Strona 2 z 3

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 27 cze 2018, o 17:55
przez Arsacjusz
Wysoki Senacie,

składam swoją kandydaturę na urząd Ministra Finansów.

Arsacjusz Arped

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 27 cze 2018, o 21:19
przez Helwetyk
Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedłożyć swoją kandydaturę na urząd Ministra Gospodarki.

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 3 lip 2018, o 12:44
przez Arsacjusz
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 3 ust. 3 dekret Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza (Dz. P. poz. 9991) podaję do wiadomości publicznej zgłoszone i nieodrzucone kandydatury do Rządu Konsulatu Sclavinii:

  1. Arsacjusz Arped — na urząd Ministra Finansów,
  2. Helwetyk Romański — na urząd Ministra Gospodarki.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 19 lip 2018, o 19:25
przez Verwaltung
Poważany Panie Marszałku,

zwracam się z wnioskiem o wznowienie postępowania uchwałodawczego w sprawie złożenia na ręce Konsula wniosku o powołanie Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Moje szczególne zainteresowanie tymi stanowiskami jest dla mnie szczególnie ważne z powodu chęci niesienia pomocy biurokratycznej Konsulatowi wyrobienia sobie chłodnego emploi urzędniczego, które, gdy już zostanę urzędnikiem, przyda mi się podczas gnębienia petentów w nieistniejącym realu.

Z poważaniem,

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 19 lip 2018, o 23:06
przez Arsacjusz
§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2 i 4, w zw. z art. 1 ust. 3 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam postępowanie uchwałodawcze w sprawie złożenia na ręce Konsula wniosku o powołanie Ministra Administracji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Edukacji i Nauki:
  1. termin zgłaszania kandydatur: do 23 lipca 2018 r. włącznie,
  2. miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?p=286579#p286579,
  3. odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze: http://sclavinia.sarmacja.org/seg/obywatele.php.

§ 2.

Kandydatura powinna zawierać wskazanie urzędu lub urzędów ministerialnych, o powołanie na który lub które ubiega się obywatel.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 20 lip 2018, o 19:03
przez Verwaltung
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

zgłaszam swoją kandydaturę na posady Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Z poważaniem,

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 22 lip 2018, o 17:46
przez Marceli

Wielce Szanowny Marszałku,
Oświecona Izbo Senatorska,


Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na urząd Ministra Edukacji i Nauki.Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 24 lip 2018, o 21:52
przez Arsacjusz
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 3 ust. 3 dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza (Dz. P. poz. 9991) podaję do wiadomości publicznej zgłoszone i nieodrzucone kandydatury do Rządu Konsulatu Sclavinii:

  1. Seweryn Siepacz-Rębajło — na urząd Ministra Administracji i Ministra Spraw Wewnętrznych,
  2. Marceli de Bordeaux-Ossoliński — na urząd Ministra Edukacji i Nauki.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 20 sie 2018, o 15:06
przez Arsacjusz
§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2 i 4, w zw. z art. 1 ust. 3 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam postępowanie uchwałodawcze w sprawie złożenia na ręce Konsula wniosku o powołanie Ministra Informacji i Ministra Kultury:
  1. termin zgłaszania kandydatur: do 23 sierpnia 2018 r. włącznie,
  2. miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?p=288957#p288957,
  3. odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze: http://sclavinia.sarmacja.org/seg/obywatele.php.

§ 2.

Kandydatura powinna zawierać wskazanie urzędu lub urzędów ministerialnych, o powołanie na który lub które ubiega się obywatel.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

M A R S Z A Ł E K   S E N A T U
Arsacjusz Arped

Re: Powołanie Rządu Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 21 sie 2018, o 23:01
przez Rihanna
Moi drodzy!

Ponownie zgłaszam się na stanowisko Ministra Kultury! Mam nadzieję, że plany które mam, zostaną teraz zrealizowane!