Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Mustafa Owski 5 mar 2019, o 22:05

Rihanna napisał(a):
[...] obywatelstwo sclavińskie, które obliguje do posiadania gruntu w Systemie Ewidencji Gospodarczej.


Generalnie mnie "granie" w Sclavinie nie bawi, i wymóg posiadania gruntu jest dla mnie absurdalny bo nie mam zamiaru klikać żeby sztucznie go utrzymywać przy życiu. Pojawiam się i znikam, i za kazdym razem wniosek o grunt, wniosek o obywatelstwo, opłacanie podatku za grunt po to zeby sobie leżał odłogiem. Jeśli nic narracyjnie nie wiąże sie z gruntem - po co taki sztuczny wymóg.

Obywatelstwo powinien otrzymać każdy kto ma obywatelstwo Sarmackie, zamieszkuje Sclavinie, napisał np. 10 postów w ciągu tygodnia na Sclavinskiej części forum i głosi chęć zostania obywatelem. Tyle. Dodałbym tez motyw ponownego otrzymania obywatelstwa dla obywateli którzy wrócili do aktywnosci. Tutaj powinno wystaczyc tylko zamieszkiwanie w Sclavinii i obywatelstwo Sarmacji.

Jesli uzyskanie obywatelstwa nie bedzie ułatwione ja podziękuję i udam się na wieczny spoczynek.
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. Książęcej Marynarki Wojennej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Rihanna 6 mar 2019, o 16:12

Mustafa Owski napisał(a):
Rihanna napisał(a):
[...] obywatelstwo sclavińskie, które obliguje do posiadania gruntu w Systemie Ewidencji Gospodarczej.


Generalnie mnie "granie" w Sclavinie nie bawi, i wymóg posiadania gruntu jest dla mnie absurdalny bo nie mam zamiaru klikać żeby sztucznie go utrzymywać przy życiu. Pojawiam się i znikam, i za kazdym razem wniosek o grunt, wniosek o obywatelstwo, opłacanie podatku za grunt po to zeby sobie leżał odłogiem. Jeśli nic narracyjnie nie wiąże sie z gruntem - po co taki sztuczny wymóg.

Obywatelstwo powinien otrzymać każdy kto ma obywatelstwo Sarmackie, zamieszkuje Sclavinie, napisał np. 10 postów w ciągu tygodnia na Sclavinskiej części forum i głosi chęć zostania obywatelem. Tyle. Dodałbym tez motyw ponownego otrzymania obywatelstwa dla obywateli którzy wrócili do aktywnosci. Tutaj powinno wystaczyc tylko zamieszkiwanie w Sclavinii i obywatelstwo Sarmacji.

Jesli uzyskanie obywatelstwa nie bedzie ułatwione ja podziękuję i udam się na wieczny spoczynek.


Wezmę to oczywiście pod uwagę. Fajnie, że się odezwałeś w tym wątku :) Widziałam, że już poprzednio o to apelowałeś, pytanie co reszta sądzi o tym pomyślę. Poniekąd jest w tym trochę racje, nawet nie z tego powodu, że jest to sztuczne. SEG obecnie nie jest rozwijany, bo nie ma kto go rozwijać. Pytanie jakie się nasuwa, to takie czy jest sens uzależniać od niego obywatelstwo Sclavinii.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Ludwik Tomović 6 mar 2019, o 16:30

Sens byłby wtedy gdyby SEG był rozwijany.
Teraz jest ciekawym, ale zarazem nieraz uciążliwym dodatkiem.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. chor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavinii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Verwaltung 8 mar 2019, o 15:19

Proponuję zmniejszyć wymogi do minimum, czyli tylko do jakiejś aktywności na rzecz Sclavinii. Bez zabaw w miejsce zamieszkania, grunty itd.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Rihanna 8 mar 2019, o 18:10

Obecnie konsultuje jeszcze treść dokumentu z Wicekonsulem, ale już mogę zaznaczyć, że powinny pojawić się uproszczenia w kwestii obywatelstwa. Ogólnie staram się przepisy jak najbardziej uprościć, tak aby było nam łatwiej funkcjonować.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Ludwik Tomović 8 mar 2019, o 21:13

No to przegłosujmy jak najszybciej uproszczenie zasad, wywalić SEG jako obowiązek, niech zostanie jako dodatek (ewentualnie można przemyśleć jakieś bonusy dla tych co mają i opłacają grunty)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. chor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavinii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Verwaltung 9 mar 2019, o 10:36

Gdzieś widziałem projekt nowej konstytucji, tylko nie wiem gdzie on jest. Zdaje się, że Marceli go zaproponował. Dobrze było go dać "na warsztat" albo jak już macie jakiś konkretny zarys, to żebyście go przedstawili w formie, jaka jest teraz, aby można było zobaczyć, jak sytuacja rzeczywiście wygląda, bo na razie mam wrażenie, że jest to któraś z kolei i do tego nic nie wnosząca debata.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Marceli 9 mar 2019, o 10:42

Od końca grudnia bujamy się z tematem - mamy marzec i nie widać końca ustaleń, debat i projektowania zmian. :|
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Rihanna 9 mar 2019, o 11:05

Najpóźniej jutro zostanie przedstawiony projekt.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Konsultacje społeczne ws. przyszłości Konsulatu

Postprzez Verwaltung 9 mar 2019, o 11:36

Rihanna napisał(a):Najpóźniej jutro zostanie przedstawiony projekt.


Na pewno.

Na wszelki wypadek, jako że kadencja Senatu się kończy, przerobiłem projekt Marcelego. Zajęło mi to 10 min.

Konstytucja
Konsulatu Sclavinii


Art. 1. [Prawo]
Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.

Art. 2. [Obywatelstwo]
1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, kierując się własnym uznaniem.
2.1. Konsul może odmówić wpisu do rejestru. Przepis art. 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, gdy utracił obywatelstwo sarmackie lub na wniosek własny obywatela.

Art. 3. [Rada]
1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4. [Konsul]
1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję. Tryb wyboru i odwołania Konsula określa ustawa.
3. Konsul powołuje i odwołuje Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji lub niezapowiedzianej nieobecności bądź całkowitej nieaktywności trwającej dłużej niż 7 dni.
4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
5. Konsul podpisuje ustawy Rady i publikuje je w Dzienniku Praw.

Art. 5. [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]
1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością co najmniej dwóch trzecich głosów uprawnionych do głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6. [Przepisy końcowy i wprowadzające]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Traci moc:
a) Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii z dnia 22 marca 2018 r.,
b) Ustawa o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Mieszkańców Eldoratu z dnia 7 sierpnia 2016 r.,
c) Dekret Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza z dnia 7 sierpnia 2016 r.,
d) Dekret Konsula z mocą ustawy o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.,
e) Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018 o finansach publicznych z dnia 13 marca 2018 r.,
f) Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2018 — [Kodeks Ziemski z dnia 17 lutego 2018 r.,
g) Wydane na podstawie ww. aktów postanowienia i decyzje.
3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Konsul do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W pierwszym rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji.
(—) Severin von Verwaltung
Der Beobachter
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości