Strona 1 z 1

Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 30 lip 2018, o 14:33
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Działając na podstawie przepisów art. 4 ust. 5 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii oraz Postanowienia Konsula w sprawie zwołania Senatu na obrady niniejszym otwieram pierwsze posiedzenie Senatu Konsulatu Sclavinii.

Jednocześnie zarządzam wybory Marszałka Senatu i na dzień 2 sierpnia 2018 r. zakreślam ostateczny termin na dokonanie zgłoszenia kandydatur. Dodam, że kandydatem na Marszałka Senatu może być wyłącznie senator.

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 30 lip 2018, o 14:55
przez Arsacjusz
Zgłaszam swoją kandydaturę na urząd Marszałka Senatu.

Arsacjusz Arped

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 11:01
przez Arsacjusz
Panie Marszałku…?

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 14:53
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Pragnę poinformować, że wpłynęła jedna kandydatura - Poważanego Senatora Arsacjusza Arpeda.

Zgodnie z powyższym zarządzam głosowanie w sprawie wyboru ww. kandydata na stanowisko Marszałka Senatu III kadencji. Głosowanie zakończy się 6 sierpnia br. o godzinie 16.00. Dodam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 Małej Konstytucji Senat przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy senatorów.

Głosujemy poprzez oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymując się.

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 14:54
przez Marceli
Z A

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 16:43
przez Arsacjusz
Za.

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 16:57
przez Rihanna
Za.

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 17:42
przez Marceli
Oświecona Izbo Senatorska,
Pragnę poinformować, że Senat jednogłośnie wybrał Poważanego Senatora Arsacjusza Arpeda na stanowisko Marszałka Senatu III kadencji.

Serdecznie gratuluję i dziękuję Izbie za sprawne głosowanie.

Re: Wybory Marszałka Senatu III kadencji

PostNapisane: 4 sie 2018, o 18:00
przez Verwaltung
Wysoka Izbo,

informuję o publikacji uchwały w Dzienniku Praw.