Strona 1 z 1

Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 15 lip 2018, o 16:01
przez Helwetyk
Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Mam zaszczyt zaproponować Wysokiemu Senatowi wprowadzenie trzech punktowych zmian do obowiązujących przepisów o orderach i odznaczeniach.

Zmiany pierwszej — znoszącej nadawanie orderów na wniosek Senatu, zamiast tego ustanawiającej procedurę współdecydowania Konsula i Marszałka Senatu. Założenie, że Senat będzie z własnej inicjatywy przyjmował wnioski o nadanie orderów, w mojej ocenie nie znajduje zbyt dobrego potwierdzenia w praktyce wielu odsłon parlamentaryzmu sclavińskiego (wedle mojej najlepszej wiedzy, stosowne uchwały podjęto jedynie dwa razy, rok temu oraz cztery lata temu). Zmiany drugiej — znoszącej ograniczenie nadawania orderów i odznaczeń do jedynie trzech dni w roku; którego to ograniczenia, uczciwie pisząc, nie przestrzegałem, nie mając świadomości jego obowiązywania. W mojej ocenie nie ma dla niego dobrego, w praktyce, uzasadnienia. Zmiany trzeciej — usunięcia sformułowania o „państwowości” Sclavinii po roku 2011, nieznajdującego odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Ustawa Senatu
o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

W Ustawie o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii z dnia 6 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. art. 1 ust. 5 („Ordery Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii na wniosek Senatu wyrażony uchwałą”) otrzymuje brzmienie „Ordery Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii, działając w porozumieniu z Marszałkiem Senatu”;
  2. skreśla się art. 1 ust. 7 („Ordery i odznaczenia Konsulatu Sclavinii nadaje się w drodze postanowienia w dni świąt i uroczystości, określonych ustawą”);
  3. art. 4 ust. 2 („Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur państwa sclavińskiego po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011”) otrzymuje brzmienie „Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur Sclavinii po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 17 lip 2018, o 14:29
przez Arsacjusz
Wysoka Senacie,
Szanowny Wnioskodawco,

zarządzam na dni 17-19 lipca 2018 roku debatę nad projektem ustawy o o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 22 lip 2018, o 18:49
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

zarządzam na dni 22-24 lipca 2018 roku głosowanie nad ustawą o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Sposób głosowania: za, przeciw, wstrzymuję się.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 22 lip 2018, o 18:49
przez Arsacjusz
Głosuję za przyjęciem ustawy.

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 23 lip 2018, o 20:28
przez Rihanna
Oczywiście głosuje aa.

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 28 lip 2018, o 12:28
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

stwierdzam, że Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Ustawa została przekazana do podpisu JKW Konsulowi.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 28 lip 2018, o 12:34
przez Helwetyk
Poważany Panie Marszałku,
Wysoki Senacie!

Ustawę podpisuję i przekazuję Ministrowi Administracji do publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach

PostNapisane: 29 lip 2018, o 20:16
przez Verwaltung
Wysoka Izbo,

z pomocą Konsula udało się opublikować powyższą ustawę i ujednolicić tekst Ustawy
o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii
. Biurokratyczny obowiązek uznaje się za spełniony.


Ku chwale papierologii!

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych