Strona 1 z 2

Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:00
przez Hohenzollern
Almera, 5 marca 2018 r.

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado!W związku z przeprowadzeniem naboru na funkcje Przewodniczącego Rady Królestwa, oraz zgłoszenia kandydatury Wielmożnego Wicehrabiego Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF891), która uzyskała ustawowe poparcie. Działając w oparciu o uniwersał z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa, artykuł 2 podpunkt 1 zarządzam głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Królestwa trwające od od 5 marca do 8 marca br. do godziny 20. W związku z tym, że tylko jeden kandydat potwierdził chęć ubiegania się o ten urząd głosować będziemy nad kandydaturą Wielmożnego Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF891).

Nad wyżej wymienioną kandydaturą głosujemy:

  • ZA,
  • PRZECIW,
  • WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Poniżej przedstawiam listę uprawnionych do głosowania ( nie licząc JKM, oraz Wicekróla);
1.AE336, Markus Arped,
2.AG232, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
3.AF039, Tomasz Liberi,
4.AE372, Fryderyk von Hohenzollern,
5.AF766, Laurencjusz Ma Hi at Atera,
6.AF936, Yennefer von Witcher,
7.AF891, Konrad Jakub Arped-Friedman,
8.A8077, Sorcha Raven.
9.A5781, Mikołaj Torped,
10.AG541, Jihymed Niezyd,
11.AG254, Arcadio Deliart,
12.AF683, Kristian Arped,
13.AG693, Daniel Szekeres,
14.AF827, Julian Fer at Atera.
15.AG082, Tomasz Mancini
16.AG003, Daniel January von Tauer-Krak


Baridas sano alta!


(—) Frideric mar.et Hohensollern.
Marszałek Baridasu

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:03
przez Cudzoziemiec 1
Wstrzymuje się

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:13
przez Kristian Arped
Wysoka Rado,

za.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:16
przez Tomasz Liberi
Wysoka Rado,

Za

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:54
przez Laurẽt
Za.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:58
przez Daniel Szekeres
Za.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 19:01
przez AFvTD
Wysoka Rado

Głosuję ZA

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 19:03
przez KJAF
Wysoka Rado,

wstrzymuję się od oddania głosu.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 5 mar 2018, o 22:54
przez Markus
Za.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 6 mar 2018, o 17:16
przez Julian FER
ZA.