Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone

[3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Postprzez Sierg 6 sie 2016, o 19:04

U M O W A
sprzedaży znaczków


Zawarta 6 sierpnia 2016 r. w Czekanach (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Koroną Księstwa Sarmacji, reprezentowaną przez Radę Ministrów,
w imieniu której działa Siergiusz Asketil — Kanclerz,

zwaną dalej „Sprzedającym”,

a

Orjonem von Thorn-Surmą — Dyrektorem Galerii von Thorn,

zwanym dalej „Kupującym”


§ 1.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje przedmioty kolekcjonerskie — znaczki „Hitler Kaput” (ID: 6), „Saorse” (ID: 15) i „Morvan I” (ID: 17), zwane dalej „Rzeczami”.

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem Rzeczy.

§ 3.

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za Rzeczy cenę 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) libertów sarmackich.
2. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpiła przelewem na konto G00001 w dniu 6 sierpnia 2016 roku.

§ 4.

1. Przekazanie Rzeczy przez Sprzedającego na konto AF972 nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2016 roku.
2. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór Rzeczy.

§ 5.

1. Kupujący zobowiązuje się nie przenosić własności Rzeczy na podmioty trzecie w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy
2. Złamanie zobowiązania jest jednoznaczne z zapłatą Koronie Księstwa Sarmacji kary w wysokości 3 000 000 (słownie: trzech milionów) libertów sarmackich.

§ 6.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Postprzez Sierg 6 sie 2016, o 19:04

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Postprzez Orjon 6 sie 2016, o 19:05

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Starosarmacja
 


Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość