Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobowe

Archiwum Akademii

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWniosek o grunt
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobowe

Postprzez Marceli 4 gru 2017, o 15:48

Obrazek
AKT ARCHIWALNY


Dz. Urz. Nr 3
poz. 1


Zarządzenie Rektora
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
  - Biblioteka Akademicka,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeteria "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
  - Biblioteka Akademicka jest jednostką wyodrębnioną w Rektoracie, gromadzi i udostępnia prace dyplomowe studentów Akademii, archiwizuje uchwały Konwentu Akademii, zarządzenia Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański, Ludwik Tomović
  Adiunkci: Mustafa Owski, Salvadore van der Saar
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: Viktor von Vihren
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
  Adiunkci: Krzysztof Hans van der Ice
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: Robert von Thorn,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
p. o. Rektora Akademii Sclavińskiej
-
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez Marceli 13 sty 2018, o 16:13

Obrazek
AKT ARCHIWALNY


Dz. Urz. Nr 3
poz. 2


Zarządzenie Rektora
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
  - Biblioteka Akademicka,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeteria "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
  - Biblioteka Akademicka jest jednostką wyodrębnioną w Rektoracie, gromadzi i udostępnia prace dyplomowe studentów Akademii, archiwizuje uchwały Konwentu Akademii, zarządzenia Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański, Ludwik Tomović
  Adiunkci: Mustafa Owski, Salvadore van der Saar
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: Viktor von Vihren
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
  Adiunkci: Krzysztof Hans van der Ice
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: JKM Robert Fryderyk,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński
2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez Marceli 29 sty 2018, o 12:56

Obrazek
AKT ARCHIWALNY


Dz. Urz. Nr 3
poz. 3


Zarządzenie Rektora
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
  - Biblioteka Akademicka,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeteria "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
  - Biblioteka Akademicka jest jednostką wyodrębnioną w Rektoracie, gromadzi i udostępnia dokumentację przebiegu studiów studentów Akademii, archiwizuje uchwały Konwentu Akademii, zarządzenia Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański, Ludwik Tomović
  Adiunkci: Mustafa Owski, Salvadore van der Saar
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: vacat
  Wykładowcy: Viktor von Vihren, Otto von Spee-Asketil
  Adiunkci: Krzysztof Hans van der Ice
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: JKM Robert Fryderyk,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński
2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.
3. W przypadku wakatu na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pełnienie obowiązków dziekana tej jednostki przejmuje Rektor.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez Marceli 11 lut 2018, o 12:34

Obrazek
Dz. Urz. Nr 3
poz. 4


Zarządzenie Rektora
z dnia 11 lutego 2018 r.
w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje wewnętrzną organizację Akademii, podział zadań naukowo-badawczych oraz określa przyporządkowanie pracowników naukowych do jednostek organizacyjnych.


§2
1. Tworzy się następujące jednostki organizacyjne:
 • Rektorat,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Nauk Technicznych,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum.
2. W strukturze Akademii na Forum Centralnym wyodrębnia się, oprócz jednostek, o których mowa w ust. 1, również:
 • Archiwum, w którym przechowywane będą treści archiwalne Akademii,
 • Kafeterię "U PRZYWÓDCY" służąca do prowadzenia swobodnych rozmów i dyskusji, niezwiązanych stricte z celami Akademii (tzw. off topic).
3. Akademia sprawuje opiekę nad Książnicą Sclavińską, która gromadzi i udostępnia publikacje Konsulatu Sclavinii, a także dokumenty wytworzone przez Akademię, w tym te dotyczące przebiegu studiów oraz uchwały Konwentu Akademii i zarządzenia Rektora Akademii.

§3
Określa się zadania jednostek organizacyjnych:
 • Rektorat jest jednostką administracji obsługującą Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych prowadzi badania i studia w dziedzinach związanych z człowiekiem jako istotą społeczną oraz jego twórczością, ponadto gromadzi, opracowuje i zabezpiecza materiały historyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, dotyczących istnienia państwowości Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Sclavińskiego Instytutu Historycznego oraz zarządza Aleją Zasłużonych,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych prowadzi badania i studia z zakresu nauk biologicznych i geograficznych, w tym opracowuje mapy mikronacyjne, przedstawia propozycje nazw obiektów fizjograficznych znajdujących się na terytorium Konsulatu Sclavinii, kontynuuje projekty badawcze Kolegium Nauk Przyrodniczych,
 • Wydział Nauk Technicznych prowadzi badania i studia odnoszące się do techniki i inżynierii jako dziedzin wiedzy, matematyki i technologii przetwarzania informacji,
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania i studia nad stosunkami społecznymi, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji pomiędzy różnymi podmiotami życia międzynarodowego, ponadto badaniami nad dyplomacją w mikronacjach, protokołem dyplomatycznym i językiem dyplomacji,
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum prowadzi badania i studia z zakresu nauk medycznych, profilaktyki i leczenia chorób oraz udziela ogólnodostępnych świadczeń na rzecz diagnozowania i leczenia.

§4
1. Ustala się składy osobowe jednostek organizacyjnych:
 • Wydział Historii i Nauk Humanistycznych
  Dziekan: Guedes de Lima
  Wykładowcy: Ludwik Tomović
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
  Dziekan: vacat
  Wykładowcy: Viktor von Vihren, Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Nauk Technicznych
  Dziekan: Ł.N.
  Wykładowcy: Roland Heach-Romański
 • Wydział Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych
  Dziekan: JKM Robert Fryderyk,
  Wykładowcy: Otto von Spee-Asketil
 • Wydział Medycyny - Collegium Medicum
  Dziekan: Marceli de Bordeaux-Ossoliński
2. Prowadzenie przez Naukowca wykładów i zajęć w ramach jednostki organizacyjnej, innej niż tej do której został przypisany w ust. 1, jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu Rektora.
3. W przypadku wakatu na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pełnienie obowiązków dziekana tej jednostki przejmuje Rektor lub Naukowiec wskazany przez Rektora w drodze komunikatu.

§5
1. Traci moc zarządzenie Rektora z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania jednostek organizacyjnych Akademii Sclavińskiej.
2. Wolumeny dotychczasowej Biblioteki Akademickiej, o której mowa w przepisach zarządzenia wskazanego w ust. 1, zostaną niezwłocznie przekazane do Książnicy Sclavińskiej z chwilą jej uruchomienia i przystosowania do potrzeb bieżącej publikacji Dziennika Urzędowego Akademii.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Dz. Urz. Nr 3 Jednostki organizacyjne AS i składy osobow

Postprzez Marceli 11 lut 2018, o 16:42


Publikacje Dziennika Urzędowego zostały przeniesione do Książnicy Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum akademickie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron