Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez KJAF 10 kwi 2018, o 17:59

Rawicz, 10 kwietnia 2018 roku


Konrad Jakub Arped-Friedman
AF819Czcigodny Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Marszałek Trybunału KoronnegoW N I O S E K
o zarządzenie zatarcie skazania


Ja, Konrad Jakub Arped-Friedman, legitymujący się paszportem o numerze identyfikacyjnym AF891, zamieszkały na terenie baronii Márivar w Królestwie Baridasu, na podstawie art. 38 Kodeksu Sprawiedliwości niniejszym wnoszę o zarządzenie zatarcia skazania, wynikającego z wyroku Trybunału Koronnego z dnia 5 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze TK K 17/07/18.


U Z S A D N I E N I E


Wysoki Trybunale,

dnia 5 sierpnia 2017 roku zostałem uznany za winnego popełnienia czynu zabronionego z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. – nadania sobie uprawnień umożliwiających podgląd wyników wyborów, mimo że nie miałem do tego odpowiedniego umocowania.

Zasądzona kara wynosiła 200 tysięcy libertów grzywny (którą zapłaciłem 11 sierpnia 2017 roku) oraz karę 3 tygodni pozbawienia wolności, w zawieszeniu na cztery miesiące.

Okres próby zakończył się pomyślnie, zarówno wtedy jak i później, nie miałem jakichkolwiek problemów z prawem, jak również nie było nawet podejrzeń o podobne uchybienia w mojej pracy. Od tej pory bardzo sumiennie i ostrożnie podchodziłem do kwestii dostępów do systemu informatycznego. Dowodem niech będzie zrzeczenie się zaraz po wygraniu ostatnich wyborów kanclerskich, zrzeczenie się jakichkolwiek "twardych" haseł czy dostępów do systemu informatycznego, mimo posiadania takiego prawa z mocy sprawowanego urzędu — poprosiłem radców NIA, żeby przekazali mi uprawnienia wyłącznie do niezbędnych funkcji systemu, czyli w zasadzie tylko hasła do Dziennika Praw i do katalogu z grafikami papierków urzędowych. Na własną prośbę pozbawiłem się więc konstytcyjnych i ustawowych uprawnień w zakresie administrowania systemem informatycznym (poza forum, gdzie siła rzeczy nie mogę zrzec się statusu administratora).

Z racji piastowania wspomnianego urzędu, w zasadzie mam ogromne uprawnienia czy możliwości w zakresie ingerencji w wybrane mechanizmy funkcjonowania państwa — nieskrępowany dostęp do środków publicznych, haseł dostępowych i podobnych narzędzi. Mimo to, jak można udowodnić w dowolny sposób, wspomniany incydent będący przedmiotem postępowania przed Trybunałem, był i jest jedynym tego typu przewinieniem, co powinno zaświadczyć za pozytywnym rozpatrzeniem mojego wniosku.

Wobec powyższego, proszę o przychylenie się mojej prośbie i zarządzenie wcześniejszego zatarcia skazania./— Konrad J. v-hr. Arped-Friedman
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez VAT 16 kwi 2018, o 08:45

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.):

  1. wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF819) o zatarcie skazania;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/04/16;
  3. wyznaczam siebie do rozpoznania przedmiotowej sprawy.


/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez VAT 25 kwi 2018, o 14:59

Na wstępie bardzo przepraszam Wielmożnego Pana za zwłokę spowodowaną moimi realnymi obowiązkami i skomplikowaną sytuacją kadrową panującą w Trybunale. Przechodząc do meritum:

Otwieram rozprawę.

Za pierwsze stanowisko wnioskodawcy Trybunał przyjmuje uzasadnienie wniosku inicjalnego. Jednocześnie, jeśli Wielmożny chciałby uzupełnić swoje stanowisko, Trybunał wyraża na to zgodę - możne Wielmożny to zrobić w każdym czasie aż do chwili zamknięcia przewodu sądowego.

Trybunał Koronny wzywa Prefekta Generalnego do wypowiedzenia się w zakresie złożonego wniosku o zatarcie skazania, w szczególności potwierdzenia, iż wnioskodawca we wskazywanym przez siebie okresie nie wchodził w konflikty z prawem. Trybunał wyznacza Prefektowi termin 3-dniowy na zajęcie stanowiska.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez Albert 28 kwi 2018, o 11:40

Wysoki Trybunale,

Prefektura Generalna opiniuje wniosek pozytywnie. Wnioskodawca Arped-Friedman owszem nie wchodził w ostatnim czasie w konflikty z prawem, prezentuje dobrą postawę i stara się dokonywać rozmaitych decyzji wchodzących w skład jego uprawnień w sposób możliwie najbardziej transparentny. Nie widzę przesłanek mogących prowadzić do oddalenia wniosku Wicehrabiego.

(—) Albert mar. Felimi-Liderski,
Prefekt
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez VAT 30 kwi 2018, o 21:14

Dziękuję. Zamykam rozprawę. Rozstrzygnięcie zostanie wydane w najbliższym czasie.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez Cudzoziemiec 1 2 cze 2018, o 09:00

[justify]
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.), w związku z opróżnieniem urzędu asesorskiego
postanawiam:

  1. odwołać z funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego: ATK Vanderleia Boubouline-à-la-Triste;
  2. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczyć: siebie.

P O U C Z E N I E

[justify]Na postanowienie w przedmiocie zmiany składu przysługuje uczestnikom postępowania oraz odwołanemu asesorowi zażalenie.

/—/ Robert Fryderyk
[/justify
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: TK K 18/04/16 | Wniosek o zatarcie skazania

Postprzez Cudzoziemiec 1 2 cze 2018, o 09:04

Eldorat, 2 czerwca 2018 roku


Nr post. sąd.: TK K 18/04/16

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • JKM Robert Fryderyk, przewodniczący składu;
rozpoznawszy wniosek o zatarcie skazania złożony przez Konrada Jakuba v-hr. Arpeda-Friedmana dnia 10 kwietnia 2018 roku

rozstrzygniecie

Na podstawie art. 38 ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.), Konrada Jakuba v-hr. Arpeda-Friedmana, Trybunał Koronny zarządza zatarcie skazania, mającego miejsce na podstawie Wyroku Trybunału Koronnego z dnia 5 sierpnia 2017 roku w sprawie o nr post. sąd.: TK K 17/07/18.

uzasadnienie

W związku z całkowitym i pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w w/w sprawie od uzasadnienia odstępuje się.

POUCZENIE

Wyrok nie jest prawomocny. Przysługuje od niego środek zaskarżenia w postaci apelacji. Apelację można złożyć w biurze podawczym Trybunału w terminie do 7 dni od daty wydania niniejszego wyroku.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron