Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Zarchiwizowane wątki urzędowe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

[D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Arsacjusz 8 kwi 2016, o 21:35

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Poważany Panie Przewodniczący,
Baridajczycy,

przedkładam Wysokiej Radzie projekt ustawy o Krzyżu Almerskim. Odznaczenie ma być wyróżnieniem za znamienite zasługi poczynione dla Królewskiego Miasta. Uważam, że to dobry sposób nagradzania aktywności. Pozostawiam Wysokiej Radzie rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej klas Krzyża Almerskiego. Gdy pojawią się propozycje, zaktualizuję wykropkowane miejsce w projekcie oraz załącznik z wzorem odznaczenia. Poważany Pan Przewodniczący Kristian Arped w innym wątku przedstawił swój projekt baretek.


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

[skład, sankcja]

stanowimy, co następuje:


Art. 1. [Zakres normowania]

Niniejsza ustawa ustanawia Krzyż Almerski oraz określa warunki i tryb jego nadawania.

Art. 2. [Krzyż Almerski]

1. Krzyż Almerski jest wyróżnieniem za znamienite zasługi poczynione dla Królewskiego Miasta Almery.
2. Kasztelan Almery nadaje Krzyż Almerski z własnej inicjatywy, działając w porozumieniu z Radą Królewskiego Miasta Almery.
3. Krzyż Almerski w każdej klasie nadaje się wyłącznie raz.

Art. 3. [Klasy]

Krzyż Almerski nadawany jest w dwóch klasach:
  1. (...)
  2. (...)

Art. 4. [Vacatio legis]

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.


(—) Arsacjusz kawaler Arped
(—) Arsacjusz Arped
książę krwi Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Julian FER 8 kwi 2016, o 21:44

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Królewska Wysokość Regencie,
Baridajczycy,

Nie chciał bym być posądzany o złośliwość, ale zapytam. Czy aby nie za skromnie z tą ilością punktów w tej ustawie?
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Laurencjusz 9 kwi 2016, o 12:53

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Królewska Wysokość Regencie,
Wysoka Rado,
Baridajczycy!

przedkładam Wysokiej Radzie swoje poprawki do projektu ustawy o Krzyżu Almerskim zgłoszonym przez WKW Regenta.


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

[skład, sankcja]

stanowimy, co następuje:


Art. 1. [Zakres normowania]

Niniejsza ustawa ustanawia Krzyż Almerski oraz określa warunki i tryb jego nadawania.

Art. 2. [Krzyż Almerski]

1. Krzyż Almerski jest wyróżnieniem za znamienite zasługi poczynione dla Królewskiego Miasta Almery.
2. Kasztelan Almery nadaje Krzyż Almerski z własnej inicjatywy, działając w porozumieniu z Radą Królewskiego Miasta Almery.
3. Krzyż Almerski nadawany jest w dwóch klasach: Złoty i Srebrny.
4. Złoty Krzyż Almerski nadaje się za zasługi przede wszystkim w dniu 3 maja, z okazji święta Królewskiego Miasta Almery oraz w czasie innych uroczystości Królestwa Baridasu.
5. Złoty Krzyż Almerski nadaje się osobom odznaczonym Srebrnym Krzyżem Almerskim, a wyjątek od tej reguły sankcji Kasztelana wymaga.
6. Srebrny Krzyż Almerski można nadać się za zasługi dla Królewskiego Miasta Almery w każdej chwili.
7. Krzyż Almerski w każdej klasie nadaje się wyłącznie raz.

Art. 3. [Vacatio legis]

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1.

WZORY KRZYŻA ALMERSKIEGO I BARETEK


GRAFIKI


(-) Laurencjusz MaHi at Atera,
Marszałek Dworu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Kristian Arped 10 kwi 2016, o 00:24

Wysoka Rado,

informuję o rozpoczęciu pięciodniowej debaty.

WKW Regencie,

czy nie lepiej byłoby uregulować status Krzyża Almerskiego rozporządzeniem Kasztelana Almery? To jest, bądź co bądź, odznaczenie regionalne, a nie ogólnobaridajskie.

(—) Kristian kaw. Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa.
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Laurencjusz 10 kwi 2016, o 12:17

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Królewska Wysokość Regencie,
Wysoka Rado!

Pomysł oraz motywacja Poważnego PRK by uregulować status Krzyża Almerskiego rozporządzeniem Kasztelana Almery według mnie jest jak najbardziej trafny. Poza tym chciałbym dodać, żeby Krzyż I stopnia obojętnie jak jego nazwa zostanie określona nadawać okazyjnie, przynajmniej w dniu święta KMA.

(-) Laurencjusz hr. MaHi at Atera,
Marszałek Dworu
.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Laurencjusz 11 kwi 2016, o 19:37

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasza Królewska Wysokość Regencie,
Wysoka Rado,
Baridajczycy!

Po ostatniej rozmowie na #baridas przedstawię raz jeszcze projekt po modyfikacji.


Rozporządzenie Kasztelana Almery
o ustanowieniu Krzyża Almerskiego


Art. 1. [Zakres normowania]

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Krzyż Almerski oraz określa warunki i tryb jego nadawania.

Art. 2. [Krzyż Almerski]

1. Krzyż Almerski jest wyróżnieniem za znamienite zasługi poczynione dla Królewskiego Miasta Almery.
2. Kasztelan Almery nadaje Krzyż Almerski z własnej inicjatywy, działając w porozumieniu z Radą Królewskiego Miasta Almery.
3. Krzyż Almerski nadawany jest w dwóch klasach: Złoty i Srebrny.
4. Złoty Krzyż Almerski nadaje się za zasługi przede wszystkim w dniu 3 maja, z okazji święta Królewskiego Miasta Almery oraz w czasie innych uroczystości Królestwa Baridasu.
5. Złoty Krzyż Almerski nadaje się osobom odznaczonym Srebrnym Krzyżem Almerskim, a wyjątek od tej reguły sankcji Kasztelana wymaga.
6. Srebrny Krzyż Almerski można nadać się za zasługi dla Królewskiego Miasta Almery w każdej chwili.
7. Krzyż Almerski w każdej klasie nadaje się wyłącznie raz.
8. Nadanie Krzyża następuje w drodze uchwały Wysokiej Rady Królewskiego Miasta Almery.

Art. 3. [Vacatio legis]

Rozporządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1.

WZORY KRZYŻA ALMERSKIEGO I BARETEK


GRAFIKI


PS: Sumując. Jeśli Krzyż Almerski miał by być regulowany Rozporządzeniem Kasztelana, to projekt wymaga przeniesienia w inne miejsce.

(-) Laurencjusz MaHi at Atera,
Marszałek Dworu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez MSchlesinger 11 kwi 2016, o 20:06

Ten projekt jest straszny. Art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 8 sobie przeczą. No i nie rozumiem, po co wciskać wszystko w jeden artykuł, który służy wyrażeniu pojedynczej myśli. W ramach współpracy międzysamorządowej, oto kontrpropozycja:

Rozporządzenie Kasztelana Almery
o Krzyżu Almerskim

z dnia ...


§ 1.
Niniejsze rozporządzenie:
1) ustanawia odznaczenie Królewskiego Miasta Almery — Krzyż Almerski;
2) określa warunki i tryb jego nadawania.

§ 2.
Krzyż Almerski jest nagrodą za znamienite zasługi dla Królewskiego Miasta Almery.

§ 3.
1. Krzyż Almerski nadaje Kasztelan Almery, w dwóch klasach:
1) klasie pierwszej — Złoty Krzyż Almerski;
2) klasie drugiej — Srebrny Krzyż Almerski.
2. Jednej osobie nadaje się Krzyż Almerski w każdej klasie tylko jeden raz.

§ 4.
Kasztelan Almery nadaje Srebrny Krzyż Almerski:
1) z własnej inicjatywy, w porozumieniu z Radą Królewskiego Miasta Almery;
2) na wniosek Rady Królewskiego Miasta Almery.

§ 5.
1. Kasztelan Almery nadaje Złoty Krzyż Almerski z okazji świąt Królestwa Baridasu, a w szczególności dnia trzeciego maja — z okazji święta Królewskiego Miasta Almery.
2. Kasztelan Almery nadaje Złoty Krzyż Almerski osobie, której nadano Srebrny Krzyż Almerski, na wniosek Rady Królewskiego Miasta Almery.
3. Kasztelan Almery może nadać Złoty Krzyż Almerski na wniosek Rady Królewskiego Miasta Almery.

§ 6.
Wzory odznak Krzyża Almerskiego w poszczególnych klasach określa załącznik.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
WZORY ODZNAK KRZYŻA ALMERSKIEGO


[grafiki]


Zdaje się zachowałem ideę w całości.
Avatar użytkownika
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Arsacjusz 14 kwi 2016, o 21:23

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Poważany Panie Przewodniczący,

wycofuję projekt. Krzyż Almerski, tak jak sugerowano, zostanie ustanowiony rozporządzeniem Kasztelana Almery. Dziękuję za udział w debacie oraz przedstawienie swoich propozycji. Publikacji aktu należy spodziewać się do soboty.

(—) Arsacjusz kawaler Arped
(—) Arsacjusz Arped
książę krwi Baridasu
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: [D] Ustawa Rady Królestwa o Krzyżu Almerskim

Postprzez Kristian Arped 16 kwi 2016, o 23:36

Wysoka Rado,

w związku z wycofaniem projektu, zamykam debatę oraz wątek.

(—) Kristian kaw. Arped,
Przewodniczący Rady Królestwa.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 


Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron