Strona 2 z 2

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 8 mar 2018, o 16:36
przez Hohenzollern
Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado!

Głosuje za.(—) Frideric mar.et Hohensollern.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 8 mar 2018, o 19:40
przez зхао
Wysoka Rado,

głosuję za.

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 9 mar 2018, o 20:36
przez зхао
Wysoka Rado,

Jaśnie Wielmożny Marszałek poinformował mnie, że ma problemy z internetem, dlatego sam zakończę proces wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady, przy czym 9 głosów było za i 2 wstrzymujące się. Stwierdzam zatem, że Wysoka Rada wybrała Wielmożnego Wicehrabiego Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana na urząd Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu.

Na podstawie art.2 ust.4 Uniwersału z dnia 26 lipca 2017 roku o porządku obrad Rady Królestwa zatwierdzam wybór Wicehrabiego Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana na urząd Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu

Mam nadzieję, że powyższa kontrasygnata była ostatnią decyzją rady, która wymagała zatwierdzenia, a proces demokratyzacji Baridasu będzie przebiegać pomyślnie.

(—) Yupeng Beijin-Zhao
Wicekról Baridasu

Re: Wybór Przewodniczącego Rady Królestwa

PostNapisane: 9 mar 2018, o 22:06
przez KJAF
Wasza Królewska Wysokość,
Szanowni współobywatele,


serdecznie dziękuję za powierzenie mi tego urzędu, a zwłaszcza — za obsadzenie stanowiska w procedurze demokratycznego głosowania wśród członków Rady. Jest to dla mnie bardzo ważne, że zgodnie z przyjętym kierunkiem, możemy pomału zacząć decydować sami o sobie, a Przewodniczący Rady nie został nam nadany z góry, tylko obrany spośród Narodu.

Rada jest przecież organem przedstawicielskim, który w porównaniu do Dworu Królewskiego, reprezentuje interesy bezpośrednio Narodu. Dobrze byłoby, gdyby właśnie z tego powodu, wybór jej Przewodniczącego odbywał się od tej pory z użyciem mechanizmu demokratycznego.

Cieszę się, że mogę trochę symbolicznie być przedstawicielem Baridajczyków przed innymi organami — gdyż to sami Baridajczycy wybrali tego akurat urzędnika Królestwa. Jako chyba na ten moment jedynego pochodzącego wprost z woli obywateli. Chociaż jest to oczywiście kwestia zupełnie symboliczna, gdyż zarówno Marszałek, jak i Wicekról to osoby, co do których nikt nie ma wątpliwości jeżeli chodzi o ich legitymizację w Baridasie i piastowanie swoich urzędów za aprobatą obywateli.

Jako Przewodniczący, chciałbym przeprowadzić proces reformacji naszego prawa, zarówno pod względem czysto porządkowym, jak i merytorycznym. Oprócz inicjowania i przekładania gotowych projektów zmian w kwestii porządku w Dzienniku Praw i jego lokalnych kategoriach, chciałbym w miarę możliwości pójść krok dalej i spróbować w istotny sposób pomóc w łataniu naszego ustroju — bo ten jest niestety trochę poplątany. Trzeba ustalić jasną ścieżkę legislacyjną dla zmiany wszystkich naszych praw — nie tylko Uniwersałów, ale i Praw Kardynalnych i Fundamentalnych, łącznie z dekretami i innymi aktami wykonawczymi. Trzeba zrewidować system uchwalania prawa przez Radę, gdyż według obecnych przepisów, kompetencje Rady są czysto symboliczne i de facto są aktami wykonawczymi dla dokumentów królewskich. Stąd istnieje ryzyko, że dwie obecne ustawy Rady nie mają zwyczajnie podstawy prawnej, gdyż wbrew twierdzeniom aktów konstytucyjnych, nie zostały wydane na podstawie żadnego z istniejących ordonansów.

Bez porządków w prawie, nie przeprowadzimy porządków w naszych relacjach z centralą ani nie zreformujemy naszego ustroju. Żeby zrobić cokolwiek, trzeba mieć do tego narzędzia i uprawnienia. I to sobie właśnie stawiam za cel jako nowy Przewodniczący Rady, żebyśmy te uprawnienia wreszcie uzyskali.

Fare Natien!PRZEWODNICZĄCY RADY KRÓLESTWA

(—) Cõrad Marcasu’un Arped