Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Julian FER 5 lut 2018, o 16:54

Wasza Królewska Wysokość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


W związku ze złożonym przez Poważnego Kawalera Jihymeda Niezyda wnioskiem na podstawie art. 9. ust. 1 Uniwersału z dnia o porządku obrad Rady Królestwa rozpoczynam obrady Rady Baridasu.

Przedkładam Wysokiej Radzie projekt zgłoszonych poprawek do Uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa. Uzasadnienie w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 11 Uniwersału z dnia o porządku obrad Rady Królestwa. rozpoczynam do dnia 11.02.2018 r., godz. 17.00 pierwsze czytanie zgłoszonego projektu, w ramach którego można składać poprawki oraz wzywam członków Dworu Królewskiego o zajęcie stanowiska w sprawie.

Projekt poprawek Uniwersału napisał(a):
Uniwersał
o zmianie porządku obrad Rady Królestwa

[center]MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1. [Przepisy nowelizujące]


Art. 4 otrzymuje brzmienie:

1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodowy, koligacji rodzinnych.
4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
5. Familie tworzy co najmniej 1 Członek Rady.
6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
7. Władze klubów , kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa ich składy osobowe.

W art. 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych

Art. 2. [Przepisy końcowe]


Zmiany Uniwersału wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.

Fare Aryon!

(—) Julian hrabia Fer at Atera,
Marszałek Baridasu
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez AFvTD 5 lut 2018, o 17:33

Jako, że jestem wnioskodawcą, popieram zmiany i jestem gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące proponowanych zmian.
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Hohenzollern 5 lut 2018, o 18:13

Wasza Królewska Wysokość!
Wasza Królewska Wysokość!
Prześwietny Marszałku!
Wysoka Rado!

Pozwolę sobie zabrać głos. W Pierwszej kolejności chciałbym się pochylić nad kwestią formalną. Mianowicie wydaje się mi, że przy kopiuj w klej Marszałkowi wkradł się błąd mianowicie zapomniano o podpunkcie c) Wykluczyć ze struktur Rady Królestwa. Czyli dokładne brzmienie projektu legislatywy baridajskiej powinno przedstawiać się tak ;

Projekt poprawek Uniwersału napisał(a):
Uniwersał
o zmianie porządku obrad Rady Królestwa

[center]MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1. [Przepisy nowelizujące]


Art. 4 otrzymuje brzmienie:

1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodowy, koligacji rodzinnych.
4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
5. Familie tworzy co najmniej 1 Członek Rady.
6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
7. Władze klubów , kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa ich składy osobowe.

W art. 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych
c)Wykluczyć ze struktur Rady Królestwa.
Art. 2. [Przepisy końcowe]


Zmiany Uniwersału wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.


Jako, że jestem wnioskodawcą, popieram zmiany i jestem gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące proponowanych zmian.


Cieszy fakt że Poważany Kawaler wyraża chęć rozwiania wszelkich wątpliwości nad przedstawionym projektem. W związku z tym miałbym jedno czy dwa pytania. Mianowicie czy jest sens zmniejszenie liczby osób w kwestii zrzeszania się w grupy parlamentarne? Bo szczerze powiedziawszy nie za bardzo rozumiem jakby te przepisy miały wpłynąć pozytywnie na poprawę pracy i kondycji Wysokiej Rady. Przecież jedna osoba to jedna osoba, nie natomiast famillia. Oczywiście można zmniejszyć ten próg, jednak róbmy to tak by dane przepisy miały jakiś sens. Dlatego sugeruje aby szanowny wnioskodawca rozważył ten próg do dwóch członków, tak w kwestii familli jak i klubów. Myślę że jest to mocno kompromisowe rozwiązania, zwłaszcza patrząc na obecną demografię Baridasu.


Z wyrazami szacunku;
(-)Frideric mar. et Hohensollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez AFvTD 5 lut 2018, o 20:16

Wielmożny Markizie

W pośpiechu nie zauważyłem, że w ogóle, źle zostały wklejone przepisy nowelizujące, nie przeczytałem uchwały ponownie, sądząc że faktycznie zostały przedstawione prawidłowe przepisy nowelizujące. Jednak tutaj wdarł się istotny błąd i w przedstawionych przepisach nie ma żadnej zmiany. Dlatego pozwolę sobie przedstawić przepisy po nowelizacji

Art. 4

1. Członkiem Rady może być obywatel baridajski, który
a) Wyraził chęć zostania członkiem Rady
b) Jest członkiem Dworu Królewskiego
2. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.


I tak jak słusznie markiz zauważył, brakuje punktu c) w drugiej poprawce

10.Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki:

a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę,
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych
c)Wykluczyć ze struktur Rady Królestwa.


Przepisy dotyczące klubów i familii nie sprawdzają się, ponieważ nikt z nich nie korzysta - i raczej wykorzystane juz nie beda. Dlatego zostają po prostu uchylone. Ograniczy to w przyszłości ilość czytania nowym Baridajczykom. A nam zapewni jednak trochę mniej roboty.

Mam nadzieję, ze wątpliwości zostały rozwiane, dziękuję również za zwrócenie uwagi na tej istotny błąd.

Z wyrazami szacunku
(-) Jihymed kaw. Niezyd
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez зхао 5 lut 2018, o 20:40

Wcześniej rozprawialiśmy też o beneficjach za pracę w Radzie Królestwa. Może poruszymy od razu tą kwestię? Jeśli do czegoś dojdziemy, to zaproponuje się poprawki do tego uniwersału
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Markus 5 lut 2018, o 20:56

Przepisy o klubach i familiach miałyby sens, gdyby przynależność do nich była obligatoryjna. Zastanówmy się, czy prace w Radzie nie zyskałyby na atrakcyjności, gdyby członkowie musieli się łączyć w grupy o zbieżnych interesach.

Jeśli jednak chcemy umożliwić każdemu obywatelowi udział w obradach, sugeruję, żeby art. 4 ust. 1 ustawy otrzymał brzmienie: „Członkiem Rady jest każdy obywatel baridajski”. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, czy możliwość wykluczenia członka Rady z obrad, a przede wszystkim z Rady, w przypadku braku spełniania obowiązku „obecności i czynnego udziału w posiedzeniach”, nie przyznaje Przewodniczącemu Rady zbyt dużej władzy dyskrecjonalnej co do tego, kto spełnia przesłankę czynnego udziału — gdzie kończy się bierny udział, gdzie zaczyna czynny (samo głosowanie to nie jest czynny udział?), ile razy ktoś może nie wziąć udziału w posiedzeniu i wciąż być członkiem Rady.

Gdyby tego było mało, trzeba się zastanowić nad celem tego przepisu — co osiągniemy poprzez wyrzucenie członka Rady? Czy nie lepiej mobilizować, a nie karać?
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez AFvTD 6 lut 2018, o 11:00

JO

Familie i kluby miałoby sens, gdyby były obligatoryjne to fakt. Jednak czy to nie będzie dalsze utrudnianie życia? Fakt, byłoby to uatrakcyjnienie, ale na ile? Z czasem ludziom sie nie chcr łączyć - po to m.in. zmieniono przypisy wyborów sejmowych, aby również posłowie niezrzeszeni mogli startowac.

Obecnie jest właśnie tak, jak jest zaproponowane przez JO, każdy obywatel baridajski jest członkiem rady. Chcemy zrezygmowac z tego systemu, bo ... Nie sprawdza sie. Z tego co zrozumiałem z początków dyskusji o powinnościach obywatelskich jest problem z kworum. Można by je znieść jak w Konsulacie Sclavinii, ale możemy również znieść obowiązek uczestniczenia w obradach Rady Królestwa.

Przez czynny udział - przynajmniej w moim mniemaniu - rozumie się udział w debacie i glosowaniu, natomiast za sam udział przyjmuje się uczestniczenie w drugim czytaniu. Poza tym to członkowie Rady wybierają przewodniczącego, jako osobę której ufają. Dlaczego zatem mielibyśmy sie obawiać, ze Przewodniczący będzie nadużywał władzy? W razie potrzeby można go odwołać. Dodatkowo, nigdzie nie ma przepisu, że członek rady, który został wykluczony nie może wrócić do rady. To jest kolejne zabezpieczenie przed zbyt silnymi zapędami do władzy Przewodniczącego.

Oczywiście lepiej jest nagradzać, ale musimy również zostawiać sobie furtkę, aby takich delikwentów, którzy zapisali się do Rady jedynie po to, żeby dostawac liberty.

Jeżeli chodzi o beneficja - proponuje wynagrodzenie zgodne z prawem. Tak jak wypłatę dostaje marszalek, selekcjoner czy pisarz tak wypłatę może dostawać członek Rady.
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Hohenzollern 6 lut 2018, o 20:09

Wasza Królewska Wysokość!
Wasza Królewska Mość!
Prześwietny Marszałku!
Wysoka Rado!


Pozwolę sobie zabrać głos po raz kolejny.

Przepisy dotyczące klubów i familii nie sprawdzają się, ponieważ nikt z nich nie korzysta - i raczej wykorzystane juz nie beda. Dlatego zostają po prostu uchylone. Ograniczy to w przyszłości ilość czytania nowym Baridajczykom. A nam zapewni jednak trochę mniej roboty.


Z całym szacunkiem poważany kawalerze, jednak wydaje mi się że żaden z zaproponowanych przez kawalera przepisów nie uchyla przepisów dotyczących klubów i familii - przynajmniej jeżeli chodzi o wersję pierwotną która została przedstawiona pod obrady Wysokiej Rady. No chyba że powyższy post kawalera uznać jako autopoprawkę. Faktycznie kawaler ma rację w jednym przepisy dotyczące klubów i familii nie sprawdziły. Jednak w mym mniemaniu stało się to z powodu zbyt wysokiego progu członków oraz rzecz jasna demografii. Dlatego też nie usuwałbym tych przepisów z racji tego że w przyszłości może się wiele zmienić, i zawsze warto sobie pozostawić jakąś furtkę wyjścia. Zresztą przepisy o familiach i klubach w żaden sposób nie wpływają na sposób procedowania Wysokiej Rady, co najwyżej dają jakieś tam możliwości, a więc nie szkodzą w żadnym wypadku.

Przepisy o klubach i familiach miałyby sens, gdyby przynależność do nich była obligatoryjna. Zastanówmy się, czy prace w Radzie nie zyskałyby na atrakcyjności, gdyby członkowie musieli się łączyć w grupy o zbieżnych interesach.


J.O Diuku Arped, szczerze powiedziawszy mam nie co odmienne zdanie od waszego. Przymus, obowiązkowość mocno zniechęca, dodatkowo patrząc na obecną kondycję Baridasu, Sarmacji, ogólnie mikroświata byłby to przysłowiowy gwóźdź do trumny zwłaszcza jeśli chodzi o nasz samorząd. Zgadzam się z jednym, tak prace zyskały by na atrakcyjności, ba nawet można było by poczuć powiew narracji parlamentarnej. Jednak jest druga strona medalu, kto teraz tak naprawdę działa w Wysokiej Radzie, kto w ogóle chce działać parlamencie samorządowym? Właśnie chętnych jest nie wielu, i zazwyczaj się uaktywniają kiedy czują zagrożenie dla siebie bądź swoich interesów. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Chodzi o to że albo piszemy się na pełny etat w Wysokiej Radzie, albo po prostu stajemy się maszynką do głosowania, bądź cieszy nas dany status - w każdym razie tak to się mniej więcej przedstawia.

Jeśli jednak chcemy umożliwić każdemu obywatelowi udział w obradach, sugeruję, żeby art. 4 ust. 1 ustawy otrzymał brzmienie: „Członkiem Rady jest każdy obywatel baridajski”. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, czy możliwość wykluczenia członka Rady z obrad, a przede wszystkim z Rady, w przypadku braku spełniania obowiązku „obecności i czynnego udziału w posiedzeniach”, nie przyznaje Przewodniczącemu Rady zbyt dużej władzy dyskrecjonalnej co do tego, kto spełnia przesłankę czynnego udziału — gdzie kończy się bierny udział, gdzie zaczyna czynny (samo głosowanie to nie jest czynny udział?), ile razy ktoś może nie wziąć udziału w posiedzeniu i wciąż być członkiem Rady.


J.O Diuku przecież poprawka kawalera Niezyda to właśnie uwzględnia, wystarczy że baridajski obywatel wyrazi chęć zasiadania w Wysokiej Radzie. Co więcej ta poprawka daje wybór obywatelowi czy chce się bardziej zaangażować w sferę publiczną Baridasu. Więc jak dla mnie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie, z jednej strony dajemy obywatelowi wybór, z drugiej strony zdejmujemy brzemię obowiązku z obywateli który ta sfera życia w Baridasie mało interesuje tak aby mogli się spełniać w innych dziedzinach ich interesujących. Myślę że że Artykuł 6 podpunkt 11 w tej materii również powinien być znowelizowany i wtedy będzie można doskonale doprecyzować przepisy odwoławcze, które w pewnym stopniu odstraszą Przewodniczącego od pochopnych decyzji, jaki i będą dopełnieniem praw członków rady królewskie zwłaszcza w kwestii hipotetycznych nadużyć z strony przewodniczącego.Z wyrazami szacunku;
(-)Frideric mar. et Hohensollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez AFvTD 6 lut 2018, o 20:43

Czyż nie wspomniałem Wielmożny Markizie,.że w przedstawionej poprawce pojawił się błąd, który sprawił, że obrady zostały zwołane na zmiany nic nie wprowdzajace? Jeżeli jednak natomiast ktoś w przyszłości użyje tych przepisów, to nie widzę przeciwwskazań żeby je pozostawić.
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. zmiany Uniwersału

Postprzez Laurencjusz 6 lut 2018, o 22:23

Szanowne Baridajki i Baridajczycy!

Każda dyskusja jest twórcza. Oprócz korekt zgłoszonej propozycji zachęcam do składania własnych poprawek, bo wszelkie zmiany powinny służyć nam wszystkim. Dotyczy to też przemyśleń w sprawie bonifikat i zachęt, które uważacie za służne by np. wynagrodzić członkom Rady (oczywiście tym spoza Dworu, bo urzędnicy dostają pensje) trud obrad, projektów, głosowań itp.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron