Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez AFvTD 1 mar 2019, o 18:50

Wysoka Izbo

W związku z wypowiedzią oskarżonego, która jedynie jeszcze bardziej próbuje dalej obrazić moją osobę, jak również nie wnoszące nic nowego informuję, że nie zamierzam składać kolejnego stanowiska. Nie wniosę nic nowego, a polemika i powtarzanie tych samych słów jedynie będzie śmiechem w Trybunale, jakkolwiek zachowanie Szanownego Jarosława Wawrzyniaka i tak już zmieniło tę rozprawę w cyrk...

Pomimo to jestem gotowy na odpowiedzenie na wszelkie pytania Wysokiego Trybunału


Z wyrazami szacunku
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 4 mar 2019, o 19:58

Trybunał ma jedno pytanie do wnioskodawcy.

Czy wnioskodawca domaga się ukarania uczestnika także za wypowiedzi oznaczone we wniosku inicjalnym jako [4] oraz [5], czy też przytacza je jedynie jako uzasadnienie wniosku?
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez AFvTD 4 mar 2019, o 20:44

Wysoki Trybunale

Wypowiedzi [4] oraz [5] przytaczam jedynie jako uzasadnienie wniosku i nie domagam się ukarania oskarżonego za rzeczone wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 11 mar 2019, o 19:49

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.


(—) Wojciech Hergemon
Arcyksiążę Teutończyków

przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Avatar użytkownika
 

Re: K 2/19 - Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 14 mar 2019, o 17:55

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Wojciech Hergemon, Arcyksiążę Teutończyków, przewodniczący,
  • MTK JKW Defloriusz Dyman Wander,
rozpoznawszy na wniosek Alfreda Fabiana von Tehen-Dżek (AG541) sprawę przeciwko uczestnikowi Jarosławowi Wawrzyniakowi (AG644) o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz 4 k.s., polegający na publicznym określeniu wnioskodawcy mianem osoby o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym,

rozstrzygniecie

Uznaje uczestnika Jarosława Wawrzyniaka (AG644) za niewinnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz 4 k.s.


uzasadnienie

Uczestnikowi Jarosławowi Wawrzyniakowi zarzucono czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz 4 k.s., przy czym podkreślić należy, że czyn taki ścigany jest z oskarżenia prywatnego. W toku sprawy wnioskodawca sprecyzował, że domaga się ukarania uczestnika wyłącznie za określenie wnioskodawcy mianem osoby o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym.

Mając na względzie art. 43 ust. 1 k.s. w zw. z art. 32 § 1 k.p.t.k., zgodnie z którym zarzucane uczestnikowi czyny ścigane są z oskarżenia prywatnego, wniosek inicjalny i późniejsze stanowisko niewątpliwie zakreśliły ramy niniejszego postępowania. Tym samym przedmiotem rozpoznania Trybunału było jedynie użycie zwrotu o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym. Wszelkie inne sformułowania jakie kierował uczestnik pod adresem wnioskodawcy (zarówno poza, jak i na sali sądowej) nie miały znaczenia w sprawie.

Trybunał ustalił następujący stan faktyczny.

Uczestnik istotnie określił wnioskodawcę mianem osoby o podejściu nacjonalistycznym i antyprawnym (okoliczność bezsporna). Wnioskodawca jest, a także był w okresie, którego sprawa dotyczy aktywny politycznie w Królestwie Hasselandu (fakt notoryjny). Słowa kierowane przez uczestnika były efektem jego niezadowolenia z działalności politycznej wnioskodawcy (wyjaśnienia uczestnika).

Trybunał zważył co następuje.

W ramach niniejszego postępowania niewątpliwie ma miejsce kolizja potrzeby ochrony prawa do wolności słowa oraz do ochrony czci i dobrego imienia. W ocenie Trybunału aktywność polityczna wnioskodawcy sprawia, że granica dopuszczalnej krytyki sięga dalej niż w przypadku osób takiej aktywności niewykazujących. Przepisy karne nie zostały bowiem wprowadzone celem rozstrzygania sporów politycznych, czy uniemożliwiania obywatelom krytyki osób sprawujących funkcje publiczne.

Użyte sformułowania w ocenie Trybunału nie są wulgaryzmami, nie są tzw. mową nienawiści i nie stanowią zarzutu popełnienia przez wnioskodawcę czynu zabronionego lub złamania konkretnych przepisów prawa. Zarzuty pokroju nacjonalizmu, czy też bliżej niesprecyzowanej antyprawności z uwagi na specyfikę Księstwa Sarmacji nie należą do rzadkości. Daleko nie szukając wskazać można na nacjonalizm baridajski i teutoński (będące zależnie od kontekstu stwierdzeniem pozytywnym lub negatywnym), czy też liczne zarzuty niezrozumienia prawa jakie padają w toku obrad Sejmu (notabene nierzadko są one uzasadnione).

Powyższe sprawia, że Trybunał nie doszukał się w wypowiedzi, której tyczyła sprawa znamion czynu zabronionego. Niezależnie od prawa wnioskodawcy do ochrony czci i dobrego imienia czynione mu zarzuty mieszczą się w ocenie Trybunału w dopuszczalnych granicach dyskursu politycznego. Każdy obywatel ma prawo oceniać działalność polityków oraz funkcjonariuszy publicznych i nie ciąży na nim obowiązek wykazania trafności podnoszonej oceny. Trybunał wskazuje, że orzekając miał także świadomość głębokiego niezrozumienia przez uczestnika pojęcia nacjonalizmu, który używa go w znaczeniu dyktatury, czy autokracji, przy czym okoliczność ta, wobec przytaczanej wyżej argumentacji, nie miała wpływu na wynik postępowania.

Orzeczenie nie stoi na przeszkodzie temu, aby wnioskodawca domagał się w odrębnym postępowaniu ukarania uczestnika za inne sformułowania przez niego kierowane, przy czym Trybunał nie przesądzą w tym miejscu o ich bezprawności.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość