Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wykładnię

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Ruudi 20 cze 2015, o 19:28

Szanowny Panie Marszałku,


Moja aktywność może, acz nie musi ustać w ciągu dwóch dni. Nie sądzę, by roztropnym było ferowanie wyroków na przypuszczeniach, czy możliwych scenariuszach. Na dzień dzisiejszy jestem aktywnym obywatelem, a także asesorem powołanym do składu orzekającego w tej sprawie i do prawdy nie dostrzegam powodów odwołania.

Co więcej, w mojej opinii sprawa jest dostatecznie poważna i znacząca, by w składzie orzekającym znalazło się jak najwięcej, o ile nie wszyscy członkowie Trybunału Koronnego. Tym niemniej, jako legalista i monarchista, podporządkuję się decyzji zwierzchników, choćby była ona sprzeczna z moimi przekonaniami.


Z poważaniem,
(-) Antoni Rudnicki, asesor
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Alfred 20 cze 2015, o 19:52

Szanowny Panie Asesorze,

Można by mówić o "ferowaniu wyroków", gdyby odwołano Pana ze stanowiska asesora w ogóle, mając za uzasadnienie prawdopodobieństwo, że straci Pan w niedługim czasie aktywność. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia ze zwykłą decyzją w sprawie personalnej, a takowe dobrze jest podejmować, mając na uwadze, co z dużym prawdopodobieństwem może się zdarzyć.

Podkreślam też po raz kolejny, że nie było moją intencją wywarcie wpływu na treść orzeczenia w sprawie czy ograniczenie grona osób, które o niej zadecydują, a jedynie zapewnienie, aby postępowanie nareszcie doczekało się wyniku, na co wnioskodawca oczekuje już niemalże miesiąc. Nie będziemy zmieniać czy odrzucać ustaleń wcześniejszego składu orzekającego, a jedynie przekształcimy je w gotowe orzeczenie.


(—) Martin bar. Schlesinger-Asketil,
Marszałek Trybunału Koronnego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Ruudi 21 cze 2015, o 00:08

Szanowny Panie Marszałku,


Nie było moją intencją zarzucenie Szanownemu Panu manipulacji przy orzeczeniu Trybunału i jeśli moje wypowiedzi takowy oddały przekaz, to przepraszam i prostuję. Jednocześnie, jak już wcześniej zapowiedziałem, podporządkowuję się decyzji swojego przełożonego, choć osobiście się z nią nie zgadzam.


Z poważaniem,
(-) Antoni Rudnicki, asesor
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Alfred 21 cze 2015, o 21:36

Obrazek
WYROK
w imieniu
KSIĘSTWA SARMACJI


Trybunał Koronny w składzie:

 • Martin Schlesinger-Asketil, przewodniczący,
 • Młynek Kawowy,
po rozpoznaniu sprawy z wniosku Kanclerza Księstwa Sarmacji orzeka, iż:

 1. Prawa majątkowe osoby, która złożyła dobrowolny wniosek o zablokowanie jej konta w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, zwanej dalej "osobą blokowaną", po 14 dniach od dokonania blokady jej konta, jeżeli w tym czasie nie wnioskowała ona o cofnięcie blokady, zostają nieodwołalnie rozdysponowane w sposób określony punktami następującymi.
 2. Jeżeli przed dokonaniem blokady konta osoby blokowanej oświadczyła ona w miejscu publicznym swą wolę w kwestii rozdysponowania jej majątku po dokonaniu blokady jej konta, Rada Ministrów wykonuje to oświadczenie na wniosek jednego lub więcej z jego beneficjentów.
 3. Jeżeli osoba blokowana nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w pkt. poprzedzającym, lub jeżeli żaden z jego beneficjentów nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt. poprzedzającym, w ciągu 44 dni od dokonania blokady konta osoby blokowanej, jej prawa majątkowe rozdysponowuje się między Koronę a prowincję zamieszkiwaną przez osobę blokowaną w momencie dokonania blokady jej konta, zwaną dalej "prowincją", w następujący sposób:
  • prawo własności do instytucji należących do osoby blokowanej przechodzi na Koronę,
  • po pięćdziesiąt procent sumy gotówki znajdującej się na osobistym rachunku bankowym osoby blokowanej oraz na rachunkach bankowych należących do niej instytucji staje się własnością odpowiednio Korony i prowincji.
  Jeżeli w momencie dokonania blokady jej konta osoba blokowana nie zamieszkiwała żadnej prowincji, całość jej praw majątkowych przechodzi na Koronę.
 4. W przypadku zastosowania pkt. poprzedzającego, Korona ani prowincja nie odpowiadają za zobowiązania majątkowe osoby blokowanej.

UZASADNIENIE


W pierwszym rzędzie Trybunał pragnie wyrazić zdecydowaną dezaprobatę dla praktyki blokowania kont na wniosek osób, do których należą, bez wprowadzenia regulujących ją przepisów prawnych. Jakkolwiek mieści się to w kompetencjach Rady Ministrów, tworzenie nieskodyfikowanych procedur jest złą praktyką, przyczyniającą się do utrudnienia zrozumienia sarmackiego porządku prawnego oraz nierzadko tworzącą wątpliwości takie jak te, które rozstrzyga niniejsze orzeczenie.

Trybunał uznaje, że mieszkańcy Księstwa wnioskujący o potraktowanie ich w sposób tożsamy z tym stosowanym wobec skazanych na karę banicji lub wydalonych postanowieniem Księcia mieli lub powinni byli mieć świadomość, że utrata majątku na rzecz państwa sarmackiego dotyczyć będzie także ich. Jakkolwiek jednak w przypadku blokady konta na podstawie przepisów ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości przejście praw majątkowych na Koronę jest elementem kary, tak jeżeli chodzi o mieszkańców Księstwa blokowanych na własne życzenie Trybunał uznał, że zasługują oni na prawo do rozdysponowania swojego majątku, zaś jeśli z niego nie skorzystają, to sprawiedliwym jest, aby część ich majątku przypadła samorządowi ich ostatniego zamieszkania.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Ruudi 22 cze 2015, o 19:13

Czcigodny składzie orzekający,


Nie będę ukrywał, iż przedstawione orzeczenie wprawiło mnie w osłupienie. W ramach przysługujących Trybunałowi Koronnemu prerogatyw, ma on możliwość stosowania wykładni obowiązującego prawa. Zapytuję więc, dlaczego skład postanowił ustanowić prawo, skoro nie leży to w jego kompetencjach. Orzeczenie w punkcie 3. stwierdza podział praw majątkowych osoby wnioskującej o blokadę konta. Podział, o którym nie mówi żaden z istniejących przepisów prawa. Zapis ten jest więc nowym prawem, którego Trybunał stanowić nie może. Zadaniem Trybunału w tej sprawie było wyłącznie orzeczenie o możliwości przeprowadzenia blokady konta na wniosek osoby prywatnej, a nie ustalenie procedury dla takiego czynu. Przypomnę, iż w przepisach mówiących o blokadzie konta (banicji), nie ma mowy o podziale gotówki między Koronę a prowincję. Zadaniem Trybunału nie jest wyrażanie życzeń i mówienie o tym, jak coś powinno lub mogłoby wyglądać, lecz orzekanie o tym, jak stanowi litera prawa.

Wnoszę więc, by uprawniony wnioskodawca, tj. Książę, Marszałek Sejmu, bądź Kanclerz, złożył stosowne pismo wnoszące o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż powyższe orzeczenie jest kpiną z sarmackiego ustroju.Z poważaniem,
(-) Antoni Rudnicki, asesor
Z poważaniem,

Antoni Rudnicki
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości