Strona 1 z 2

Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 8 wrz 2018, o 09:53
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Przedstawiam projekt nowelizacji przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii w części dotyczącej długości kadencji Senatu i wyboru Rządu Konsulatu. Obecnie Konsul powołuje ministrów na wniosek Senatu, na dwumiesięczną kadencję i w tym samym trybie odwołuje ich przed upływem kadencji. Nowelizacja zakłada odejście od udziału Senatu w procedurze wybierania Konsulowi współpracowników oraz znosi dwumiesięczny czas trwania kadencji, przy czym wskazuje maksymalny czas trwania kadencji ministra. Wybory senatorów i nabory ministrów ogłaszane co dwa miesiące wydają się w obecnej sytuacji demograficznej powodować zbyt duży nakład pracy biurokratycznej.


Ustawa konstytucyjna
o zmianie ustawy - Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii


Art. 1
Przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii ("Senat jest wybierany na dwumiesięczną kadencję. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze uchwały Senatu lub referendum.") przyjmują brzmienie:
    Senat jest wybierany na czteromiesięczną kadencję. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze uchwały Senatu lub referendum.

Art. 2
Przepisy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii ("Konsul powołuje ministrów na wniosek Senatu, na dwumiesięczną kadencję, w tym samym trybie odwołuje ich przed upływem kadencji.") przyjmują brzmienie:
    Konsul w drodze postanowienia powołuje ministrów na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery miesiące, w tym samym trybie odwołuje ich przed upływem kadencji.

Art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 9 wrz 2018, o 10:20
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Niniejszym zarządzam na dni 9-14 września debatę nad przedstawionym projektem.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 10 wrz 2018, o 15:41
przez Verwaltung
Czcigodny Panie Wicemarszałku,
Oświecona Izbo Senatorska,

przychylam się do tego projektu i sam miałem proponować podobny. Biorąc pod uwagę obecną sytuację demograficzną, chciałbym jeszcze przedłożyć propozycje zmian dot. obywatelstwa sclavińskiego i działania Senatu. W związku z tym zwracam się z pytaniem do Oświeconej Izby, czy lepiej od razu rozpatrzyć wszystkie planowane zmiany i ewentualnie przyjąć je w 1 ustawie konstytucyjnej, czy po prostu wprowadzać je stopniowo, poprzez kolejne ustawy?

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 10 wrz 2018, o 17:45
przez Marceli
Wielce Szanowny Konsulu,
Oświecona Izbo Senatorska,

Nie wiem jak inni senatorowie - chętnie poznam ich zdanie, ale osobiście skłaniałbym się do opcji rozpatrywania propozycji oddzielnie. Myślę, że to uporządkuje naszą dyskusję. A i aktywność nasza zyska.

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 14 wrz 2018, o 20:09
przez Ludwik Tomović
Jaśnie Oświecona Izbo,

Również jestem za tym, abyśmy rozpatrywali propozycje oddzielnie.

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 12:41
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Niniejszym zarządzam w dniach 15-17 września br. głosowanie nad przedstawionym projektem nowelizacji
Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 12:41
przez Marceli
Z A

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 15 wrz 2018, o 17:35
przez Ludwik Tomović
ZA

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 21 paź 2018, o 15:30
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Czy Senat przyjął nowelę?

Re: Nowelizacja przepisów Małej Konstytucji Konsulatu Sclavi

PostNapisane: 21 paź 2018, o 15:33
przez Ludwik Tomović
Dobre pytanie.