Strona 1 z 1

Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucji

PostNapisane: 13 wrz 2018, o 10:56
przez Verwaltung
Czcigodny Panie Wicemarszałku,
Jaśnie Oświecona Izbo,

Będzie krótko. W dniu 15 września zobowiązany jestem rozpocząć wybory do Senatu. Nie mam żadnych ideologicznych problemów i popędu do autokracji, żeby tych wyborów nie przeprowadzić. Natomiast mam inny problem, problem z infrastrukturą. Otóż, nie jestem na tyle biegły w sprawach informatycznych, żeby przeprowadzić wybory za pomocą oprogramowania przedstawionego w Ordynacji Wyborczej i też nie zdążę się go nauczyć w przeciągu tych 2 dni, dlatego zwracam się do Jaśnie Oświeconej Izby z prośbą o szybkie przyjęcie powyższej ustawy konstytucyjnej i niezwłocznym podjęciem uchwały o której w niej mowa. Myślę, że w przeciągu dodatkowego miesiąca (de facto 2 tygodni) uda się wypracować nowe, dużo prostsze zasady wyboru senatorów. Wiem, że takie działania można porównać z “mini zamachem stanu” i jest to też naginanie zasady lex retro non agit, ale nie mam po prostu innego wyjścia. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że w sclavińskim prawie nie ma wzmianek o zasadach prawniczych, a także że swoje działania opieram na stanie “wyższej konieczności”. Uważam że lepiej wybory przeprowadzić później niż wcale.


Z poważaniem,
(—) Seweryn Siepacz-RębajłoUstawa konstytucyjna
o zmianie Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii


Art. 1.


W art. 4 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii dodaje się ust. 6 o następującej treści:

"W przypadku sytuacji kryzysowej, w celu stabilizacji sytuacji, Senat może jednokrotnie przedłużyć czas trwania swojej kadencji o miesiąc, poprzez jednomyślnie popartą uchwałę w tej kwestii."

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucj

PostNapisane: 14 wrz 2018, o 20:08
przez Ludwik Tomović
Jaśnie Oświecona Izbo,

Z jednej strony rozumiem pobudki kierujące wnioskodawcą, jednak z drugiej strony mam wątpliwości które na ten moment nie pozwoliłyby mi zagłosować za projektem zgłoszonym przez Projektodawcę.
Naprawdę nie mamy innych możliwości rozwiązania sprawy?

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucj

PostNapisane: 14 wrz 2018, o 20:44
przez Verwaltung
Jest taka możliwość. Na podstawie art. 8 Małej Konstytucji, jeśli ja nie przeprowadzę wyborów, będą to mogli za mnie zrobić Marszałek/Wicemarszałek Senatu, Ministrowie (od najdłuższego urzędowania do najkrótszego) i potem poprzedni Konsulowie.

Czyli de facto (biorąc pod uwagę aktywne osoby) Czcigodny Baron de Bordeaux-Ossoliński lub JO Diuczessa Aureliuš-Sedrovski mogą to zrobić za mnie.

Jeśli ktoś z wymienionych potrafi to obsługiwać, to możemy wykorzystać to rozwiązanie.

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucj

PostNapisane: 14 wrz 2018, o 20:54
przez Ludwik Tomović
Zatem byłbym za wykorzystaniem tych opcji (jeśli to możliwe)
W ten sposób przeprowadzimy wybory zgodnie z procedurami a do czasu kolejnych na spokojnie wypracujemy jakieś rozwiązania.

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucj

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 12:17
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Czyniąc zadość formalnościom zarządzam na dni 15- 17 września debatę nad przedstawionym projektem.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucj

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 12:31
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Ze swej strony pragnę wyjaśnić, że nigdy nie obsługiwałem panelu głosowania w SEG, więc pomóc niestety nie mogę. Może należałoby rozważyć możliwość wykorzystania funkcjonalności Książęcej Komisji Wyborczej? O ile dobrze pamiętam panel wyborczy był już wykorzystywany do przeprowadzenia sclavińskich wyborów.

Re: Projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Małej Konstytucj

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 15:15
przez Verwaltung
W związku ze sceptycznym podejściem Oświeconej Izby do tego projektu, zwróciłem się z zapytaniem do JKM i Radcy Czuguł-Chana, czy moglibyśmy skorzystać z infrastruktury i pomocy KKW. O wynikach rozmowy poinformuję niezwłocznie.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło