Strona 1 z 3

Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 12 lut 2018, o 18:14
przez Arsacjusz
Eldorat, 12 lutego 2018 roku


Konsul Sclavinii
JKW Helwetyk Romanski
w miejscu


Na podstawie art. 6 ust. 3 Konstytucji Konsulatu Sclavinii przedkładam projekt ustawy zmieniającej ustawę o symbolach Konsulatu Sclavinii.

USTAWA
o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

Art. 1. W ustawie Rady Konsulatu Sclavinii z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii (Dz. P. poz. 9400) art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 10 000 libertów”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


U Z A S A D N I E N I E

Kodeks Sprawiedliwości uprawnia prowincje do stosowania kar grzywny w maksymalnej wysokości 10 tysięcy libertów. W nowelizowanej ustawie występuje przepis, wedle którego znieważający symbole konsulatu byłby narażony na karę grzywny wynoszącą 20 tysięcy libertów. Jednym słowem — nowelizacja ma na celu zapewnić zgodność lokalnych przepisów z prawem państwowym.

Obecna treść ustawy:
3. Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 20 000 libertów (podkreślenie — moje).

Zachęcam do poparcia projektu.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 12 lut 2018, o 18:39
przez Piotr III Łukasz
Jestem przeciwny.
W moim rozumieniu, symbole same powinny się bronić.
A jak ktoś znieważa symbole, to świadectwo wystawia sobie a nie symbolom.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 12 lut 2018, o 18:46
przez Arsacjusz
Trochę namieszałem. W obecnej ustawie już jest przepis, według którego można wymierzać karę grzywny za zniewagę symboli. Mój projekt tylko zmniejsza wymiar kary — z 20 do 10 tysięcy libertów — aby zapewnić zgodność naszych przepisów z państwowymi.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 12 lut 2018, o 19:23
przez Piotr III Łukasz
Zmniejszenie jestem gotowy poprzeć, choć wolałbym usunięcie tego przepisu

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 12 lut 2018, o 21:42
przez Helwetyk
Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado!

Zgodnie z konstytucją, „pierwsze czytanie projektu trwa siedem dni; Konsul może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady”. Zarządzam pierwsze czytanie projektu do dnia 19 lutego 2018 roku włącznie.

Projekt, oczywiście, popieram, jako bezdyskusyjny — nie możemy przekraczać uprawnień wynikających z prawa państwowego (to, czy należy w ogóle penalizować zniewagę symboli, to odrębna kwestia). Nie kryję jednak, że przy okazji nowelizacji chętnie widziałbym zastąpienie w ustawie słowa „państwowy” słowem „prowincjonalny”.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 13 lut 2018, o 15:41
przez Arsacjusz
Wysoka Rado,

w związku z propozycją JKW Helwetyka Romańskiego składam następującą poprawkę:
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii art. 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 1. W ustawie Rady Konsulatu Sclavinii z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii (Dz. P. poz. 9400) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: »3. Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 10 000 libertów«;
2) użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz »państwowy« zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem »prowincjonalny«".

Wprowadzoną zmianę podkreśliłem. Jeśli Rada przychyli się do powyższej poprawki, projekt będzie wyglądać następująco:
USTAWA
o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

Art. 1. W ustawie Rady Konsulatu Sclavinii z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii (Dz. P. poz. 9400) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 10 000 libertów”;
2) użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „państwowy« zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „prowincjonalny”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 13 lut 2018, o 16:05
przez Piotr III Łukasz
Ja zgadzając się ze słowami Jego Książęcej Wysokości Helwetyka uznaję, że temat obrazy symboli jest tematem oddzielnym. Dostosować się do prawa państwowego należy. Jest poprawka prowincjonalna. Jestem na tak!

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 13 lut 2018, o 17:17
przez Guedes de Lima
Myślę, że to kosmetyczna, aczkolwiek ważna kwestia. Oczywiście poprę. Trudno mi więcej dodać w tej dyskusji.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 13 lut 2018, o 17:46
przez зхао
Nie mam nic do dodania. Popieram.

Re: Ustawa o zmianie ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 13 lut 2018, o 20:21
przez Marceli
Popieram projekt uwzględniający autopoprawkę.
Wnoszę o skrócenie debaty.