Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TLGK - Renovatio pełną parą!

Kwatera Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, organizacji odpowiedzialnej za ochronę osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii.

Czy jesteś za przywróceniem TLGK?

Ankieta wygasła 29 paź 2016, o 15:06

Całym sercem! Ku chwale Królestwa!
7
100%
Zdecydowanie nie. Komu to potrzebne?
0
Brak głosów
 
Liczba głosów : 7

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez anglov 26 paź 2016, o 20:00

Drodzy,

zgodnie z rozmowami, wydałem dziś dekret o utworzeniu Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej, a Jana powołałem na jej Komendanta.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Laurencjusz 26 paź 2016, o 20:11

Wasza Królewska Wysokość!

Tempo budowy TLGK jest imponujące. Gorąco kibicuję oraz jako Komendant WKU oraz dowódca 1.GRO liczę na bliższą współpracę.

(-) mjr Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Julian FER 27 paź 2016, o 12:42

Wasza Królewska Wysokość!
Szanowny Komendancie!

Gratuluję i mam nadzieję, że TLGK będzie się prężnie rozwijać, a kto wie może i ramię w ramię z KGB, bo w Królestwie Baridasu pomysł jeszcze nie umarł, choć na pierwszy rzut oka nie widać ruchu w interesie.

Pozdrawiam
(-) Julian markiz Fer at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 27 paź 2016, o 16:11

Słowa uznania zawsze są miłe zarówno dla oka jak i dla ducha. :) To co przedstawiłem to dopiero szkic. Teraz trzeba to popchnąć na właściwe tory. ;) A co do współpracy to zawsze jestem na takową otwarty także jak ktoś miałby jakieś konkrety to może śmiało pisać.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Joanna Izabela 27 paź 2016, o 18:44

Gratuluje i mam nadzieje, ze TLGK będzie się ładnie rozwijać.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 28 paź 2016, o 23:49

Oto część projektu statutu TLGK. Dziś jestem już zbyt zmęczony aby spisać kolejne rozdziały, ale zapewniam, że projekt zostanie ukończony jeszcze przed końcem weekendu. Wiem, że każdy z Nas "ubóstwia" sprawy papierkowe, ale chciałbym abyście się z tym zapoznali i dali mi znać co o tym myślicie. Zależy mi na tym, czy te przepisy są dla Was czytelne i zrozumiałe, no i czy się z nimi zgadzacie. ;)

Statut
Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

(PROJEKT)

Af gešrifted: DD.MM.RRRR Jaar


Kapitel I. Teutońska Lwia Gwardia Królewska

1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska zwana dalej Gwardią, jest organizacją paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa teutońskiego i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii. Gwardia może również używać skróconej nazwy TLGK.
2. Gwardia działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Sejmu Księstwa Sarmacji nr 253 o organizacjach paramilitarnych, Dekrecie Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej oraz niniejszego statutu.
3. Gwardia swoim działaniem obejmuje terytorium Królestwa Teutonii. Dla właściwego realizowania swoich celów Gwardia może prowadzić działalność poza granicami Królestwa Teutonii. Siedzibą Gwardii jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
4. Nazwa Gwardii jest prawnie zastrzeżona.
5. Realizując swoje cele Gwardia opiera się na pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać współpracowników do realizacji swoich celów.


Kapitel II. Cele i sposoby działania

1. Gwardia realizuje następujące cele:

  1) Ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, w szczególności ochrona osoby Króla Teutonii i jego rodziny,
  2) Promocja postaw patriotycznych wśród społeczeństwa Królestwa Teutonii,
  3) Podejmowanie działań mających na celu promowanie Królestwa Teutonii, w szczególności jego kultury, historii i wieloletnich tradycji,
  4) Wzmacnianie obronności Królestwa Teutonii poprzez działania o charakterze pro obronnym, przygotowującym społeczeństwo do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym,
  5) Zrzeszanie osób zainteresowanych wojskowością, kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  6) Pilnowanie porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii,
  7) Dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa oraz Narodu Teutonii,
  8) Godne reprezentowanie Królestwa Teutonii pośród narodów ościennych.

2. Sposoby realizacji:

  1) Zabezpieczanie osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii,
  2) Organizowanie ochrony mającej zabezpieczać osobę Króla Teutonii i jego rodzinę w trakcie różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce w Królestwie Teutonii, czy też poza jego granicami,
  3) Prowadzenie działalności propagandowej nawołującej do pielęgnowania i publicznego okazywania patriotyzmu przez Teutończyków,
  4) Organizowanie przedsięwzięć lub współdziałanie w przedsięwzięciach związanych z kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  5) Organizowanie jednostek wojskowych odpowiedzialnych za obronność Królestwa Teutonii.
  6) Organizowanie szkoleń i manewrów mających na celu wzmocnienie obronności Królestwa Teutonii i promowanie postaw pro obronnych wśród Teutończyków,
  7) Organizowanie pracy dla osób chcących udzielać się na polach wojskowości, kultury i historii Królestwa Teutonii,
  8) Dbanie o porządek publiczny na obszarze Królestwa Teutonii poprzez piętnowanie zachowań godzących w dobro, interes i obyczaje Królestwa i Narodu Teutonii, osoby Króla oraz jego rodziny,
  9) Poświęcanie swojego czasu i wysiłku dla budowania zwartej, silnej i wolnej Teutonii,
  10) Reprezentowanie rycerskich wartości, które ukształtowały społeczeństwo teutońskie i uczyniły je jednym z najszlachetniejszych społeczeństw tego świata.


Kapitel III. Struktura kadrowa

1. Na czele Gwardii stoi Komendant powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii.
2. Komendant jest przełożonym wszystkich Gwardzistów.
3. Komendant ma prawo mianować swego Zastępcę spośród grona Gwardzistów.
4. W razie wakatu na stanowisku Komendanta do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą Gwardzista nie może piastować dowództwa dłużej niż trzy miesiące.
5. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Czasowa niemożność sprawowania obowiązków przez Komendanta nie może przekraczać okresu trzech miesięcy.
6. Zastępca bądź najwyższy rangą Gwardzista w sytuacjach wymienionych w ustępach 5. i 6. niniejszego Rozdziału przejmuje wszystkie prawa i obowiązki zawarte w Rozdziale IV. z zastrzeżeniem ustępu 1.


Kapitel IV. Komendant
1. Komendantowi z racji sprawowanej funkcji przysługuje stopień brygadiera w Gwardii.
2. Komendant za poczynania swoje i swoich podkomendnych odpowiada bezpośrednio przed Królem Teutonii.
3. Do obowiązków Komendanta należą:

  1) Prawidłowa realizacja celów zawartych w ustępie 1. Rozdziału II,
  2) Organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3) Określanie i wykonywanie programu szkolenia Gwardzistów oraz zapewnienie im właściwych warunków ich przebiegu,
  4) Współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5) Określanie wzorów umundurowania, stopni w Gwardii i wzorów legitymacji oraz identyfikatorów Gwardzistów,
  6) Prowadzenie Dziennika Praw Gwardii.

3. Komendant posiada pełnię władzy w Gwardii, ale może również przekazać część swych uprawnień pozostałym Gwardzistom.
4. Komendant w sprawach administracyjnych wydaje polecenia w postaci Rozporządzeń, natomiast w sprawach wojskowych wydaje polecenia w postaci Rozkazów.


Kapitel V. Struktura organizacji jednostek wojskowych

Strukturę organizacji jednostek wojskowych określa Komendant w drodze Rozporządzenia.

...
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Juarez 30 paź 2016, o 19:22

Oto finalna wersja projektu statutu TLGK. Zapraszam do dyskusji. :)

Statut
Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

(PROJEKT)

Af gešrifted: DD.MM.RRRR Jaar


Artykuł 1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska

1. Teutońska Lwia Gwardia Królewska zwana dalej Gwardią, jest organizacją paramilitarną podległą Królowi Teutonii, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, promowania patriotyzmu wśród społeczeństwa teutońskiego i pilnowania porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii. Gwardia może również używać skróconej nazwy TLGK.
2. Gwardia działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Sejmu Księstwa Sarmacji nr 253 o organizacjach paramilitarnych, Dekrecie Króla Teutonii nr 2/2016 w sprawie utworzenia Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej oraz niniejszego statutu.
3. Gwardia swoim działaniem obejmuje terytorium Królestwa Teutonii. Dla właściwego realizowania swoich celów Gwardia może prowadzić działalność poza granicami Królestwa Teutonii. Siedzibą Gwardii jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
4. Nazwa Gwardii jest prawnie zastrzeżona.
5. Realizując swoje cele Gwardia opiera się na pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać współpracowników do realizacji swoich celów.


Artykuł 2. Cele i sposoby działania

1. Gwardia realizuje następujące cele:

  1) ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii, w szczególności ochrona osoby Króla Teutonii i jego rodziny,
  2) promocja postaw patriotycznych wśród społeczeństwa Królestwa Teutonii,
  3) podejmowanie działań mających na celu promowanie Królestwa Teutonii, w szczególności jego kultury, historii i wieloletnich tradycji,
  4) wzmacnianie obronności Królestwa Teutonii poprzez działania o charakterze pro obronnym, przygotowującym społeczeństwo do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym,
  5) zrzeszanie osób zainteresowanych wojskowością, kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  6) pilnowanie porządku publicznego na terytorium Królestwa Teutonii,
  7) dbanie o powszechne dobro i interes Królestwa oraz Narodu Teutonii,
  8) godne reprezentowanie Królestwa Teutonii pośród narodów ościennych.

2. Sposoby realizacji:

  1) zabezpieczanie osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii,
  2) organizowanie ochrony mającej zabezpieczać osobę Króla Teutonii i jego rodzinę w trakcie różnego rodzaju wydarzeń mających miejsce w Królestwie Teutonii, czy też poza jego granicami,
  3) prowadzenie działalności propagandowej nawołującej do pielęgnowania i publicznego okazywania patriotyzmu przez Teutończyków,
  4) organizowanie przedsięwzięć lub współdziałanie w przedsięwzięciach związanych z kulturą, historią i tradycją Królestwa Teutonii,
  5) organizowanie jednostek wojskowych odpowiedzialnych za obronność Królestwa Teutonii.
  6) organizowanie szkoleń i manewrów mających na celu wzmocnienie obronności Królestwa Teutonii i promowanie postaw pro obronnych wśród Teutończyków,
  7) organizowanie pracy dla osób chcących udzielać się na polach wojskowości, kultury i historii Królestwa Teutonii,
  8) dbanie o porządek publiczny na obszarze Królestwa Teutonii poprzez piętnowanie zachowań godzących w dobro, interes i obyczaje Królestwa i Narodu Teutonii, osoby Króla oraz jego rodziny,
  9) poświęcanie swojego czasu i wysiłku dla budowania zwartej, silnej i wolnej Teutonii,
  10) reprezentowanie rycerskich wartości, które ukształtowały społeczeństwo teutońskie i uczyniły je jednym z najszlachetniejszych społeczeństw tego świata.


Artykuł 3. Członkowie Gwardii, ich prawa i obowiązki

1. Członkiem Gwardii może zostać osoba będąca obywatelem Królestwa Teutonii, posiadającym nieposzlakowaną opinię, która złożyła do Komendanta wniosek o przyjęcie do Gwardii.
2. Komendant po otrzymaniu wniosku o przyjęcie do Gwardii prywatnie przeprowadza proces rekrutacyjny podczas, którego poznaje kandydata zadając mu pytania. Ponadto Komendant może się zwrócić do osób trzecich w celu poznania ich opinii o kandydacie.
3. Komendant po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przyjmuje lub odrzuca wniosek kandydata w drodze Rozporządzenia. Jeśli wniosek został przyjęty Komendant, w drodze Rozporządzenia, mianuje kandydata na stopień Gwardzisty. Nowo mianowany Gwardzista ma obowiązek złożyć publiczną przysięgę w Zamku Królewskim według następującej roty:

  "Ja, Lwi Gwardzista Królewski,
  świadom podejmowanych obowiązków
  przysięgam
  służyć wiernie Królestwu i Narodowi Teutońskiemu,
  Króla i rodziny jego strzec nawet z narażeniem własnego życia.
  Stać na straży granic, praw i dobrego imienia Teutonii,
  ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki.
  Przestrzegać dyscypliny służbowej,
  lojalnym wobec przełożonych być.
  Dochować tajemnic związanych ze służbą,
  Bronić Honoru, Godności i Wolności swojej oraz każdego Teutończyka.
  Jeśli zaś przysięgi mej nie dochowam
  niechaj przeklęty będę na wieku wieków."

4. Członkowie Gwardii dzielą się na:

  1) szeregowych,
  2) podoficerów,
  3) oficerów.

5. Szeregowym jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Gwardzisty bądź Starszego Gwardzisty.
6. Podoficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Kaprala, Wachmistrza bądź Chorążego.
7. Oficerem jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny i posiada stopień Porucznika, Kapitana, Majora, Pułkownika lub Brygadiera.
8. Każdy członek Gwardii jest zobowiązany:

  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Gwardii,
  2) dbać o dobre imię Gwardii,
  3) popierać i czynnie realizować cele Gwardii wymienione w ustępie 1. Artykułu 2.,
  4) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  5) stosować się do poleceń przełożonych.

9. Każdy członek Gwardii ma prawo:

  1) do udziału w szkoleniach, manewrach i zebraniach Gwardii,
  3) do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Gwardii,
  4) do posiadania legitymacji Gwardii,
  5) do zgłaszania własnych inicjatyw,
  6) do odwołania się od Rozporządzeń i Rozkazów Komendanta,
  7) do dobrowolnego wystąpienia z Gwardii.


Artykuł 4. Struktura organizacyjna

1. Gwardia do realizacji swoich celów statutowych może powoływać różnego rodzaju jednostki organizacyjne i wojskowe, którymi kieruje Komendant.


Artykuł 5. Władze

1. Władzę w Gwardii sprawuje Komendant powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii.
2. Komendant jest przełożonym wszystkich członków Gwardii.
3. Komendantowi z racji sprawowanej funkcji przysługuje stopień Brygadiera w Gwardii.
4. Do obowiązków Komendanta należą:

  1) prawidłowa realizacja celów zawartych w ustępie 1. Artykułu 2,
  2) organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3) określanie i wykonywanie programu szkolenia członków Gwardii oraz zapewnienie im właściwych warunków ich przebiegu,
  4) współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5) określanie wzorów umundurowania, stopni w Gwardii i wzorów legitymacji członków Gwardii,
  6) prowadzenie Dziennika Praw Gwardii,
  7) przestrzeganie postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  8) zapewnianie członkom Gwardii wsparcia w każdej dostępnej formie,
  9) dawanie podwładnym wzorowego przykładu zachowania oraz kompetencji służbowych,
  10) bieżące analizowanie efektywności pracy swoich podwładnych i informowanie ich o zauważonych nieprawidłowościach,
  11) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Gwardii,
  12) przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Gwardii,
  13) odpowiadanie za poczynania swoje i swoich podkomendnych bezpośrednio przed Królem Teutonii.

5. Komendant ma prawo:

  1) przekazać część swych uprawnień pozostałym członkom Gwardii,
  2) wydawać polecenia w postaci Rozporządzeń i Rozkazów,
  3) mianować swego Zastępcę spośród członków Gwardii,
  4) zwołać zebranie Gwardii w celu omówienia spraw najwyższej wagi,
  5) nagradzać i karać członków Gwardii,
  6) zgłosić czasową niemożność sprawowania pełnionej funkcji,
  7) wnioskować do Króla Teutonii o rezygnację z pełnionej funkcji.


Artykuł 6. Nagrody i kary

1. Członek Gwardii, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:

  1) pochwałę,
  2) przedstawienie do odznaczenia,
  3) mianowanie na wyższy stopień.

2. Członek Gwardii może zostać ukarany przez:

  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) obniżenie stopnia,
  4) zawieszenie w czynnościach służbowych,
  5) pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.

3. O nagrodzeniu członka Gwardii lub jego ukaraniu decyduje Komendant po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.


Artykuł 7. Symbole

1. Gwardia ma prawo posiadać własny herb i sztandar, które ustanawia Komendant w drodze Rozporządzenia.


Artykuł 8. Przepisy końcowe

1. W razie wakatu na stanowisku Komendanta do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą członek Gwardii nie może piastować dowództwa dłużej niż trzy miesiące.
2. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą członkowi Gwardii. Czasowa niemożność sprawowania obowiązków przez Komendanta nie może przekraczać okresu trzech miesięcy.
3. Zastępca bądź najwyższy rangą członek Gwardii w sytuacjach wymienionych w ustępach 1. i 2. niniejszego Artykułu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Komendanta zawarte w Artykule 5. z zastrzeżeniem punktów 3), 6) i 7) ustępu 5.
4. Uchwalenie i każdorazowa zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Króla Teutonii.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez AJ Piastowski 31 paź 2016, o 12:06

Cieszę się, że przypadło Ci do gustu rozwinięcie tej inicjatywy. Tak jak i kiedyś, tak i dziś, chętnie pomogę w razie potrzeby, muszę tylko odkurzyć swój mundur...

Nigdy nie zrzekłem się praw związanych z powołaniem do służby i nadal (choć w uśpieniu) trzymam w ręku miano Zastępcy Dowódcy Gwardii w stopniu pułkownika. Dlatego też, dla lepszej narracji z uwagi na nieaktywność założyciela TLGK - Martesa von Padors, chętnie przekażę Ci patenty oficerskie dowódcy, jeśli masz taki cel, czas, chęci i ochotę na objęcie tej funkcji?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez anglov 31 paź 2016, o 17:17

Do samego aktu nie mam zastrzeżeń stricte merytorycznych (ale przed zgodą na akceptację dokładnie raz jeszcze przeczytam, bo mimo wszystko teraz miałem czas wyłącznie na przejrzenie), natomiast mam dwie uwagi techniczne, pod rozwagę:
Po pierwsze zastanawiam się czy zamiast dawać tak rozbudowane przepisy końcowe, nie lepiej ust. 1, 2 i 3 przenieść do osobnego artykułu, zatytułowanego „sytuacje nadzwyczajne”. Moim zdaniem będzie miało to bardziej logiczną konstrukcję.
Po drugie – regulaminy i statuty, z tego co wiem, raczej dzielą się na paragrafy niż artykuły. Zastanawiam się, czy nie dobrze byłoby zmienić nazewnictwo.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TLGK - Renovatio pełną parą!

Postprzez Hetman_Gotfryd 1 lis 2016, o 17:36

Generalnie to mnie tylko zastanawiaj punkty dotyczące manewrów i tworzenia jednostek wojskowych...bo to są raczej kompetencje KSZ; co innego wspólne manewry. Ale jednostki ? tą kwestie obgadamy z Hetmanem Wielkim i dam znać co i jak-( Kilka dni na to potrzebuję ) Tym bardziej że jak wiadomo jestem bardziej za wersja BOR+ Policja jako TLGK.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Teutońska Lwia Gwardia Królewska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron