Strona 1 z 1

Zażalenie na postanowienie PSO w TK KN 18/01/03

PostNapisane: 14 sty 2018, o 20:59
przez RCA
Grodzisk, 14 stycznia 2018 r.


Dotyczy: TK KN 18/01/03

Roland hr. Heach-Romański
Marszałek Trybunału Koronnego


Niniejszym pragnę, na podstawie art. 42. § 1. Kodeksu Postępowania przed Trybunałem Koronnym wnieść zażalenie na postanowienie wydane przez Przewodniczącego Składu Orzekającego, Markusa diuka Arpeda. W dniu dzisiejszy, tj. 14.01.2018 r., o godzinie 12:56 Przewodniczący SO zamieścił informację/decyzję/postanowienie wzywające do zajęcia stanowiska przez Krzysztofa diuka Czuguł-Chana, argumentując, o godz. 13:22, iż diuk Czuguł-Chan był osobą wydającą postanowienie o zarządzeniu elekcji, które to postanowienie zostało zaskarżone przez wnioskodawców we wskazanym postępowaniu, a które to zaskarżenie zostało przez nich w toku postępowania wycofane (na etapie apelacji do wyroki I instancji TK). Decyzja Przewodniczącego SO wydaje się stać w sprzeczności z faktem, iż postanowienie zarządzające elekcję wydaje Regent, działający w zastępstwie Księcia, nie zaś osoba funkcję tę sprawująca. Z naszego punktu widzenia decyzję wydał Tron. Diuk Czuguł-Chan przestał pełnić funkcję Regenta i jedyną osobą właściwą dziś do reprezentowania Tronu w zakresie toczących się spraw jest Książę Sarmacji, nie zaś osoba, która była Regentem.

Wobec tego wnoszę o taką zmianę postanowienia PSO by zadość uczynić faktom i dopuścić Księcia Sarmacji do sprawy.

Re: Zażalenie na postanowienie PSO w TK KN 18/01/03

PostNapisane: 14 sty 2018, o 21:48
przez Roland
Dyskusja pod zażaleniem została wydzielona. Upraszam o powagę.

Re: Zażalenie na postanowienie PSO w TK KN 18/01/03

PostNapisane: 16 sty 2018, o 12:09
przez RCA
Panie Marszałku,

skoro sprawa została zakończona, wycofuję zażalenie.