmackim posiadającym obywatelstwo baridajskie, zwanym dalej „obywatelami”.
 2. Wybrany na Króla może być obywatel, który nie został skazany za przestępstwo na karę banicji lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz w chwili ogłaszania listy kandydatur był aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Zarządzenie wyboru Króla]

 1. Wybór Króla zarządza Wicekról w drodze postanowienia określającego termin i miejsce zgłaszania kandydatur, termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania.
 2. Uzyskanie czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania.
 3. Utrata czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos.

Art. 3. [Terminy wyborcze]

 1. Termin zgłaszania kandydatur jest siedmiodniowy.
 2. Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.
 3. Termin głosowania rozpoczyna się po upływie co najmniej trzech dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.

Art. 4. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydaturę zgłasza się osobiście w wątku na Forum Centralnym określonym w postanowieniu Wicekróla.
 2. Wicekról odrzuca kandydaturę w przypadku jej wycofania lub nieposiadania przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy kandydatur.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur Wicekról ogłasza listę kandydatur — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury.

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Głosowanie przeprowadza się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Głosowanie jest tajne.
 3. W przypadku poddania pod głosowanie jednej kandydatury obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej na pytanie „Czy jesteś za wyborem NN na tron królewski?”, albo oddaje głos pusty.
 4. W przypadku poddania pod głosowanie więcej niż jednej kandydatury obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.

Art. 6. [Ustalenie wyniku wyboru]

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Wicekról podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. liczbę głosów pustych,
  5. wynik głosowania.
 2. W przypadku określonym w art. 5 ust. 3 wynik wyboru Króla ustala się większością głosów. W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 3. W przypadku określonym w art. 5 ust. 4 wynik wyboru Króla ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  2. a jeżeli te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 4. Jeżeli nie wybrano Króla zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających, Wicekról ponownie zarządza wybór Króla.

Art. 7. [Przypadki nieuregulowane]

 1. W przypadkach nieuregulowanych w uniwersale rozstrzyga Wicekról.
 2. W przypadku opróżnienia urzędu Wicekróla kompetencje, obowiązki i zadania Wicekróla określone w uniwersale wykonuje Przewodniczący Rady.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uniwersał wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Wicekról zarządza pierwszy wybór Króla niezwłocznie po wejściu uniwersału w życie.


Załącznik 2

Konrad J. Arped-Friedman
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
Tomasz Mancini,
Tomasz Liberi,
Laurencjusz Ma Hi at Atera,
Julian Fer at Atera,
Sorcha Raven,
Kristian Arped,
Helwetyk Romański.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez KJAF 5 sie 2018, o 18:05

Głosuję za.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Eradl 5 sie 2018, o 18:13

za.
por. Eradl Adrien Marcus Pius hr. da Firenza, wygnieciony muzyk, mag chaosu.
"A Gdy z ziemi chmielowej zebrano plony, prorok piąty rzucił szyszką chmielową w ocean, by sytych nakarmić a głodnych potępić." WK P1-7
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 5 sie 2018, o 18:14

Głosuję za.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Kristian Arped 5 sie 2018, o 18:22

Za.
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 5 sie 2018, o 18:24

Za.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Helwetyk 5 sie 2018, o 18:35

Za.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez KJAF 5 sie 2018, o 18:57

Skracam głosowanie i stwierdzam, że Rada przyjęła Uniwersał. Przekazuję go wicekrólowi do podpisu.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 5 sie 2018, o 21:13

Wysoka Rado!
Szanowni Baridajczycy!


Na podstawie art. 13 ust. 6 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa podpisuję Uniwersał Rady Królestwa Baridasu o wyborze Króla i kieruję go do Dziennika Praw.

Fare Aryon!
Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości