Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 2 lip 2017, o 18:02

Jihymed napisał(a):Art. 3. Punkt 7 końcówka zdania.

Napisane jest wielkością głosów zamiast większością.

Poza tym uważam że statut nie powinien byc zmieniany przez Rade Królestwa, ani tym bardziej Króla, a jedynie przez członków BZPN w szczególnych wypadkach przez prezesa.


Wysoka Rado!
Wierny Wnioskodawco!

Dziękuję za wyłapanie błędu. Co do zmian statutu przez samych członków to właśnie w art.4 proponuję takie przepisy w ust. 2:

2. Treść Statutu BZPN ustalają, zmieniają i głosują członkowie tego związku w miejscu pracy przeznaczonym dla BZPN.


Z poważaniem

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 2 lip 2017, o 18:15

Wysoka Rado,

W związku z upływem wyznaczonego czasu kończę pierwsze czytanie. Po przemyśleniu całej sytuacji zadecydowałem sie podjąć drugie czytanie w celu zgłaszania uwag i wypracowania ostatecznej wersji poprawek do projektu zmian do Statutu BZPN.

Za chwilę przedstawię jednolity tekst projektu w celu zgłaszania poprawek wyjątkowo wnoszonych wyłącznie przez członków z BZPN. W trzecim czytaniu odbędzie się głosowanie i liczone będą głosy wyjątkowo wyłącznie przez członków z BZPN plus mój gdyby nie udało by się uzyskać większości głosów, którą chcę zachować do przyjęcia tej uchwały.

(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 2 lip 2017, o 18:41

Wysoka Rado,

zgodnie z wyżej zakończeniem pierwszego czytania rozpoczynam drugie czytanie, które potrwa 2 pełne doby, tj. do dnia 4 lipca br. i godziny 18.00 w niniejszym wątku i obejmować będzie zgłaszanie własnych projektów wyłącznie przez Członków BZPN do zmian w Statucie BZPN.

W obradach głos mogą zabrać niżej wymienione osoby, których wstępny wykaz wykonał Selekcjoner oraz inne osoby, które udowodnią, że są menadżerem klubu BZPN.

1. Juliette Alatriste (AF686 ) Start Árnovike (Liga Królewska),
2. Ignacy Urban de Ruth ( T1167 ) Ormal Altbork (Sarmacka Liga Piłkarska),
3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) BP Almera (Sarmacka Liga Piłkarska),
4. Henryk Wespucci (AG281) Smoki z Gideny (Sarmacka Liga Piłkarska) - poprawek nie wnosi,
5. Daniel January von Tauer-Krak (AG003) Kruki Rafadarvike (Sarmacka Liga Piłkarska),
6. Fryderyk von Hohenzollern (AE372) BKS Miecze z Zollern (Sarmacka Liga Piłkarska)- poprawek nie wnosi,
7. Jihymed Niezyd (AG541) Sarmaci z Yalen Almera (Sarmacka Liga PIłkarska) - poprawek nie wnosi.


Projekt Uchwały napisał(a):
Uchwała Rady Królestwa
o wprowadzeniu statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1.

Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 30 maja 2016 r.oraz wcześniejsze uchwały w sprawach statutów BZPN.

Art. 2.

Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]


1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]


Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]


1. Na czele Związku stoi Prezes.
2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku.
3. W przypadku gdy ustępujący Prezes nie zarządzi głosowania lub gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, a Wiceprezes nie był powołany to kolejne głosowanie w celu wyłonienia władz BZPN prowadzi się w Radzie Królestwa Baridasu, a w głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie BZPN.
4. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
5. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
6. Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. prowadzenie aktualnego wykazu menadżerów oraz klubów sportowych.
6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku większością głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Zmiana niniejszego statutu wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Królestwa Baridasu lub woli Króla wyrażonej w innym akcie prawa.
2. Treść Statutu BZPN ustalają, zmieniają i głosują członkowie tego związku w miejscu pracy przeznaczonym dla BZPN.
3. Rada podejmuje uchwałę wyłącznie w oparciu o większość głosów Członków BZPN. W przypadku gdy większości głosów nie da się uzyskać dodatkowy głos ma Prezes BZPN, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe dodatkowym głosem dysponuje prowadzący obrady.
4. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez AFvTD 2 lip 2017, o 19:07

Faktycznie. Nie zauważyłem.
Więc innych uwag i popraw nie wnosze
magister net Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Baridasu
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Wespucci 2 lip 2017, o 21:13

Wysoka i Kochana Rado!

Potwierdzam: żadnych uwag nie wnosi się.
/-/ bosman Henryk Wespucci
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Hohenzollern 4 lip 2017, o 15:56

Wysoka Rado,

z mojej strony brak uwag.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurencjusz 4 lip 2017, o 23:14

Wysoka Rado,

zgodnie z wyżej zakończeniem drugiego czytania rozpoczynam trzecie czytanie, które potrwa 10 pełnych dób, tj. do dnia 15 lipca br. i godziny 00.20 w niniejszym wątku i obejmować będzie zgłaszanie własnych projektów wyłącznie przez Członków BZPN do zmian w Statucie BZPN.

Proszę o oddanie głosu poprzez wpisanie jednej z trzech niżej wymienionych możliwości:

- ZA,
- PRZECIW,
- WSTRZYMUJĘ SIĘ.


W obradach głos mogą zabrać niżej wymienione osoby, których wstępny wykaz wykonał Selekcjoner oraz inne osoby, które udowodnią, że są menadżerem klubu BZPN.

1. Juliette Alatriste (AF686 ) Start Árnovike (Liga Królewska),
2. Ignacy Urban de Ruth ( T1167 ) Ormal Altbork (Sarmacka Liga Piłkarska),
3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) BP Almera (Sarmacka Liga Piłkarska),
4. Henryk Wespucci (AG281) Smoki z Gideny (Sarmacka Liga Piłkarska),
5. Daniel January von Tauer-Krak (AG003) Kruki Rafadarvike (Sarmacka Liga Piłkarska),
6. Fryderyk von Hohenzollern (AE372) BKS Miecze z Zollern (Sarmacka Liga Piłkarska),
7. Jihymed Niezyd (AG541) Sarmaci z Yalen Almera (Sarmacka Liga PIłkarska).


Projekt Uchwały napisał(a):
Uchwała Rady Królestwa
o wprowadzeniu statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1.

Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 30 maja 2016 r.oraz wcześniejsze uchwały w sprawach statutów BZPN.

Art. 2.

Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]


1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]


Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]


1. Na czele Związku stoi Prezes.
2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku.
3. W przypadku gdy ustępujący Prezes nie zarządzi głosowania lub gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, a Wiceprezes nie był powołany to kolejne głosowanie w celu wyłonienia władz BZPN prowadzi się w Radzie Królestwa Baridasu, a w głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie BZPN.
4. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
5. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
6. Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. prowadzenie aktualnego wykazu menadżerów oraz klubów sportowych.
6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku większością głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Zmiana niniejszego statutu wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Królestwa Baridasu lub woli Króla wyrażonej w innym akcie prawa.
2. Treść Statutu BZPN ustalają, zmieniają i głosują członkowie tego związku w miejscu pracy przeznaczonym dla BZPN.
3. Rada podejmuje uchwałę wyłącznie w oparciu o większość głosów Członków BZPN. W przypadku gdy większości głosów nie da się uzyskać dodatkowy głos ma Prezes BZPN, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe dodatkowym głosem dysponuje prowadzący obrady.
4. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 


Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Eradl 5 lip 2017, o 13:46

Głosuję za
ppor. Eradl Adrien Marcus Pius hr. da Firenza, wygnieciony muzyk, mag chaosu.
"A Gdy z ziemi chmielowej zebrano plony, prorok piąty rzucił szyszką chmielową w ocean, by sytych nakarmić a głodnych potępić." WK P1-7
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Wespucci 6 lip 2017, o 08:38

Za.
/-/ bosman Henryk Wespucci
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron