Strona 3 z 3

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

PostNapisane: 3 cze 2019, o 12:40
przez Januszek vH-P
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

ATK Januszek von Hippogriff-Pałasz,
Przewodniczący Składu Orzekającego,
ATK JKM Piotr III Łukasz,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze [K 6/19], wszczętą na wniosek Oskarżyciela Prywatnego- JKW Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF891) przeciwko JO Laurencjusza Ma Hi at Atera (AF891), oskarżonego o to, że naruszył art. 43. ust. 1. pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115— Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) tj. iż dnia 28 kwietnia 2019 r. w miejscu publicznym Księstwa Sarmacji, a to w komentarzu pod artykułem mojego autorstwa, pomówił moją osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą mnie poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. Króla Baridasu i Kanclerza Sarmacji.

rozstrzygniecie


Uznaje oskarżonego niewinnym zarzucanego mu czynu określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

uzasadnienie


Po przeanalizowaniu całości sprawy Trybunał Koronny nie dopatrzył się znamiona pomówienia osoby JKW Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana przez oskarżonego. Na podstawie wymienionych w akcie oskarżenia wypowiedzi obu stron rozprawy wynika, że oskarżony nie miał zamiaru pomówić osoby JKW. Jednak, aby sprawa była prostsza, przypomnijmy treść art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości:

Pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu.


W ocenie Trybunału oskarżony domagał się uprawnień wynikających z faktu objęcia urzędu Wicekróla Baridasu, a pisząc pod exposé kanclerskim, nie pomówił, ale dyskutował nad sprawą dokumentu, które z racji pełnionego urzędu powinieben poznać. Nie zauważyliśmy, aby przez tę toczącą się 2 miesiące dyskusji doszło do utraty zaufanie etc. Oprócz faktu, że został konflikt pomiędzy oskarżonym a oskarżycielem zauważony nic więcej się nie wydarzyło.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie


Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Marszałka Trybunału w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.