Strona 1 z 1

Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzędów…

PostNapisane: 4 sie 2018, o 22:11
przez Helwetyk
Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Uzupełniając oczywiste przeoczenie w poprzedniej ustawie, mam zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Senatowi poniższą propozycję ustawy konstytucyjnej. Uzasadnienie ustawy pozostaje niezmienne, choć tu i teraz — po niedawno przeprowadzonych wyborach, aż sześciu kandydaturach i przy być może nadmiernym, nieuzasadnionym optymizmie (abstrahując od tego, czy optymizm może być kiedykolwiek uzasadniony, co do czego mam wątpliwości…) — niniejsze przedłożenie ujmuję w kategorii „na wszelki wypadek”.

Ustawa konstytucyjna
o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora

Art. 1.

Skreśla się art. 6 ust. 2 zd. 3 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 22 marca 2018 r. („Konsul nie może wchodzić w skład Senatu”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 4 sie 2018, o 22:39
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,
Szanowny Wnioskodawco,

zarządzam na dni 4-6 sierpnia 2018 roku debatę nad projektem ustawy konstytucyjnej o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 5 sie 2018, o 19:43
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

nie mam zastrzeżeń zarówno pod względem merytorycznym, jak i legislacyjnym. Popieram projekt.

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 7 sie 2018, o 12:20
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

zarządzam na dni 7-9 sierpnia 2018 roku głosowanie nad ustawą o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora. Sposób głosowania: za, przeciw, wstrzymuję się.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 7 sie 2018, o 13:42
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

głosuję za przyjęciem ustawy.

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 7 sie 2018, o 22:00
przez Marceli
Głosuję za.

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 10 sie 2018, o 10:39
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

stwierdzam, że Senat przyjął ustawę o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora. Ustawa została przekazana do podpisu JKW Konsulowi.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 10 sie 2018, o 16:29
przez Helwetyk
Poważany Panie Marszałku,
Wysoki Senacie!

Ustawę podpisuję i przekazuję Ministrowi Administracji do publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Ustawa konstytucyjna o zniesieniu niepołączalności urzęd

PostNapisane: 10 sie 2018, o 16:57
przez Verwaltung
Wasza Książęca Wysokość Konsulu,
Wysoka Izbo,

niezbędne czynności biurokratyczne zostały wykonane.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych