Strona 1 z 1

Wniosek o wykładnię

PostNapisane: 10 paź 2011, o 23:46
przez Yaraeh
11 października 2011 r., Bytów

Wysoki Sądzie,

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o wykładnię przepisu ustawy o obywatelstwie sarmackim, tj. art. 8a. ust. 1. dodanego przez Ustawę Sejmu nr 116 w brzmieniu: "Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przyczyną pozbawienia obywatelstwa może być w szczególności skazanie za przestępstwo na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy.".

Czy zgodnie z zasadą zakazu retroakcji prawa oraz ochrony praw słusznie nabytych możliwe jest pozbawienie kogoś obywatelstwa na mocy rzeczonego przepisu w związku z czynem popełnionym przed wejściem w życie ustawy? W istocie, w ocenie wnioskodawcy ustawa jest napisana pod ocenę wnioskodawcy, tym niemniej jej zastosowanie w sytuacji, gdy osoba wnioskodawcy z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie dopuścić się przestępstwa, w ocenie wnioskodawcy stanowiłoby złamanie podstawowej zasady prawa karnego.

W związku z czym wnoszę o rozpoznanie niniejszej sprawy.

Re: Wniosek o wykładnię

PostNapisane: 11 paź 2011, o 12:51
przez A0014
Zwracam Wniosek Wnioskodawcy, w związku z niespełnieniem wymogów wynikających z art.10 Kodeksu Sprawiedliwości.

Wniosek taki złożyć może:
Książę, Marszałek Sejmu, Kanclerz, Prefekt Generalny, określony aktem zasadniczym prowincji organ władzy publicznej, grupy co najmniej 10 obywateli, przewodniczący składu orzekającego, jeżeli od orzeczenia Sądu Najwyższego zależy rozstrzygnięcie w rozpatrywanej sprawie.