Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek - ust. o obyw. wandejskim

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne

Wniosek - ust. o obyw. wandejskim

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 11 lut 2013, o 00:30

Wysoki Sądzie,

Zwracam się o uznanie za niezgodny z Konstytucja następujących przepisów ustawy Churału Ludowego z dnia 3 stycznia 2013 roku o obywatelstwie wandejskim
http://prawo.sarmacja.org/akt,5751.html

przy czym:
1) w zakresie art. 1 zd. 2 "Obywatelstwo wandejskie jest najwyższym honorem, jaki może dotknąć mieszkańca mikronacji. Przynależność do Ludu Pracującego Wandejskich Miast i Wsi jest zaszczytem większym, niż zasiadanie na jakimkolwiek tronie, pełnienie jakiejkolwiek funkcji czy posiadanie jakiejkolwiek władzy." jako sprzeczna z art. 42 ust. 1 Konstytucji oraz art. 11 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, albowiem prowincja nie ma prawa uchwalać hierarchii tytułów, w tym zakresie w jakim poza własnymi odznaczeniami grupuje według hierarchii ważności inne godności i tytuły przewidziane przez prawo, w tym prawo wyższego stopnia.

2) w zakresie art. 4 "Prezydent, w przypadku zachowania uwłaczającego obywatelstwu, może zawiesić obywatela w jego prawach. Od decyzji o zawieszeniu w prawach obywatela przysługuje odwołanie do Kolektywu Mandragorskiego. Prezydent przywraca obywatelowi pełnię praw obywatelskich po ustaniu przesłanek zawieszenia, w szczególności po złożeniu przez zawieszonego obywatela samokrytyki popartej czynami wskazującymi na trwałą poprawę, bądź na wniosek Kolektywu Mandragorskiego poparty uchwałą Churału Ludowego." jako niezgodnego z art. 43 ust. 1 i 2 Konstytucji, gdyż unormowanie wychodzi poza ramy wyznaczone przez aktywność lub domicyl

3) w zakresie art. 5 ust. 3 "Honorowi obywatele wandejscy korzystają z czynnego prawa wyborczego, jeżeli inne prawa nie stanowią inaczej.", przy czym jako wzorzec kontroli podaję art. 43 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1., prosząc w miarę możliwości aby sąd rozważył uwzględnienie ewentualnie innego wzorca kontroli z urzędu.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek - ust. o obyw. wandejskim

Postprzez Hugo 11 lut 2013, o 08:26

Postanawiam o nadaniu biegu sprawie z wniosku Jego Książęcej Mości Piotra II Grzegorza
Wyznaczam do składu orzekającego JKW Daniela Łukasza, jako przewodniczącego, oraz siebie.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: Wniosek - ust. o obyw. wandejskim

Postprzez Daniel Chojnacki 20 mar 2013, o 21:09

Srebrny Róg, 20 marca 2013 r.


Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 20 marca 2013 r.


Sąd Najwyższy w składzie:

— SSN Daniel Łukasz – przewodniczący,
— SSN Tomasz Hugo mar. Pac

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2013 r. sprawy o zbadanie zgodności z Konstytucją Księstwa Sarmacji art. 1, art. 4 i art. 5 ust. 3 ustawy Churału Ludowego z dnia 3 stycznia 2013 r. o obywatelstwie wandejskim
orzeka:

  1. art. 1 zd. 2 ustawy Churału Ludowego z dnia 3 stycznia 2013 r. o obywatelstwie wandejskim nie jest niezgodny z art. 11 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji,
  2. art. 4 ustawy nie jest niezgodny z art. 43 Konstytucji Księstwa Sarmacji,
  3. art. 5 ust. 3 ustawy jest niezgodny z art. 43 Konstytucji Księstwa Sarmacji,
  4. art. 5 ust. 3 ustawy Churału Ludowego z dnia 3 stycznia 2013 r. o obywatelstwie wandejskim utraci moc obowiązującą dnia 5 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie:


Art. 42 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji zawiera enumeratywne wyliczenie kompetencji prowincji i krajów Korony. Jak wskazano w poprzednim wyroku o zbadanie konstytucyjności aktu prawnego Mandragoratu Wandystanu, do Mandragoratu Wandystanu stosuje się przepisy Konstytucji Księstwa Sarmacji odnoszące się do prowincji, o ile traktat unii nie stanowi inaczej. Mandragorat Wandystanu nie może więc podejmować działań innych niż te, które mogą podejmować prowincje.

Art. 42 ust. 1 pkt 7 KKS przyznaje prowincjom kompetencję do stanowienia własnych symboli i odznak. Do oceny konstytucyjności badanych przepisów niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy obywatelstwo prowincji może być potraktowane jako odznaczenie obowiązujące w prowincji. Należy więc zważyć dwie zasady: nierozszerzającego interpretowania przepisów kompetencyjnych (jak wskazano wyżej, katalog kompetencji prowincji jest zamknięty) oraz interpretowania przepisów w razie niejasności w taki sposób, aby nadać im sens zgodny z przepisami wyższego rzędu.

Sąd postanowił jako kolejny wzorzec kontroli uwzględnić przepis art. 43 Konstytucji Księstwa Sarmacji, o co wnioskował Książę Sarmacji (wnioskodawca).

Jego ratio legis jest dwojakie: po pierwsze, ma stanowić nagrodę i motywację do aktywności na rzecz prowincji, z drugiej strony – zapobiec znanym w przeszłości naruszeniom, swoistej „turystyce wyborczej”, w tym celu dopuszczając w odniesieniu do korzystania z praw publicznych spełnienie wymogów domicylu.

Sąd ustalił, że obywatelstwo może być potraktowane jako odznaka prowincji w rozumieniu art. 42 ust. 1 pkt 7 Konstytucji, lecz jednocześnie zaznacza, że nie może wiązać się ze zmianą statusu obywatela, tj. uzależniać korzystanie z jakichkolwiek praw publicznych od faktu posiadania obywatelstwa honorowego. Należy przez to rozumieć także inne odznaczenia.

Sąd zaznacza, że nadanie obywatelstwa nie uchybia obowiązkowi uzyskania zezwolenia książęcego na posługiwanie się tytułem honorowym prowincji, zgodnie z niebudzącą wątpliwości treścią art. 11 ust. 2 Konstytucji. Sam fakt nadania obywatelstwa jako oznaczenia nie jest tożsamy z możliwością posługiwania się nim jako tytułem honorowym. Obywatelstwo wandejskie, w rozumieniu ustawy Churału Ludowego, ma zarówno charakter odznaczenia prowincji, jak i tytułu honorowego (art. 11 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 7 Konstytucji).

Zdaniem sądu, uzależnienie korzystania z praw publicznych mogłoby wiązać się z posiadaniem obywatelstwa wandejskiego, pod warunkiem, że fakt jego posiadania byłby związany z obiektywnymi i niezmiennymi kryteriami wymienionymi w art. 43 Konstytucji, tj. posiadanie obywatelstwa honorowego byłoby związane trwale od spełnienia jasno określonego kryterium aktywności bądź od spełnienia wymogów domicylu. Obywatelstwo nie miałoby jednak już cech odznaczenia.

Należy więc dokonać wyboru: albo instytucja honorowego obywatelstwa będzie funkcjonowała jako odznaczenie prowincji niewiążące się z ani ograniczeniem, ani przyznaniem dodatkowych praw publicznych, albo będzie wiązała się obiektywnymi kryteriami w oparciu o art. 43 Konstytucji. Jeśli odznaczenie przyznawane przez prowincję ma tylko i wyłącznie honorowy charakter, tryb, warunki i zasady jego nadawania oraz odbierania prowincja może normować swobodnie.

Powyższego wymogu nie spełnia art. 5 ust. 3 ustawy o obywatelstwie wandejskim. W związku z tym Sąd Najwyższy postanowił o jego uchyleniu z dniem 5 kwietnia 2013 r. i nadaniu ustawie o obywatelstwie wandejskim treść zgodną z przepisami Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji wyroku, który jest ostateczny.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sąd Najwyższy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron