Strona 1 z 3

Obrady Rady Konsulatu - Konstytucja i regulamin Rady

PostNapisane: 9 kwi 2019, o 17:46
przez Marceli
Wysoka Rado Sclavinii,
Niniejszym pragnę rozpocząć pierwsze posiedzenie Rady Konsulatu Sclavinii. Do udziału w obradach uprawnieni są obywatele Konsulatu, którzy zostali wpisani do Rejestru obywateli sclavińskich i na dzień dzisiejszy są to:

JKW Helwetyk Romański (A0001)
JKM Piotr III Łukasz (A0004)
Incisive (A0306)
Mustafa Owski (A9160)
Guedes de Lima (A9121)
Młynek Kawowy (AE461)
Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792)
Ludwik Tomović (AF433)
Otto von Spee-Asketil (AG243)
Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654)
Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668)
Michelangelo Piccolomini (AG856)
Janush Sundajski (AG887)

Oczywiście każdy mieszkaniec Konsulatu, który uzyska obywatelstwo później może dołączyć do obrad Rady i tym samym decydować o przyszłości Sclavinii. Gorąco zachęcam naszych Obserwatorów do działania w Konsulacie.

Jednocześnie - ponieważ nie miałem okazji - chciałbym podziękować za wybranie na Konsula. Postrzegam to zadanie jako bardzo wymagające i odpowiedzialne, ale postaram się działać i aktywizować Sclavinię. Dodam jeszcze na marginesie, że forum Sclavinii zostało zaktualizowane - zajęło to trochę czasu, ale wydaje się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z planem. Gdyby coś nie działało czy coś trzeba było poprawić - proszę o syganał.

Wracając do porządku obrad - proponuję, abyśmy zaczęli od ustalenia zasad współpracy. Przypomnę, że zgodnie z Konstytucją Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa. Jakie są oczekiwania Wysokiej Rady w tym zakresie? Czy idziemy w stronę ścisłej procedury czy wyznaczamy ramowe zasady? Bardzo proszę o Wasze opinie.

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 9 kwi 2019, o 19:18
przez Helwetyk
Wielmożny Konsulu!

Marceli napisał(a):Przypomnę, że zgodnie z Konstytucją Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa. Jakie są oczekiwania Wysokiej Rady w tym zakresie? Czy idziemy w stronę ścisłej procedury czy wyznaczamy ramowe zasady? Bardzo proszę o Wasze opinie.

Skoro konstytucja wymaga ustawy, należy ją przyjąć. Proponuję jednak ograniczyć się do absolutnego minimum, to jest uznać przewodnictwo Konsula jako punkt wyjścia, wskazać krąg uprawnionych do inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, określić terminy głosowań (w miarę możliwości, z obowiązkiem powiadamiania za pośrednictwem Poczty Konnej), bardzo (bardzo!) ogólnie określić procedurę wyboru i odwołania Konsula — i to tyle.

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 19:45
przez Marceli
Część już mamy w Konstytucji:
    Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
oraz
    Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.
A może zróbmy jeszcze inaczej - uzupełnijmy przepis Konstytucji o określenie terminów dla debat i głosowań?

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 20:17
przez Helwetyk
Marceli napisał(a):Część już mamy w Konstytucji:
    Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
oraz
    Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Doprecyzowuję… Konstytucja posługuje się tutaj liczbą mnogą. Sądzę, że w świetle powszechności parlamentu roztropne byłoby przyjęcie zasady, że inicjatywa ustawodawcza czy poprawka wymaga poparcia przez, na przykład, Konsula lub co najmniej dwóch obywateli (zapewne proponowałbym jakiś odsetek aktywnych). Podobnie uważam, że w przypadku wniosku o odwołanie Konsula ten odsetek powinien być zauważalnie wyższy.

W kontekście cytowanego przepisu nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, że Konstytucja nakazuje Konsulowi przeprowadzenie debaty i głosowania nad odwołaniem go z urzędu (oraz uchyleniem jego decyzji), co potencjalnie stanowi konflikt interesów — ale nie chciałem otwierać dyskusji nad świeżo przyjętą ustawą zasadniczą. ;-)

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 08:56
przez Piccolomini
Popieram pomysł z inicjatywą ustawodawczą. Może warto wprowadzić procentowy odsetek aktywnych członków Rady?

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 09:20
przez Helwetyk
Na tu i teraz siedmiu z obywateli sclavińskich spełnia kryterium aktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego. Ta liczba będzie, oczywiście, fluktuować, ale myślę, że przyjęcie zasady „15% lub Konsul” to rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć w przyszłości, dyplomatycznie rzecz ujmując, powrotu sprawy Jastrzębca.

W odniesieniu do uchylania postanowień i decyzji Konsula, zobowiązywania go do podjęcia określonych prawem czynności (nie jestem pewny intencji tego przepisu…) oraz odwoływania go przed upływem kadencji bez kozery proponuję 25% aktywnych obywateli sclavińskich.

Obrazek

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 16:04
przez Marceli
Helwetyk napisał(a):W kontekście cytowanego przepisu nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, że Konstytucja nakazuje Konsulowi przeprowadzenie debaty i głosowania nad odwołaniem go z urzędu (oraz uchyleniem jego decyzji), co potencjalnie stanowi konflikt interesów — ale nie chciałem otwierać dyskusji nad świeżo przyjętą ustawą zasadniczą. ;-)

Z drugiej strony jeśli narzucimy terminy na zarządzenie debaty, jej czas trwania i konieczność zarządzenia głosowania to Konsul nie będzie miał wyjścia. :)

Helwetyk napisał(a):Na tu i teraz siedmiu z obywateli sclavińskich spełnia kryterium aktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego. Ta liczba będzie, oczywiście, fluktuować, ale myślę, że przyjęcie zasady „15% lub Konsul” to rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć w przyszłości, dyplomatycznie rzecz ujmując, powrotu sprawy Jastrzębca.

Czy dobrze rozumiem - jest to postulat zmiany Konstytucji? Teraz każdy aktywny obywatel może złożyć projekt, a po zmianach Konsul lub 15%.

Helwetyk napisał(a):W odniesieniu do uchylania postanowień i decyzji Konsula, zobowiązywania go do podjęcia określonych prawem czynności (nie jestem pewny intencji tego przepisu…)

Przykład - Rada uchwałą zobowiązuje Konsula do wpisania obywatela do rejestru, którego Konsul nie lubi i takiego wpisu mu odmawia. ;)

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 22:04
przez Helwetyk
Marceli napisał(a):
Helwetyk napisał(a):W kontekście cytowanego przepisu nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, że Konstytucja nakazuje Konsulowi przeprowadzenie debaty i głosowania nad odwołaniem go z urzędu (oraz uchyleniem jego decyzji), co potencjalnie stanowi konflikt interesów — ale nie chciałem otwierać dyskusji nad świeżo przyjętą ustawą zasadniczą. ;-)

Z drugiej strony jeśli narzucimy terminy na zarządzenie debaty, jej czas trwania i konieczność zarządzenia głosowania to Konsul nie będzie miał wyjścia. :)

Możemy, ale: ograniczyłbym to do postępowań „kontrolnych” i wyborczych. W pozostałym zakresie dałbym Konsulowi pełne prawo do zamrażania projektów wedle własnego uznania. Co jednak nie zmienia faktu, że Konsul może nie podjąć działań w przedmiocie „wotum nieufności”, co pozostawia Trybunał Koronny jako jedyny środek.

Marceli napisał(a):
Helwetyk napisał(a):Na tu i teraz siedmiu z obywateli sclavińskich spełnia kryterium aktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego. Ta liczba będzie, oczywiście, fluktuować, ale myślę, że przyjęcie zasady „15% lub Konsul” to rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć w przyszłości, dyplomatycznie rzecz ujmując, powrotu sprawy Jastrzębca.

Czy dobrze rozumiem — jest to postulat zmiany Konstytucji? Teraz każdy aktywny obywatel może złożyć projekt, a po zmianach Konsul lub 15%.

Moim zdaniem konstytucja dopuszcza możliwość ustanowienia takiego progu ustawą: wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej […] — z jednej strony, mamy tu liczbę mnogą, z drugiej przepis sprawia raczej wrażenie mającego na celu ograniczenie uprawnień nieaktywnych obywateli sclavińskich, a nie przyznanie uprawnień aktywnym obywatelom.

Marceli napisał(a):
Helwetyk napisał(a):W odniesieniu do uchylania postanowień i decyzji Konsula, zobowiązywania go do podjęcia określonych prawem czynności (nie jestem pewny intencji tego przepisu…)

Przykład - Rada uchwałą zobowiązuje Konsula do wpisania obywatela do rejestru, którego Konsul nie lubi i takiego wpisu mu odmawia. ;)

Jeżeli Konsul nie robi czegoś, co zgodnie z przepisami musi (a w podanym przykładzie: musi), nie do końca wyczuwam, co zmienia tu uchwała Rady…

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 12 kwi 2019, o 19:24
przez Marceli
Helwetyk napisał(a):Możemy, ale: ograniczyłbym to do postępowań „kontrolnych” i wyborczych. W pozostałym zakresie dałbym Konsulowi pełne prawo do zamrażania projektów wedle własnego uznania. Co jednak nie zmienia faktu, że Konsul może nie podjąć działań w przedmiocie „wotum nieufności”, co pozostawia Trybunał Koronny jako jedyny środek.

Jestem za, a co WKW proponuje w sprawie niesubordynacji Konsula? Nowelę Konstytucji?

Helwetyk napisał(a):Moim zdaniem konstytucja dopuszcza możliwość ustanowienia takiego progu ustawą: wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej […] — z jednej strony, mamy tu liczbę mnogą, z drugiej przepis sprawia raczej wrażenie mającego na celu ograniczenie uprawnień nieaktywnych obywateli sclavińskich, a nie przyznanie uprawnień aktywnym obywatelom.

To również mnie przekonuje. :)

Helwetyk napisał(a):Jeżeli Konsul nie robi czegoś, co zgodnie z przepisami musi (a w podanym przykładzie: musi), nie do końca wyczuwam, co zmienia tu uchwała Rady…

Można by się skusić jednak o nowelizację ustawy zasadniczej - i uzbroić prefekta w odpowiednie uprawnienie w przypadku uchylania się Konsula i Wicekonsula od działania. Chociaż nie przewiduję w najbliższych miesiącach takiej sytuacji... :]

Re: Obrady Rady Konsulatu

PostNapisane: 12 kwi 2019, o 20:02
przez Helwetyk
Marceli napisał(a):
Helwetyk napisał(a):Możemy, ale: ograniczyłbym to do postępowań „kontrolnych” i wyborczych. W pozostałym zakresie dałbym Konsulowi pełne prawo do zamrażania projektów wedle własnego uznania. Co jednak nie zmienia faktu, że Konsul może nie podjąć działań w przedmiocie „wotum nieufności”, co pozostawia Trybunał Koronny jako jedyny środek.

Jestem za, a co WKW proponuje w sprawie niesubordynacji Konsula? Nowelę Konstytucji?

Alternatywą jest Trybunał Koronny, więc, prawda… :-)