Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 2 cze 2019, o 07:38

Wysoka Rado!

Przedstawiam projekt po autopoprawkach, oznaczonych podkreśleniem. Proszę hr. @MarcelideBO o potwierdzenie, że wprowadzone zmiany wyczerpują jego propozycję. W przypadku potwierdzenia przystąpimy niezwłocznie do głosowania.

KONSTYTUCJA
KONSULATU SCLAVINII

MY, NARODY SCLAVINII, w trosce o los naszej Ojczyzny, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem, w poczuciu odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, ustanawiamy niniejszą Konstytucję jako prawo podstawowe dla prowincji.

Rozdział I
KONSULAT SCLAVINII I OBYWATELE

Artykuł 1. [Konsulat Sclavinii]

 1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli.
 2. Konsulat Sclavinii jest samorządną prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2. [Obywatele]

 1. Obywatelem sclavińskim może być obywatel sarmacki.
 2. Dekret określa warunki posiadania oraz tryb nadawania, stwierdzania utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego.

Artykuł 3. [Symbole i stolica]

 1. Symbole Konsulatu Sclavinii określa dekret.
 2. Stolicą Konsulatu Sclavinii jest Eldorat.

Rozdział II
WŁADZE KONSULATU SCLAVINII

Artykuł 4. [Organy władzy]

 1. Władzę w Konsulacie Sclavinii, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady, sprawuje Konsul.
 2. Rada wybiera Konsula, wyraża Konsulowi wotum nieufności i wotum zaufania, wyraża uprzednią zgodę na ratyfikację i wypowiedzenie ratyfikowanych umów międzyprowincjonalnych oraz przyjmuje ustawę o zmianę Konstytucji.

Artykuł 5. [Konsul]

 1. Konsul jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Konsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa państwowego, zwanym dalej „aktywnym obywatelem”.
 3. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  a) rezygnacji;
  b) utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c) wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% aktywnych obywateli sclavińskich;
  d) niewyrażenia przez Radę wotum zaufania; głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula.

Artykuł 6. [Wicekonsul]

 1. Konsul powołuje Wicekonsula w terminie siedmiu dni od dnia opróżnienia urzędu Wicekonsula.
 2. Wicekonsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem.
 3. Opróżnienie urzędu Wicekonsula następuje wskutek:
  a) rezygnacji;
  b) utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c) odwołania przez Konsula.
 4. Wicekonsul zastępuje Konsula podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula Wicekonsul zarządza wybór Konsula oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.

Artykuł 7. [Rada]

 1. Radę tworzą wszyscy obywatele sclavińscy.
 2. Rada obraduje jawnie pod przewodnictwem Konsula. Tryb pracy Rady określa dekret.
 3. Rada wyraża Konsulowi wotum nieufności, przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji oraz uchyla wprowadzenie stanu wyjątkowego bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Aktywnym obywatelom przysługują głosy o wadze 2, pozostałym obywatelom — głosy o wadze 1.

Artykuł 8. [Prawo]

Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności:
 1. przepisy prawa państwowego;
 2. Konstytucja Konsulatu Sclavinii;
 3. umowy międzyprowincjonalne ratyfikowane przez Konsula;
 4. dekrety wydawane przez Konsula.

Artykuł 9. [Król]

 1. Królem Sclavinii jest Książę Sarmacji.
 2. W przypadku opróżnienia urzędów Konsula i Wicekonsula Król zarządza wybór Konsula oraz wykonuje lub wskazuje aktywnego obywatela sclavińskiego wykonującego kompetencje, obowiązki i zadania Konsula do chwili wyboru Konsula.
 3. Król może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy, przejmując lub powierzając aktywnemu obywatelowi sclavińskiemu kompetencje, obowiązki i zadania Konsula. Rada niezwłocznie rozpatruje proklamację Króla o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE I WPROWADZAJĄCE

Artykuł 10. [Zmiana Konstytucji]

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć Konsul lub grupa 20% obywateli sclavińskich.

Artykuł 11. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ustawy wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji uzyskują rangę dekretów Konsula.


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Marceli 2 cze 2019, o 10:31

WKW Konsulu, wyczerpują całkowicie. Bardzo dziękuję za uwzględnienie uwag.
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 2 cze 2019, o 19:24

Wysoka Rado!

Zarządzam głosowanie, które zakończy się 4 czerwca 2019 r. o g. 20.30. Zgodnie z obecnymi przepisami, „uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania”.

 1. Helwetyk Romański @Helwetyk
 2. Piotr III Łukasz @piotr3lukasz
 3. Mustafa Owski @Owski
 4. Roland Heach-Romański @ZdrajcaNarodu
 5. Ludwik Tomović @LudwikTommo
 6. Otto von Spee-Asketil @OvS
 7. Antoni Kacper Burbon-Conti @Antoni
 8. Marceli z Ossolińskich Bordoński @MarcelideBO
 9. Michelangelo Piccolomini @Piccolomini
 10. Januš Allan von Hippogriff @JanushSundajski


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Helwetyk 2 cze 2019, o 19:28

Wysoka Rado,

oddaję głos za projektem.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Marceli 2 cze 2019, o 19:36

Wysoka Rado,
Oddaję głos za projektem.
Ostatnio edytowano 2 cze 2019, o 19:43 przez Marceli, łącznie edytowano 1 raz
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez JanušAvH 2 cze 2019, o 19:40

Wysoka Rado!

Głosuję ZA projektem Konstytucji.
(-) Januš Allan von Hippogriff
Referendarz Dworu Książęcego
Dziennikarz Gazety Niepokornej
ObrazekObrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Ludwik Tomović 2 cze 2019, o 20:11

Wstrzymuję się
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. chor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavinii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Piccolomini 2 cze 2019, o 20:23

Głosuję za projektem.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Piotr III Łukasz 3 cze 2019, o 07:23

Wysoka Rado,

głosuję ZA projektem
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: Projekt Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Postprzez Roland 4 cze 2019, o 05:09

Głosuję za projektem.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość