Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Projekt Konstytucji

Postprzez Führanka 21 wrz 2019, o 04:11

Szanowna Rado,

zgodnie z obietnicą przedstawiam Wam projekt nowej Konstytucji, która przekształci Królestwo w naszą Republikę. Zdaję sobie sprawę z braku moich umiejętności prawniczych dlatego zachęcam do poprawiania jak i do dyskusji oraz przedstawiania swoich pomysłów odnośnie ustawy zasadniczej i jej wyglądu. To ma być nasza konstytucja.

Konstytucja
Republiki Baridasu

Wypełniając wolę Narodu Baridajskiego i zgodnie ze swym powołaniem – Konwent Narodowy uchwala uroczyście niniejszą Konstytucję jako ustawę zasadniczą, którą Naród Baridajski kierować się powinien w celu zapewnienia niepodległości i suwerenności narodu, rozwoju politycznego i kulturalnego Ojczyzny oraz pogłębiania uczuć patriotycznych i jedności Narodu Baridajskiego.


Rozdział I
Republika Baridasu

Art. 1.

1. Republika Baridasu jest państwem demokratycznym.
2. W Republice Baridasu władza wywodzi się i należy do narodu baridajskiego.

Art. 2.

1. Obywatelem baridajskim może zostać każdy obywatel sarmacki
2. Dekret określa warunki nadania, odebrania lub utraty obywatelstwa.

Art. 3.

1. Stolicą Republiki Baridasu oraz siedzibą Prezydenta, Rządu i urzedów jest Almera.
2. Siedzibą Konwentu Narodowego jest Cracoffia.

Rozdział II
Ustrój Polityczny

Art. 4.

1. Głową państwa jest Prezydent.
2. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Republiki Baridasu.
3. Prezydent zawiera i ratyfikuje umowy między Republiką a podmiotami zewnętrznymi.
4. Prezydent powołuje i odwołuje Premiera, Premier obejmuje urząd w momencie wydania dekretu przez Prezydenta.
5. Prezydent do zmiany lub uchylenia aktu prawnego potrzebuje kontrasygnaty Premiera i co najmniej jednego członka Konwentu Narodowego.
6. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem wszystkich baridajskich sił zbrojnych.
7. Prezydent nadaje i odbiera ordery, odznaczenia i tytuły honorowe Baridasu.
8. Prezydent nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie.
9. Prezydent może przekazać swoje kompetencje Premierowi na czas swojej nieobecności.
10. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na okres czterech miesięcy.
11. Prezydent traci urząd w momencie rezygnacji, ukończenia kadencji lub odwołania przez Konwent Narodowy uchwałą podjętą większością 3/4 głosów wszystkich członków Konwentu Narodowego.
12. Prezydent posiada prawa weta zawieszającego, które w wyniku ponownego uchwalenia tego samego projektu jest uchylane.
13. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent za kontrasygnatą Premiera ma prawo powołać Komitet Ocalenia Publicznego, czas i sposób jego działania określa dekret.

Art. 5.

1. Premier prowadzi politykę wewnętrzną Republiki Baridasu.
2. Premier przewodniczy i kieruje pracami Konwentu Narodowego.
3. Premier może powołać swojego zastępcę na okres nieobecności, który musi zostać zatwierdzony przez Prezydenta.
4. Premier może zostać odwołany wskutek decyzji Prezydenta lub odwołania przez Konwent Narodowy uchwałą podjętą większością ¾ głosów wszystkich członków Konwentu Narodowego.

Art. 6

1. Konwent Narodowy tworzą wszyscy obywatele baridajscy.
2. Tryb pracy Konwentu Narodowego określa dekret.

Art. 7.

Prawo w Republice Baridasu stanowią w kolejności:
1. Konstytucja
2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
3. Dekrety oraz inne akty prawne

Rozdział III
Przepisy Końcowe

Art. 8.

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedstawić każdy obywatel baridajski
2. Zmiana Konstytucji uchwalana jest przez Konwent Narodowy uchwałą podjętą większością 3/4 głosów wszystkich członków Konwentu Narodowego.

Art. 9.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Jeszcze raz zachęcam do wspólnego zbudowania naszej nowej, demokratycznej ustawy zasadniczej.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
 

Re: Projekt Konstytucji

Postprzez MAP 23 wrz 2019, o 20:52

Wysoka Rado,

XD

besoski,
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji

Postprzez Filip I Gryf 5 lis 2019, o 21:16

Wasza Królewska Mość,
Szanowni Baridajczycy,
Wasza Królewska Wysokość Wnioskodawco,


@AdekJozef Przepraszam za spore opóźnienie, ale nie było to ode mnie zależne. :)

Zanim I czytanie (albo jego brak) pragnę się spytać o to czy podtrzymuje WKW projekt, czy zarchiwizować?

Kłaniam się
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Konstytucji

Postprzez Laurẽt 6 lis 2019, o 21:11

Wasza Królewska Wysokość Wnioskodawco,
Czcigodny Panie Przewodniczący,
Szanowne Baridajki i Baridajczycy!


W związku z tym, ze projekt skierowany został na podstawie wycofanego uniwersału oraz proponowanego ustroju, który nie został wprowadzony, a Król również w związku z tym abdykował to na mocy nadanych mi uprawnień kończę debatę nad tym projektem.

Przy okazji informuję, że gdyby znalazły się inne propozycje aktów prawnych do procedowania przez Radę to nie ma żadnych przeciwwskazań do ich procedowania.Baridas sáno alta

Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości