Strona 3 z 3

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 26 sie 2018, o 18:17
przez Arsacjusz
§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2 i 4, w zw. z art. 1 ust. 3 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam postępowanie uchwałodawcze w sprawie złożenia na ręce Konsula wniosku o powołanie Ministra Informacji:
  1. termin zgłaszania kandydatur: do 30 sierpnia 2018 r. włącznie,
  2. miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?p=289361#p289361,
  3. odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze: http://sclavinia.sarmacja.org/seg/obywatele.php.

§ 2.

Kandydatura powinna zawierać wskazanie urzędu lub urzędów ministerialnych, o powołanie na który lub które ubiega się obywatel.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 26 sie 2018, o 18:18
przez Arsacjusz
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 3 ust. 3 dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza (Dz. P. poz. 9991) podaję do wiadomości publicznej zgłoszone i nieodrzucone kandydatury do Rządu Konsulatu Sclavinii:

Rihanna Aureliuš-Sedrovski — na urząd Ministra Kultury.


M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped