Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Postprzez Helwetyk 21 wrz 2011, o 11:47

Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia Księcia Sarmacji w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

Wysoki Sądzie,

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2011 r. Jego Książęca Mość nadał obywatelstwo sarmackie Rooshoffy’emu Byczq’owi (http://prawo.sarmacja.org/akt,4664.html).

Art. 5 ust. 2 pkt 6 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stanowi, iż „Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który: […] nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu”. Przepis ten został wprowadzony Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r. oraz wszedł w życie tego samego dnia.

Wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie SN/KK/16/2010 z dnia 2 lutego 2011 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,4602.html) Rooshoffy Byczeq został skazany na dwa tygodnie więzienia za przestępstwo ominięcia zakazu wynikającego z kary więzienia. Tym samym, postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa w związku z tym, iż skazanie nie uległo zatarciu w chwili wydania postanowienia.

W związku z powyższym, w imieniu Jego Książęcej Mości jako radca Dworu Książęcego, wnoszę o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 30 kwietnia 2011 r.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny,
Wicekonsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Postprzez Hugo 21 wrz 2011, o 13:04

Srebrny Róg, dnia 21 września 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu PSN Tomasza Hugo bar. Paca i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego SSN Jacka diuka Koraba.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/Adm/2/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Postprzez Irmi 21 wrz 2011, o 13:28

Bytów, 21 września 2011 r.

Wysoki Sądzie,

Wnoszę o włączenie niniejszego oświadczenia, wygłoszonego w imieniu mojego mandanta, albowiem zgodnie z przyjętym przez doktrynę prawa administracyjnego poglądem, stroną w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie.

Na wstępie pragnę zauważyć, iż wnioskowane przez JKW Piotra Mikołaja rozstrzygnięcie jest niezgodne z praktyką przyjętą w nauce prawa administracyjnego. Ponieważ zasady te, chociaż nie zostały wypracowane przez doktrynę sarmacką, z powodu oczywistego niedoboru odpowiednich przedstawicieli nauki, którzy często mają okazje zweryfikować swoje teorie w praktyce, wynikają z doktryny przyjętą przez przedstawicieli polskiej nauki prawa administracyjnego, będę w swoim wywodzie pisała po prostu o doktrynie, w domyśle polskiej.

W jurysprudencji przyjęło się, iż nie można uchylić decyzji administracyjnej, która wywarła nieodwracalne skutki materialne, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie w wydaniu innej decyzji, która zmieni stan rzeczy ustalony przez poprzednią decyzję. Pozostaje jedynie ubolewać, iż JKW Piotr Mikołaj, sprawując tak eksponowane i prestiżowe stanowisko, jakim bez wątpienia jest urząd kanclerza, nie jest świadomy reguł rządzących najistotniejszą z punktu widzenia zwierzchnika administracji publicznej gałęzią prawa, tj. prawem administracyjnym.

Odnosząc się do podniesionego przez moją osobę zastrzeżenia, jakoby decyzja o nadaniu obywatelstwa sarmackiego mojemu mandantowi, Rooshoffemu Byczqowi wywarła nieodwracalne skutki materialne należy podnieść, iż w istocie tak było, co udowodnię poprzez dowód niewprost. Zakładając zatem, że dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, wydanej przez zakład prawa administracyjnego, tj. Jego Książęcą Mość, mój mandant nie posiada obywatelstwa ex tunc.

Ponieważ mój mandant został wybrany jako poseł na Sejm XXXII kadencji, jak również uczestniczył w tych wyborach w sposób czynny, należy również dojść do wniosku, iż wybory te były przeprowadzone niezgodnie z prawem, zatem decyzja wydana przez Książęcą Komisję Wyborczą została wydana z naruszeniem prawa, czy jak wolałby z pewnością JKW Piotr Mikołaj, była ona nieważna od chwili wydania. Explicite, ustawy dotyczące zmiany konstytucji Księstwa Sarmacji są z mocy samego prawa nieważne, od chwili wydania.

Ponieważ zarówno ordynacja wyborcza została uchwalona przez Sejm XXXII kadencji oznacza to, iż w istocie obecny rząd został powołany z naruszeniem prawa, lub jakby wolał JKW Piotr Mikołaj, nie został powołany, albowiem ta decyzja jest nieważna z mocy samego prawa. Zatem zakładając, iż JKW Piotr Mikołaj ma rację, nie mamy w chwili obecnej ani rządu, ani Sejmu, ani cudownych ustaw rządu lodowego.

Jest to oczywisty absurd, jak zdołałam wykazać w swoim wywodzie. Dlatego też jurysprudencja przyjęła pogląd, iż nie nie można unieważnić decyzji administracyjnej, która wywarła nieodwracalne skutki materialne. Należy jednak zauważyć, iż realny Wojewódzki Sąd Administracyjny mógłby stwierdzić, w drodze uchwały, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, nie eliminując jej jednocześnie z porządku prawnego.
Irmina de Ruth y Thorn. Markiza Róży Wiatrów i diuczessa-małżonka Kamiennego Brzegu
herbu Złote Lilie i Piękne Życie
Podpułkownik pilot KSP
Plotkara

Obrazek Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 


Powrót do Archiwum Biura Podawczego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości