Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Moderator: Trybunał Koronny: przewodniczący

K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez Albert 12 kwi 2019, o 17:49

Eldorat, 12 kwietnia 2019 roku


Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Alberta diuka Felimi-Liderskiego, AE494


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego


Oskarżam Adama Aleksandra (paszport: AG927, zamieszkały w Almerze) o to, że poprzez posługiwanie się jednocześnie tożsamością князь из далекой русской земли из далекой русской (paszport: AG930), wprowadzał w błąd inne osoby, a także osiągnął korzyść majątkową, naruszając tym samym art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Dla oskarżonego Prefektura wnosi o karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności.UZASADNIENIE


Oskarżony zarejestrował się w Sarmacji 28 marca br., w swoim pierwszym poście na Forum Centralnym przedstawiając się jako dyplomata z Królestwa Pelandii [1]. Prefektura już wtedy zdecydowała się na pouczenie Oskarżonego, celem zapobieżenia ewentualnemu złamaniu przez niego prawa [2]. Dalsza działalność Oskarżonego obejmowała głównie przeróżne pytania na Forum Centralnym, wnioski o uznanie wspomnianej Pelandii przez Księstwo Sarmacji, czy narzekanie na aparat państwowy [3], często w sposób wulgarny, co spotkało się z reakcją Prefektury [4].

Konto o tożsamości князь из далекой русской земли из далекой русской zostało zarejestrowane w Księstwie 12 kwietnia br. Rzekomy Rosjanin w wątku na Forum Centralnym [5] przedstawił się jako były mieszkaniec upadłej rosyjskiej mikronacji o populacji 47 000 (słownie: czterdziestu siedmiu tysięcy) ludzi. O godzinie 13:31:07 „Rosjanin” dokonał przelewu o tytule HAJSHAJSHAJSHAJSHAJS (odznaczając się przy okazji znajomością polskiego slangu) na kwotę 420,00 libertów (całkowity ówczesny majątek „Rosjanina”) na konto Oskarżonego Adama Aleksandra [6]. Dodając do tego wypis z rejestru klonów [7], możemy z całą pewnością stwierdzić, iż mamy do czynienia z naruszeniem art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

Niniejszy akt oskarżenia jest niejako działaniem prewencyjnym — dotychczasowa skala łamania prawa przez Oskarżonego nie jest bowiem porażająca, aczkolwiek są przesłanki, aby przypuszczać, że nabierze ona z czasem rozpędu. W związku z tym, w trybie art. 6 ust. 2 Ustawy o prefektach dokonano zatrzymania Oskarżonego [8].

Prefektura zdaje sobie sprawę z możliwości wszczęcia w niniejszym przypadku procedury wydalenia cudzoziemca. Nie uważamy jednak, aby „kończenie sarmackiej kariery” pana Adama Aleksandra leżało w interesie Księstwa. Wierzymy, że jasny sygnał w postaci dwóch miesięcy więzienia (mimo że Prefektura mogła wnioskować nawet o banicję) sprawi, iż Oskarżony zrozumie błędy w swoim postępowaniu. W najgorszym przypadku okaże się zwykłym trollem, co spotka się już z bardziej zdecydowaną reakcją Prefektury.

W związku z powyższym, Prefektura wnosi jak na wstępie.


MATERIAŁ DOWODOWY

 1. Pierwszy post Oskarżonego
 2. Upomnienie pierwsze
 3. Wątek „Zniszczona Sarmacja”
 4. Upomnienie drugie
 5. Wątek Rosjanina
 6. Przelew
 7. Screen z rejestru klonów
 8. Zatrzymanie
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez Michal_Feliks 22 kwi 2019, o 15:44

Eldorat, 22 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4&3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 4/19;
 3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę i ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza
 4. wyznaczam ATK Vanderleia Boubulinę na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez VAT 24 kwi 2019, o 19:16

Otwieram rozprawę
.


Wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 27.04.2019 r.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez Adam Aleksander 28 kwi 2019, o 16:50

najhmhmj
(~) Adam Aleksander"Życie sprawia ból"
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez Adam Aleksander 28 kwi 2019, o 16:51

xdxdxd
(~) Adam Aleksander"Życie sprawia ból"
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez VAT 29 kwi 2019, o 18:26

Bardzo dziękuję oskarżonemu za zabranie głosu.

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez VAT 9 maja 2019, o 00:37

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

 • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste – Przewodniczący Składu Orzekającego,
 • ATK ATK Januszek von Hippogryff-Pałasz,
po rozpoznaniu na wniosek Korony Księstwa Sarmacji reprezentowanej przez Prefekta Generalnego w dniu 03 maja 2019 r. na rozprawie sprawy o sygn. TK 4/19 przeciwko oskarżonemu Adamowi Aleksandrowi (AG927) o dokonanie przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości, to jest o to, że poprzez posługiwanie się jednocześnie tożsamością князь из далекой русской земли из далекой русской (AG930), wprowadzał w błąd inne osoby, a także osiągnął korzyść majątkową,

rozstrzygniecie

uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

uzasadnienie


Aktem oskarżenia z dnia 12 kwietnia 2019 r. Prefekt Generalny oskarżył Adamowi Aleksandrowi (AG927) o to, że poprzez posługiwanie się jednocześnie tożsamością князь из далекой русской земли из далекой русской (paszport: AG930), wprowadzał w błąd inne osoby, a także osiągnął korzyść majątkową, naruszając tym samym art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Dla oskarżonego Prefektura wnosi o karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Szczegółowa treść uzasadnienia aktu oskarżenia jest ogólnodostępna (akt oskarżenia) wobec czego Trybunał nie widzi potrzeby jego ponownego przytaczania w tym miejscu.

Na wstępie należy pokreślić, że Prefektura oskarżyła Adama Aleksandra o przestępstwo określone w art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości, zgodnie z którym: "Zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji jest posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej". W związku z powyższym, bez znaczenia dla rozpoznawanej sprawy jest przytaczane przez Prefekturę obiektywnie naganne zachowanie oskarżonego nie mieszczące się jednak w opisie zarzucanego mu czynu.

W ocenie Trybunału oskarżony jest niewinny.

Znamiona przestępstwa określonego w art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości wymagają wystąpienia umyślności po stronie oskarżonego, a więc zamiaru bezpośredniego popełnienia przestępstwa (oskarżony wie, że popełnia przestępstwo i chce je popełnić), albo chociaż ewentualnego (głównym zamiarem oskarżonego nie jest wprawdzie popełnienie przestępstwa, ale ma on świadomość, że może je popełnić i godził się z tym).

Ciężar dowodu umyślności ciąży wyłącznie na Prefekturze, która go w żaden sposób nie udowodniła. W tej sytuacji oskarżony nie miał obowiązku podejmować aktywnej obrony, a Trybunał nie może umyślności domniemywać.

Owszem, oskarżony przelał z jednego należącego do siebie (swojego klona) konta bankowego na drugie należące do siebie konto bankowe kwotę 460 lt, natomiast okoliczność ta sama w sobie jest niewystarczająca do przypisania oskarżonemu odpowiedzialności. Przede wszystkim, Prefektura nie wykazała by oskarżony miał świadomość, że podejmowane przez niego działania są zabronione. Równie dobrze oskarżony mógł, jako osoba nowa w Księstwie Sarmacji, przelać tą kwotę na próbę, w ramach testowania funkcjonowania systemu Księstwa Sarmacji, będąc całkowicie nieświadomym, że popełnia przestępstwo.

Ponadto, nie ma też dowodów na to, by oskarżony miał zamiar posługiwać się równolegle, w tym samym czasie, swoimi dwiema tożsamościami w Księstwie Sarmacji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że oskarżony nie logował się na swoje drugie, "rosyjskie" konto od chwili zdarzenia (przelania sobie pieniędzy). Trudno więc mówić tutaj o świadomym posługiwaniu się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia kogokolwiek w błąd, a więc wypełnieniu jednego ze znamion zarzucanego oskarżonemu czynu.

Wreszcie, biorąc pod uwagę obecne realia, trudno uznać kwotę 460 lt za realna korzyść majątkową.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
/-/ Januszek von Hippogryff-Pałasz
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Postprzez Adam Aleksander 15 maja 2019, o 20:09

A ja i tak nie wiem o co w tym chodzi :/
(~) Adam Aleksander"Życie sprawia ból"
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Więzień Jego Książęcej Mości
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość