Strona 1 z 1

[TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 5 sty 2019, o 12:48
przez anglov
Wysoki Trybunale,

w związku z usunięciem moich unikalnych wypowiedzi w wątku viewtopic.php?f=334&t=26813 bez informacji o popełnionym przestępstwie, wnoszę o kontrolę działalności Kanclerza Petera Westa, w celu sprawdzenia, czy nie naruszył on art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach, naruszając przy tym moje konstytucyjne prawo do wyrażania opinii, co jest w oczywisty sposób nieprawidłowością w działaniu Kanclerza.

Mam nadzieję, że zawiadomienie zostanie rozpatrzone pozytywnie, a Wysoki Trybunał przyjrzy się zaistniałej sytuacji.

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości działań Kanclerza

PostNapisane: 5 sty 2019, o 20:00
przez Michał F. Lubomirski
Wysoki Trybunale,
Nie wiem, czy powinienem się tutaj dopisywać, ale chciałbym oznajmić, że logi w panelu moderacyjnym wykazują większą liczbę postów usuniętych z tego wątku.

Z poważaniem,
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
Prefekt Generalny

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości działań Kanclerza

PostNapisane: 9 sty 2019, o 12:47
przez VAT
Zielnybor, 09 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 05 stycznia 2019 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 19/01/09;
  3. do rozpoznania w/w spraw wyznaczam siebie.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:03
przez VAT
Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Peterowi West 3-dniowy termin, tj. do dnia 12 stycznia 2019 r., na zajęcie stanowiska w sprawie, w szczególności udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy potwierdza, że działając jako Kanclerz Księstwa Sarmacji, usuwał wypowiedzi wskazane we wniosku inicjalnym Andrzeja Fryderyka?
2) Na jakiej podstawie podjął w/w działania?
3) Czy poinformował o swoich działaniach Prefekta Generalnego, ewentualnie jakiś inny organ oraz autorów usuniętych wypowiedzi?

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 11 sty 2019, o 12:02
przez VAT
W związku z powołaniem Kanclerza, niezależnie od zobowiązania nałożonego na Petera West, wyznaczam również Kanclerzowi Księstwa Sarmacji, Andrzejowi Swarzewskiemu, 3-dniowy termin, tj. do dnia 14 stycznia 2019 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 11 sty 2019, o 21:57
przez Andrzej Swarzewski
Wysoki Trybunale,
Uważam działania mojego poprzednika za niewłaściwe. Zapewniam, że proceder ten nie będzie kontynuowany.

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 12 sty 2019, o 11:21
przez Peter West
Odpowiadam Więc:
1. Tak, usunąłem.
2. Nie byłem świadomy, iż autor wpisów jest prefektem.
Wypowiedzi ściśle nie dotyczyły złożonego wniosku.
Wniosek i tak został zrealizowany.
3. Nie powiadomilem z wyżej wymiebionego powodu.

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 14 sty 2019, o 11:10
przez VAT
Dziękuję. Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po przeanalizowaniu sprawy przez Trybunał.

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 13 lut 2019, o 04:27
przez Michal_Feliks
P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Vanderleia Boubouliny,w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander

Re: [TK KN 19/01/09] Kontrola działań Kanclerza

PostNapisane: 15 lut 2019, o 03:10
przez Michal_Feliks
P O S T A N O W I E N I E


Sygn. akt: TK KN 19/01/09

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Defloriusz Dyman Wander

Rozpoznawszy w dniu 15 lutego na wniosek JKW Andrzeja Fryderyka sprawę kontrolną o sygnaturze TK KN 19/01/09 w celu zbadania nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej w osobie Kanclerza Petera Westa, dotyczącej
usunięcia z Forum Centralnego unikalnych wypowiedzi wnioskodawcy z naruszeniem obowiązującego prawa,

rozstrzygniecie


Trybunał stwierdził na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, że Kanclerz dokonał czynów zarzucanych mu we wniosku z naruszeniem art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach. Usunięcie skutków naruszenia nie jest możliwe, jednak w związku z rozległością udowodnionych zarzutów wobec Petera Westa w czasie jego działalności na urzędzie Kanclerza, mając na uwadze konieczność zapobieżenia przyszłym przekroczeniom przez niego uprawnień, na podstawie 32c ust. 2 pkt.3 Konstytucji nakazuje Peterowi Westowi opracowanie autorskiego tekstu "Uprawnienia Kanclerza Księstwa Sarmacji" i jego publikację w Parku Stołecznym w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego wyroku.


uzasadnienie


W toku prowadzonego postępowania sądowego, w dniu 12 stycznia br. Peter West przyznał się do wszystkich zarzutów. Nie przedstawił uzasadnienia prawnego swoich czynów. Trybunał musiał zatem stwierdzić nieprawidłowość działań Kanclerza. Uznał również za celowe nakazanie obwinionemu dokonania dodatkowych czynności, które dają szansę zapobieżenia kolejnym naruszeniu przez niego prawa w przyszłości.

Postanowienie jest prawomocne, strony mogą w terminie 7 dni złożyć apelację na ręce Marszałka Trybunału.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander