Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 25 lip 2018, o 22:06

Wysoka Rado!
Wielmożny Przewodniczący!


W ramach prowadzonej debaty zgłaszam autopoprawkę do przedłożonego projektu i przedstawiam do dalszej dyskusji całość po zmianach.

Uniwersał Rady Królestwa Baridasu
o wyborze Króla


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

skład

uchwalamy, co następuje:


[b]Art. 1. [Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Prawo wyboru Króla przysługuje wszystkim obywatelom sarmackim posiadającym obywatelstwo baridajskie, zwanym dalej „obywatelami”.
 2. Wybrany na Króla może być obywatel, który nie został skazany za przestępstwo na karę banicji lub karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz w chwili ogłaszania listy kandydatur był aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Zarządzenie wyboru Króla]

 1. Wybór Króla zarządza Wicekról w drodze postanowienia określającego termin i miejsce zgłaszania kandydatur, termin głosowania oraz wykaz uprawnionych do głosowania.
 2. Uzyskanie czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania.
 3. Utrata czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyboru skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos.

Art. 3. [Terminy wyborcze]

 1. Termin zgłaszania kandydatur jest siedmiodniowy.
 2. Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00.
 3. Termin głosowania rozpoczyna się po upływie co najmniej trzech dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.

Art. 4. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydaturę zgłasza się osobiście w wątku na Forum Centralnym określonym w postanowieniu Wicekróla.
 2. Wicekról odrzuca kandydaturę w przypadku jej wycofania lub nieposiadania przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy kandydatur.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur Wicekról ogłasza listę kandydatur — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury.

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Głosowanie przeprowadza się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Głosowanie jest tajne.
 3. W przypadku poddania pod głosowanie jednej kandydatury obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej na pytanie „Czy jesteś za wyborem NN na tron królewski?”, albo oddaje głos pusty.
 4. W przypadku poddania pod głosowanie więcej niż jednej kandydatury obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.

Art. 6. [Ustalenie wyniku wyboru]

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Wicekról podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. liczbę głosów pustych,
  5. wynik głosowania.
 2. W przypadku określonym w art. 5 ust. 3 wynik wyboru Króla ustala się większością głosów. W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 3. W przypadku określonym w art. 5 ust. 4 wynik wyboru Króla ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  2. a jeżeli te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Wicekról.
 4. Jeżeli nie wybrano Króla zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających, Wicekról ponownie zarządza wybór Króla.

Art. 7. [Przypadki nieuregulowane]

 1. W przypadkach nieuregulowanych w uniwersale rozstrzyga Wicekról.
 2. W przypadku opróżnienia urzędu Wicekróla kompetencje, obowiązki i zadania Wicekróla określone w uniwersale wykonuje Przewodniczący Rady.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uniwersał wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Wicekról zarządza pierwszy wybór Króla niezwłocznie po wejściu uniwersału w życie.Fare Aryon!
Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 2 sie 2018, o 19:26

Wasza Królewska Wysokość!
Wielmożny Wiceprzewodniczący!


W związku z tym, że określony czas debaty już upłynął proszę Wielmożnego PRK by kontynuował dalsze czynności w sprawie ordynacji. Ze względu na dzisiejszą aktualizację rejestru obywateli Baridasu proszę również zaktualizować skład Rady.


(—) Julian markiz Fer at Atera
Marszałek Baridasu
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez KJAF 4 sie 2018, o 18:47

Zarządzam dwudniowe drugie czytanie projektu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez KJAF 4 sie 2018, o 18:50

Propozycja jest w porządku, jednak w przyszłości zastanowiłbym się nad pójściem w stronę dotychczasowej tradycji i wprowadził instytucję regenta, na czas bezkrólewia. Ilekroć książę Sarmacji abdykował, władza Regenta KS nie sięgała do Baridasu, a osobnym regentem pozostawał wicekról.

Dodałbym już później przepis, gdzieś w kardynalnych, że na czas opróżnienia trony, Wicekról, Marszałek bądź Przewodniczący Rady (w zależności od tego który urzędnik jest akurat powołany), jest regentem. I potem w ordynacji wzmianki o Wicekrólu zastąpił regentem. Jest to po pierwsze tradycyjne, po drugie, nie zostawia nas w d*pie na wypadek gdyby razem z królem, z rowerka spadł wicekról.
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 4 sie 2018, o 19:34

Zgadam się z opinią Przewodniczącego Rady Królestwa, bo w obecnych czasach aktywnych osób jest tak mało, że ewentualne zastępstwa trzeba przewidywać z góry.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Eradl 4 sie 2018, o 21:01

Zróbmy to póki nie jesteśmy kupą płonącego gruzu.
por. Eradl Adrien Marcus Pius hr. da Firenza, wygnieciony muzyk, mag chaosu.
"A Gdy z ziemi chmielowej zebrano plony, prorok piąty rzucił szyszką chmielową w ocean, by sytych nakarmić a głodnych potępić." WK P1-7
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Helwetyk 4 sie 2018, o 21:09

Konrad Friedman napisał(a):Ilekroć książę Sarmacji abdykował, władza Regenta KS nie sięgała do Baridasu, a osobnym regentem pozostawał wicekról.

To już, siłą rzeczy, jest.

Konrad Friedman napisał(a):[…] Jest to po pierwsze tradycyjne, po drugie, nie zostawia nas w d*pie na wypadek gdyby razem z królem, z rowerka spadł wicekról.

Sygnalizuję, że na odcinku wyboru Króla w art. 7 ust. 2 znajduje się stosowna regulacja. W pozostałym zakresie — dość mocno — proponuję skupić się na jak najszybszym ukonstytuowaniu władz Królestwa Baridasu, a szeroko rozumiane prawo wyborcze uchwalić w dogodniejszym czasie.
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Bartek T. Czapka 5 sie 2018, o 07:45

Szanowni,

Po części zgadzam się tutaj z moim przedmówcą - kluczowym jest faktyczny wybór władz Królestwa zwłaszcza po niedawnej aktualizacji obywateli KB, ale z drugiej strony poprawka, zaproponowana przez Wicekróla, w mojej opinii przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia tychże wyborów i zabezpieczy Królestwo przed ewentualnymi absencjami na urzędach Króla i Wicekróla.

Z pozdrowieniami,
Bartek
Podporucznik KSZ Bartłomiej Czapka
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez Julian FER 5 sie 2018, o 11:56

Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!

Myślę, że w sprawie projektu wszystko zostało już powiedziane, a nad ewentualnymi zmianami uchwalonego aktu będzie jeszcze czas na to by się nad nim pochylić. Nie zgłaszam dalszych zmian i z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie głosowania.

PS: Przy okazji apeluję do wszystkich obywateli o udział w głosowaniu, by dalsze procedowanie nie przeciągało sie niepotrzebnie.

Z wyrazami szacunku,

(-) Julian Fer at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ordynacji wyborczej Królestwa Baridasu

Postprzez KJAF 5 sie 2018, o 17:57

proponuję skupić się na jak najszybszym ukonstytuowaniu władz Królestwa Baridasu, a szeroko rozumiane prawo wyborcze uchwalić w dogodniejszym czasie


Owszem, dlatego pisałem jednak w przyszłości zastanowiłbym się czy Dodałbym już później przepis (…)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron